Effekt och SI-prefix

Effekt och SI-prefix

I det andra avsnittet behandlas effekt och SI-prefix.

Frågor - Effekt och SI-prefix

1. Vilken enhet mäts effekt i?

A. Hertz
B. Farad
C. Ohm
D. Watt

2. Vad är effekten om spänningen är 5 volt (V) och strömmen 3 ampere (A)?

3. Hur många ampere (A) är 2000 mA?

Svar:

1=D, 2=15 watt, 3=2 A

Senast ändrad: 2017-05-17