Kondensatorer

Kondensatorer

I detta kapitel ska vi se närmare på kondensatorer och vad de kan användas till. 

Kondensator

En kondensator påminner lite om ett batteri. Precis som ett batteri kan en kondensator lagra energi för användning vid senare tillfälle. Hur mycket energi som en kondensator kan lagra kallas kapacitans och betecknas med bokstaven C i formler. Kapacitans mäts i farad (F), men en hel farad är extremt mycket. Kondensatorer för kretskortsmontage brukar ha kapacitanser från några få pikofarad (pF) till några mikrofarad (µF). 

StorhetEnhet
kapacitans (C) farad (F)
Symbolen för polariserad respektive opolariserad kondensator.

Kondensatorer märks med en spänning (t.ex. 16 V), vilket är den högsta spänningen som de får utsättas för. Kondensatorerna som följer med i bokens tillhörande komponentkit ligger på 10 µF (50 V) och 470 µF (16 V).

Glättning

Kondensatorer kan användas till väldigt mycket. En situation då de används är vid omvandling från växelspänning till likspänning. Spänningen från vägguttaget pendlar upp och ned mellan positiva och negativa värden. 

Spänningskurvan från vägguttaget

För att endast få positiv spänning skickas strömmen genom en likriktarbrygga (fyra snillrikt kopplade dioder) som gör om den negativa spänningen till positiv spänning. 

Spänningskurvan efter likriktningen

Efter likriktarbryggan är all spänning positiv, men den pendlar fortfarande upp och ned. För att få jämnare spänning används en kondensator som "glättar" spänningen. Kondensatorn laddas upp när spänningen stiger. Den uppladdade energin kan kondensatorn sedan frigöra när spänningskurvan vänder nedåt. På så sätt kan kondensatorn hålla spänningen på en hyfsat jämn nivå. 

Spänningskurvan efter glättningen

Typer av kondensatorer

Det finns flera typer av kondensatorer. Två av de vanligaste typerna kallas keramiska kondensatorer och elektrolytkondensatorer. De keramiska kondensatorerna är okänsliga för hur de polariseras (hur plus och minus kopplas), men de kan inte lagra lika mycket energi som elektrolytkondensatorerna. Elektrolytkondensatorerna måste å andra sidan polariseras rätt då de annars sväller och förstörs. 

Keramiska kondensatorer (vänster) och elektrolytkondensatorer (höger).

För att tydligt markera hur en elektrolytkondensator ska kopplas brukar det finnas en grå rand längs med ena sidan av den. Benet som är vid den grå randen ska kopplas närmast minus. Obs! Detta är mycket viktigt!

Den grå randen indikerar minusbenet.16

Varning! Kondensatorer kan vara laddade även efter att drivspänningen har slagits från.

Referenser

16. Illustration gjord med komponenter från Fritzing (fritzing.org). CC BY-SA 3.0

Senast ändrad: 2017-01-19