Konfigurere aksesspunkt

Konfigurere aksesspunkt

I dette kapittelet skal vi konfigurere et konsumentaksesspunkt slik at det utvider det trådløse nettverket til en eksisterende ruter. Den eksakte konfigurasjonsmåten er ulik for de forskjellige aksesspunktmodellene, men innstillingene som må gjøres, er uansett de samme. Når konfigurasjonen er fullført, skal nettverket i eksempelet se ut slik.

Vi vil at ruteren og aksesspunktet vårt skal ha samme trådløse nettverksnavn (SSID).
Vi vil at ruteren og aksesspunktet vårt skal ha samme trådløse nettverksnavn (SSID).

Obs! Datamaskinen vi utfører installasjonen fra, er koblet til nettverket til den eksisterende ruteren vår (ikke aksesspunktets eventuelle, midlertidige konfigurasjonsnettverk). 

Trinn 1: Koble til og finn aksesspunktet

Vi begynner med å fysisk koble aksesspunktet til ruteren vår. I forbindelse med dette tildeles aksesspunktet en IP-adresse (i dette tilfellet 192.168.0.198). Vi ser hvilken IP-adresse det har fått når vi logger på ruterens administrasjonsgrensesnitt. 

Vi logger på ruteren og ser hvilken IP-adresse aksesspunktet har fått.
Vi logger på ruteren og ser hvilken IP-adresse aksesspunktet har fått.

Tips! Selv om det ikke er nødvendig, er det en god ide å reservere aksesspunktets IP-adresse, slik at den aldri blir endret.

Trinn 2: Klargjør aksesspunktet

Når vi vet hvilken IP-adresse aksesspunktet har fått, kan vi åpne webgrensesnittet og logge på. I vårt tilfelle (D-link DAP-1620) blir vi ønsket velkommen på en statusside som viser at aksesspunktet er korrekt koblet til ruteren, og at det ikke har noen trådløst tilkoblede klienter. 

Aksesspunktets statusside viser at alt fungerer som det skal.
Aksesspunktets statusside viser at alt fungerer som det skal.

Vi begynner med å klikke på Management og velger administratorinnstillingene. Der endrer vi administratorpassordet, slik at ingen andre kan endre innstillingene. På grunn av dette skal ikke administratorpassordet være samme passord som brukes til å koble til det trådløse nettverket.

Husk å endre administratorpassord for aksesspunktet!
Husk å endre administratorpassord for aksesspunktet!

Tips! Vi anbefaler alltid å installere den nyeste firmware-versjonen for å redusere risikoen for bugs og sikkerhetsbrister. Firmware-filen lastes ned fra produsentens nettside og lastes opp i samme konfigurasjonsgrensesnitt som resten av innstillingene.

Trinn 3: Konfigurere aksesspunktet

Da gjenstår det bare å legge inn riktige nettverksinnstillinger i aksesspunktet. Det gjør vi ved å gå til Settings-fanen og velge Wireless. I den øverste rullegardinmenyen kan vi velge om vårt eksisterende nettverk er et Ethernet-nettverk (sikter til kablet nettverk) eller et wifi. Denne valgmuligheten har vi fordi aksesspunktmodellen som vi bruker, også kan fungere som repeater. Siden vi bruker det som aksesspunkt (kablet), velger vi Ethernet.

Deretter angir vi samme trådløse nettverksnavn (SSID) og passord som vi har på ruteren vår. Dette gjelder både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet. 

Vi legger inn samme SSID og passord som brukes på ruteren.
Vi legger inn samme SSID og passord som brukes på ruteren.

I denne eksempelkonfigurasjonen lar vi aksesspunktet velge kanaler automatisk. Hvis vi velger kanaler manuelt, skal vi ikke bruke samme kanaler som det ruteren gjør. Les mer om hvorfor ruteren og aksesspunktet skal ha ulike kanaler, i Kanalplanlegging.

Sist endret: 2017-09-27