Fast installasjon av nettverksuttak

Fast installasjon av nettverksuttak

Ved installasjon av nettverkskabel i hele huset, er det ryddig og veldig effektivt å sette nettverksuttak i alle rom som skal ha tilgang til nettverket. Dette kapitlet forklarer hvordan en solid nettverkskabel monteres i et utenpåliggende nettverksuttak med plint. For å koble lederne i plinten brukes et slisseverktøy (kalles også kroneverktøy). 

Slisseverktøy

I tillegg til verktøyene som ble vist i forrige kapittel, trengs også et slisseverktøy for å kunne montere kabelparene i plintene i nettverksuttaket. Verktøyene er tilgjengelige i mange forskjellige utførelser og materialer. De litt mer avanserte verktøyene har også en innebygd saks som kuttet av den gjenværende delen av lederen samtidig som den presses fast.

Enports utenpåliggende nettverksuttak
Uttak uten lokk med synlig plint

Trinn 1 – Plinten

Når lokket på uttaket åpnes, blir plinten synlig. Det er fire slisser på hver side av plinten. Instruksjonen for hvordan lederne skal kobles er tydelig og enkel. Du kan velge mellom EIA/TIA 568 A- og B-kobling. Denne veiledningen viser hvordan kabelen kobles i henhold til B-koblingen, som er den mest vanlige i Sverige. Begge metodene fungerer så lenge den brukes på begge kabelendene.

Trinn 2 – Avisoler kabelen

Begynn med å avisolerekabelen. Ca tre centimeter er passe. Siden dette er en fast installasjon, må du bruke solid kabel. Slissen i plinten er nemlig laget for solide ledere, slik at tilkoblingen blir både mekanisk og elektrisk stabil.

Avisoler gjerne litt ekstra utvendig isolasjon hvis der er en margin på kabelen. Unngå imidlertid å tvinne opp parlederne for mye.

Trinn 3 – Plassering av lederne

Plasser lederne i riktig fargerekkefølge etter instruksjonen i uttaket. I denne boken kobler vi i henhold til B-strukturen (vær oppmerksom på at fargerekkefølgen kan være forskjellig mellom uttak fra forskjellige produsenter). Tvinn først opp parene litt, men ikke for mye for å unngå impedans- og krysstaleproblemer. 13 mm er maksimum for kat5e-kabel og 5 mm for kat6-kabel. Kontroller at den utvendige isolasjonen havner riktig, slik at strekkavlastningen (i vårt tilfelle et buntebånd) kan spennes rundt den i stedet for rundt lederne.

Huske at lederne skal ha samme lengde. Ikke fokus på hvor mye som stikker ut, men tenk på hvor knivene kutter. Dette betyr at noen ledere må bøyes en omvei før de kommer frem til slissen.

De enkelte lederne skal ikke avisoleres fordi plintens slisseforbindelse er av typen LSA (loddefri, skruefri og avisoleringsfri). Slissen kommer til å skjære gjennom isolasjonen og gi en perfekt tilkobling.

FEIL
Den utvendige isolasjonen er ikke plassert slik at buntebåndet spenner over den, og ledernes lengde er forskjellige.
RIKTIG
Den utvendige isolasjonen er på riktig sted og kan senere spennes fast med buntebånd. De innvendige lederne er like lange, og parene er ikke tvunnet opp mer enn 13 mm (kat 5e) / 5 mm (kat 6) frem til slissen.

Trinn 4 – Montering

Når alle ledere kan nå slissen og er lagt på plass, er det på tide å montere dem i plinten. Trykk ned kabelen i slisseforbindelsen med slisseverktøyet. Avanserte verktøy kutter også lederen til riktig lengde samtidig med monteringen.

Vær nøye med at parlederne får samme lengde.

Trekk til strekkavlastningen (bundebånd) når parene er riktig plassert og er tilkoblet. Ikke stram for hardt, siden dette kan endre kabelens elektriske egenskaper.

Etter dette gjenstår det bare å sette lokket tilbake for at uttaket skal være ferdigmontert. I de fleste tilfeller følger det med skruer eller dobbeltsidig teip, slik at uttaket kan monteres på vegger og lister.

Husk at buntebåndet skal spenne over den utvendige hylsen og ikke parlederne.
Sist endret: 2019-02-22