Dags att fasa ut plastbärkassen

Varför undvika plastbärkassar?
- Negativ miljöpåverkan
- Minskar nedskräpning i natur och hav

Tips: Använd väska eller återanvänd din påse

"- Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet. Idag använder vi oftast plastkassen bara en gång och det är ett resursslöseri. Plastpåsar är också en stor källa till nedskräpning. Därför är det viktigt att minska antalet plastbärkassar", säger Malin Göransson, handläggare på Naturvårdsverket.

Argument för att fasa ut plastbärkassen:
Det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en plastbärkasse.
Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.
Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt.
Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen.

I slutet av 2016 beslutades om förordning (2016:1041) om plastbärkassar med bakgrund av de bestämmelser som införts i EU:s förpackningsdirektiv 94/62/EC. Syftet med lagstiftningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar och därmed minska nedskräpningen orsakat av dessa samt att främja ett mer effektivt resursutnyttjande.

Läs mer på www.naturvardsverket.se