Fjärrkontroller

Fjärrkontroller

Den enda nackdelen med en stor hembio är mängden fjärrkontroller som krävs för att styra den. Detta kapitel behandlar därför vilka olika typer av fjärrkontroller som finns samt vad som kan göras för att reducera antalet fjärrkontroller till en enda.

IR och RF

Det finns två vanliga fjärrkontrollstyper. Den ena typen kallas IR-fjärrkontroll och skickar sina kommandon med infrarött ljus. Den andra typen kallas RF-fjärrkontroll och skickar sina kommandon med radiosignaler. IR-fjärrkontroller är absolut vanligast i hembiosammanhang, då i princip alla fjärrkontroller till TV-apparater, DVD-spelare, blu-rayspelare och digital-TV-boxar använder IR-tekniken. IR-fjärrkontroller kännetecknas av att de har ett IR-öga som måste riktas mot apparatens motsvarande IR-öga för att kommandot ska gå fram. Det går inte att ställa in alla hembioenheter i ett stängt skåp eftersom IR-ljuset inte kan gå genom skåpluckorna.

Trådlösa fjärrströmbrytare, garageportsöppnare, vissa klimatanläggningar och ett fåtal hembioprodukter använder RF-tekniken, vilken har två stora fördelar. För det första är tekniken helt riktningsokänslig (fjärrkontrollen behöver inte riktas mot mottagaren) och för det andra så kan dess signal gå genom tunnare väggar och skåpsluckor.

RF-övergång

Eftersom RF-tekniken har sina klara fördelar finns det övergångslösningar mellan RF och IR. Ett av de vanligaste sätten att omvandla mellan de två signaltyperna är att använda två fristående bryggenheter. Den ena bryggan består av ett IR-öga och en RF-sändare, medan den andra består av ett IR-öga och en RF-mottagare.

Exempel på RF-bryggor

Med denna lösning räcker det med att rikta fjärrkontrollen mot sändarbryggan, så ­skickar den vidare IR-signalen som en motsvarande RF-signal. Mottagaren, vilken ­placeras i anslutning till hembioutrustningen, tar sedan emot signalen och omvandlar den tillbaka till IR-ljus. På detta sätt går det att låta signalen ta sig in i stängda skåp och TV-bänkar.

En RF-brygga tar emot IR-signaler från vanliga fjärrkontroller och skickar ut dem som RF-signaler.

En ännu smidigare lösning är att använda ett så kallat RF-batteri. Det är ett batteri som består av en NiMH-cell och en liten sändare. Tillsammans blir de lika stora som ett ­vanligt AA- (R6) eller AAA-batteri (R03). Genom att byta ut ett av fjärr­kontrollens ­vanliga batterier mot ett RF-batteri skickar fjärrkontrollen inte längre bara ut IR-­signaler utan även RF-signaler. Sändaren känner nämligen av pulsbelastningen som sker på batterierna när IR-lysdioden tänds och vet därmed hur den ska pulsera ut en motsvarande RF-signal.

Genom att använda ett RF-batteri behöver fjärrkontrollen inte ens riktas mot någon brygga utan kan istället själv skicka ut RF-signaler.

Bluetoothfjärrkontroller

Det finns även fjärrkontroller som använder Bluetooth. Bluetooth är visserligen en typ av RF-signal, men det går inte att använda bryggor för att omvandla mellan Bluetooth och IR. Logitech har förvisso släppt en speciell omvandlare till Sony Playstation 3, för att deras IR-baserade Harmomy-fjärrkontroller ska kunna styra den spelkonsolen.

Multifjärrkontroller

Det inte ovanligt att det krävs fyra eller fem fjärrkontroller för att kunna styra alla ­apparater i en hembio. Det är varken snyggt eller bekvämt med så många ­kontroller över hela soffbordet. Till slut blir det dessutom svårhanterligt, framförallt när hela ­familjen ska lära sig vilken kombination av in- och utgångar som ska användas för varje enskild apparat. Det blir inte bättre av att somliga fjärrkontroller har en tendens att förvinna spårlöst när de behövs som mest.

Problemet löses med en multifjärrkontroll. Sådana finns i varierande utföranden och ­fabrikat. De enklaste modellerna fungerar genom att växla mellan vilken fjärrkontroll de ska motsvara för tillfället, medan de mer avancerade modellerna har så kallade makro­funktioner som gör de att kan utföra flera saker med en knapptryckning.

Konfigurationsprocessen av en multifjärrkontroll kan se ut på tre olika sätt:

  • Förprogrammerade koder som matas in utifrån en instruktionsmanual. Detta har länge varit den dominerande metoden. Problemet är att det ofta saknas fullt stöd för de senaste hembioprodukterna.
  • Via ett IR-öga för inlärning går det att lära en multifjärrkontroll kommandon från gamla fjärrkontroller. Problemet med denna teknik är att de gamla fjärr­kontrollerna fortfarande måste fungera vid inlärningstillfället.
  • Koder som laddas ned från internet. Logitech Harmony-fjärrkontrollerna programmeras genom att de ansluts till en dator eller mobiltelefon och får sina koder nedladdade från en onlinedatabas. Fördelen med denna teknik är att koderna hålls konstant uppdaterade så att även koderna till de nyaste hembioprodukterna finns tillgängliga.
Harmonys gränssnitt för att lägga till olika hembioapparaters fjärrkontrollskoder via internet.

Makrofunktioner (aktiviteter)

En makrofunktion gör det möjligt att via ett knapptryck skicka flera kommandon. Det går exempelvis att skapa en så kallad aktivitetsknapp som heter ”Titta på TV”. När den trycks in går alla berörda hembioenheter igång och ställer in sig på rätt in- och utgångar. Om exempelvis digital-TV-boxen dels är kopplad till ingången HDMI2 på TV:n och dels till den digitala koaxialingången på receivern, går det att använda ”Titta på TV”-knappen för att skicka följande kommandon:

Om TV-tittaren sedan trycker på ”Titta på DVD”-knappen istället kan fjärrkontrollen skicka följande kommandon.

Vid detta tillfälle behöver TV:n inte slås på igen eftersom fjärrkontrollen kan hålla ­ordning på vilka enheter som gör vad för tillfället och endast skicka ut förändringskommandona. Tack vare vissheten om vad som pågår för tillfället är det också möjligt att låta olika delar av multifjärrkontrollen motsvara olika originalfjärrkontroller. Om multifjärrkontrollen exempelvis är inställd för att visa blu-rayfilm kan volymknapparna styra förstärkaren medan play- och paus-knapparna styr blu-rayspelaren.

Tips vid konfiguration av multifjärrkontroll

  1. Skriv ned alla involverade apparaters fabrikat och modellnamn. Om det inte står tydligt på apparaterna brukar det vara angivet på en etikett på baksidan eller ­undersidan av dem.
  2. Skissa ned vilka kablar som är kopplade vart. Märk ut vad de olika in- och utgångarna heter (exempelvis HDMI1 och EXT2). Rita in alla kablar.
  3. Lägg vid behov in pauser i kommandona om enheterna inte hinner reagera. V­issa multifjärrkontroller skickar kommandona för snabbt efter varandra. Det kan mycket väl hända att kommandona är rätt programmerade, men att de inte hinner registreras av enheterna.
  4. Bestäm en enhet som styr ljudvolymen. Om ljudet ska komma från TV:ns ­inbyggda högtalare bör TV:n styra ljudet. Om ljudet däremot ska komma från hembio­förstärkaren är det den som bör styra ljudet. Digital-TV-boxar, DVD-­spelare, ­blu-rayspelare och liknande har ofta egna volymreglage. Ställ dessa reglage på ­nästan maxvolym så att de matar ut en stark ljudsignal. Använd sedan TV:n ­eller förstärkaren för att styra hur starkt ljudet ska låta. Denna princip är lämplig ­eftersom det annars finns risk för att olika källor har väldigt olika ljudvolym. Det är viktigt att därefter endast justera ljudet på apparaten som äger volymfrågan (TV:n eller förstärkaren).
  5. Ha tålamod. Att konfigurera en multifjärrkontroll behöver inte ta lång tid, men för att den ska få alla makro-funktioner som önskas kan det ta en stund. Prova först att använda grundinställningarna ett tag. Fundera därefter över vad det är som skulle kunna förbättras och testa att göra inställningarna för det. Till slut har du lyckas bygga riktigt avancerade makron för att exempelvis med ett tryck på playknappen starta en film samtidigt som projektorduken rullas ned, belysningen dämpas och klimatanläggningen försätts i viloläge.
Senast ändrad: 2014-10-06

Meddelande från Kjell & Company

Din webbläsare är gammal, och vi kan inte lova att innehåll visas korrekt, eller full funktionalitet. Vår rekommendation är att du uppdaterar din webbläsare nu!

Meddelande från Kjell & Company

Javascript är ej aktiverat i din webbläsare! För full funktionalitet på siten rekommenderar vi att du slår på Javascript.

Meddelande från Kjell & Company

Cookies är avslaget i din webbläsare. För att kunna använda internetbutiken måste din browser stödja cookies (mer information).