Välj rätt nätadapter

Välj rätt nätadapter

Den fjärde filmen är en guide för att kunna välja rätt nätadapter. Läs mer i Hur funkar det?

Frågor - Välj rätt nätadapter

1. Vad händer om polariteten blir fel?

A. Det fungerar ändå.
B. Produkten fungerar inte och riskerar att ta skada.
C. Nätadaptern överhettar.

2. En repeater drar 18 V och 1 A. Du har hittat en nätadapter som passar och levererar 18 V. Hur många watt måste nätadaptern minst kunna leverera för att vara lämplig med repeatern?

Svar:

1=B, 2=18 watt

Senast ändrad: 2017-05-17