Strømforsyning av Arduino

Strømforsyning av Arduino

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan vi kan strømforsyne Arduino-prosjektene våre uten å involvere en datamaskin.

Powerbank

For Arduino-prosjekter som ikke krever så mye strøm, er USB-porten på utviklingskortet den enkleste måten å strømforsyne Arduinoen på. Det går helt fint å bruke en mobillader som USB-spenningskilde. For å få løsningen portabel kan du også bruke en nødlader for mobiler (powerbank).

Det er imidlertid ikke alle nødladere som passer til formålet. Nødladere slår seg av automatisk hvis de ikke lader noe (ellers hadde de utladet seg selv). Risikoen er at de også slår seg av når de strømforsyner energibesparende Arduino-bygg (hvis strømuttaket er for lite). Dette kan løses ved å bruke en nødlader som har lavere strømterskel, eller ved å gjøre Arduino-bygget litt mer strømkrevende (for eksempel ved å legge til noen høyintensive lysdioder).

Eksempel på nødlader med tilstrekkelig lav strømterskel for samtlige Arduino-bygg.

Strømforsyning

I eksemplene har vi til nå drevet utviklingskortet og tilkoblede komponenter via USB. Det går fint så lenge vi bruker komponenter som ikke krever altfor mye strøm. Utviklingskortet kan på det meste levere 500 mA på 5 V (i praksis litt mindre siden selve mikrokontrolleren må ha en del av strømmen).
For å kunne koble til ting som trekker mer strøm vil vi fra nå av bruke en separat strømforsyning (inkludert i bokens medfølgende komponentpakke). Strømforsyningen kan levere opptil 700 mA på 5 V (og 700 mA på 3,3 V, noe som kommer til nytte i Koble Arduino til wifi). Strømforsyningen kan også brukes til å levere strøm til utviklingskortet, noe som gjør de ferdige byggene enkle å strømforsyne uten en datamaskin.

Strømforsyning med 5 V- og 3,3 V-utgang

Selve strømforsyningen drives via en DC-kontakt med spenning fra 6,5 V til 9 V. Strømmen kan enten komme fra en strømadapter (9 V, 1 A) eller et vanlig 9 V-batteri. Merk! Strømforsyningen drives med spenning mellom 6,5 - 9 V. Ikke 12 V som i "Hvordan virker Arduino"-boken.

Strømforsyningen kan drives med et 9 V-batteri.

Tilkobling av strømforsyning

Strømforsyningen kobles til øverst på koblingsbrettet og kan levere to spenninger. Hvilke spenninger strømforsyningen skal levere, bestemmes av bøyler som kortslutter pinnepar.

Vi vil ha 5 V langs koblingsbrettets venstre side og kobler derfor sammen 5 V og off med en bøyle. På høyre side vil vi ha 3,3 V og kobler derfor sammen off og 3,3 V på samme måte (se oransje markeringer på bildet).

Koble bøylene på denne måten.15

Utover å levere to forskjellige spenninger kobler strømforsyningen sammen minuspinnene slik at vi får felles jord. Strømforsyningen har også en USB-port, som kan brukes til å strømforsyne USB-tilbehør.

Referanser

15. Illustrasjon laget med komponenter fra Fritzing (fritzing.org). CC BY-SA 3.0

Sist endret: 2019-01-09