Traditionella batterier

Traditionella batterier

I sjunde delen går vi igenom traditionella batterier, till exempel alkaliska batterier och litiumbatterier. Laddningsbara batterier tas upp i ett senare avsnitt.

Frågor - Traditionella batterier

1. Vilken spänning har ett vanligt alkaliskt AA-batteri?

A. 1 volt
B. 1,5 volt
C. 2 volt

2. Blir spänningen eller kapaciteten dubblerad om två batteri seriekopplas?

A. Spänningen
B. Kapaciteten

3. Vad skiljer ett D-batteri från ett AAA-batteri förutom fysisk storlek?

A. Spänningen
B. Kapaciteten
C. Polvändningen

4. Vad betyder "LR" i benämningen "LR14"?

A. Litium
B. Alkaliskt
C. Järnsulfid

5. Hur tjockt är ett CR2032-batteri?

A. 20 mm
B. 2 mm
C. 3,2 mm

Svar:

1=B, 2=A, 3=B, 4=B, 5=C 

Senast ändrad: 2017-06-02