Strömförsörjning av Arduino

Strömförsörjning av Arduino

I detta kapitel ska vi se närmare på hur vi kan strömförsörja våra Arduino-byggen utan att involvera en dator.

Powerbank

USB-porten på utvecklingskortet är det smidigaste sättet att strömförsörja Arduino-byggen som inte kräver så mycket ström. Det går utmärkt att använda en mobilladdare som USB-spänningskälla. För att få lösningen portabel går det också att använda en powerbank-laddare (nödladdare för mobiler). 

Det är dock inte alla powerbank-laddare som passar för ändamålet. Powerbank-laddare stänger av sig automatiskt om de inte laddar något (annars hade de laddat ur sig själva). Risken är att de även stänger av sig när de strömförsörjer strömsnåla Arduino-byggen (om strömuttaget är för litet). Detta går att lösa genom att använda en powerbank som har lägre strömtröskel eller göra Arduino-bygget lite mer strömkrävande (t.ex. genom att lägga till några högintensiva lysdioder). 

Exempel på powerbank med tillräckligt låg strömtröskel för samtliga Arduino-byggen.

Nätaggregat

I exemplen har vi hittills drivit utvecklingskortet och tillkopplade komponenter via USB. Det går utmärkt så länge inte alltför strömhungriga komponenter ska användas. Utvecklingskortet kan som mest leverera 500 mA på 5 V (i praktiken något mindre då mikrokontrollern i sig måste ha en del av strömmen). 

För att kunna koppla in saker som drar mer ström kommer vi från och med nu att använda ett separat nätaggregat (nätaggregatet ingår i bokens tillhörande komponentkit). Nätaggregatet kan leverera upp till 700 mA på 5 V (och 700 mA på 3,3 V, vilket kommer till nytta i Anslut Arduino till wifi). Nätaggregatet kan också ­användas för att strömförsörja utvecklingskortet, vilket gör de färdiga byggena lätta att strömförsörja utan en dator.

Nätaggregat med 5 V- och 3,3 V-utgång

Nätaggregatet i sig drivs via en DC-kontakt med spänning från 6,5 V till 9 V. Strömmen kan antingen komma från en nätadapter (9 V, 1 A) eller ett vanligt 9 V-batteri. Observera: Strömförsörjning till kopplingsdäcket kan matas med 6,5 – 9 V, inte upp till 12 V som boken uppger.

Nätaggregatet kan drivas med ett 9 V-batteri.

Anslutning av nätaggregat

Nätaggregatet ansluts längst upp på kopplingsplattan och kan ge ut två spänningar. Vilka spänningar nätaggregatet ska ge ut bestäms av byglar som kortsluter stiftpar. 

Vi vill ha 5 V längs med kopplingsplattans vänstersida och kopplar därför samman 5 V och off med en bygel. På högersidan vill vi ha 3,3 V och kopplar därför samman off och 3,3 V på samma sätt (se orangea markeringar på bilden). 

Koppla byglarna på detta vis.15

Utöver att ge ut två olika spänningar kopplar nätaggregatet samman minusstiften så att vi får en gemensam jord. Nätaggregatet har även en USB-port som kan användas för att strömförsörja USB-tillbehör. 

Referenser

15. Illustration gjord med komponenter från Fritzing (fritzing.org). CC BY-SA 3.0

Senast ändrad: 2019-01-08