Spotify Connect

Spotify Connect

Musikk på nettet er nært forbundet med den svenske musikktjenesten Spotify, som i juni 2015 avslørte at de hadde 75 millioner aktive brukere. Den store brukerskaren har gjort at Spotify kunne lansere sin egen løsning for å strømme musikk mellom ulike enheter. Denne løsningen går under navnet Spotify Connect.

Spotify Connect-mottaker

Spotify Connect er den moderne måten å gi for eksempel hjemmekinomottakere støtte for Spotify på. Tidligere bygde enkelte produsenter inn vanlige Spotify-klienter i mottakermodellene sine, men nå bruker de hovedsakelig Spotify Connect. Dette gjør at brukerne kan styre avspillingen direkte fra mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner (via Spotify-appen).

Ved hjelp av en frittstående Spotify Connect-mottaker kan alle hjemmekinomottakere få støtte for teknologien. Slike mottakere kan også kobles direkte til aktive datamaskinhøyttalere (høyttalere med innebygd forsterker).

Med Spotify Connect fungerer alle Spotify-apper som fjernkontroller for hverandre. Hvis Spotify-appen på datamaskinen spiller av sanger fra en spilleliste, kan brukeren justere volumet fra mobiltelefonen sin eller hoppe frem og tilbake i spillelisten fra et nettbrett. Vedkommende kan også velge om musikken skal spilles av noe annet sted, for eksempel via hjemmekinomottakeren.

Spotify i Android M styrer musikkavspillingen i stuen.

Flere Spotify Connect-mottakere kan benyttes i ett nettverk. Ved å navngi mottakerne etter rommene de befinner seg i, er det mulig å spille av musikk i ulike deler av huset. Det er imidlertid ikke mulig å bruke Spotify Connect for å spille av musikk i flere rom samtidig. 

For å kunne spille av musikk slik at den synkroniseres i flere rom, må man ha et flerromssystem, og det finnes flere slike som har Spotify Connect-støtte. Med et slikt system velger brukeren å spille av musikken på selve flerromsløsningen, som i sin tur sørger for lyddistribusjon til alle høyttalere (dvs. at avspillingen i ulike rom styres via flerromsløsningens app og ikke via Spotify-appen).

Obs! I skrivende stund (sommeren 2015) brukes ikke Spotify Connect i flerromsløsningen Sonos. Sonos har i stedet bygd inn en Spotify-klient i sin egen app.

Spotify Connect-prinsippet

I motsetning til Bluetooth-baserte musikkløsninger strømmes ikke musikken via mobiltelefonen til hjemmekinomottakeren (les mer om Bluetooth-baserte musikkløsninger i delen om mobiltelefoner i bokserien). Mobiltelefonen sender bare en kommando til Spotify Connect-klienten i hjemmekinomottakeren, med beskjed om at den skal begynne å spille av den aktuelle sangen. Dette prinsippet medfører både fordeler og ulemper. En av fordelene er at avspillingen ikke påvirker mobiltelefonens batteri. Musikken avbrytes heller ikke når mobiltelefonen ringer eller mottar meldinger. Ulempen er at Spotify Connect-mottakerne ikke får tilgang til filer som er lagret lokalt på enheten som avspillingen styres fra. Hvis du supplerer det lokale musikkbiblioteket med musikk som ikke inngår i Spotify-utvalget, er det ikke mulig å spille av sangene du selv har lagt til.

Spotify Connect-prinsippet
Sist endret: 2015-10-19