Airplay for musikk

Airplay for musikk

Airplay for musikk

Behovet for fysiske kontakter på mobiltelefoner nettbrett er redusert i takt med at de trådløse alternativene har blitt både flere og bedre. Nå kan du uten problemer overføre både lyd og video trådløst mellom mobilenheter og f.eks. TV-apparater.

Airplays logo

Teknologien som opprinnelig ble kalt for Airtunes, skiftet navn til Airplay da funksjonaliteten ble utvidet: fra bare å kunne brukes til musikkstreaming til også å fungere til bilde- og videostreaming. Selve musikkstreamingdelen minner svært mye om Bluetooths A2DP-løsning, men de to teknologiene skiller seg fra hverandre på ett viktig punkt. I Bluetooth-sammenheng sammenkobles sender og mottaker med hverandre via direktekobling. Med Airplay leter i stedet senderen og mottakeren etter hverandre på et eksisterende nettverk. Fordelen med Airplays nettverksløsning er at trådløse nettverk gir bedre rekkevidde enn det som er tilgjengelig med Bluetooth-tilkoblinger. Ved bruk av flere musikkmottakere er det også lett å bytte mottakeren som lyden skal sendes til. Ulempen med Airplays nettverksløsning er at den ikke fungerer hvis det ikke finnes noe nettverk å koble senderen og mottakeren til. 

Med Bluetooth opprettes det en direktetilkobling mellom senderen og mottakeren.
Med Airplay søker sendere og mottakere hverandre opp på et eksisterende nettverk.

En sender i en Airplay-løsning kan enten være en IOS-enhet eller en datamaskin (Windows eller Mac OS X) der Itunes brukes. Som mottaker kan en Apple TV, en Airport Express eller et lydanlegg fra en tredjepartsprodusent brukes. Mens en IOS-enhet bare kan sende lyd til én mottaker om gangen, kan en datamaskin med Itunes (Windows eller Mac OS X) sende lyd til flere mottakere samtidig (IOS-enheten kan brukes som fjernkontroll ved hjelp av appen Remote).

Gratisappen Remote (for Iphone og Ipad) kan styre Airplay-musikkavspillingen i et nettverk.

Med Airplay er det også mulig å sende video og speile skjermen fra Mac-maskiner og IOS-enheter. Les mer om dette i Hjemmekino 12.

Sist endret: 2015-10-19