Lödningsguide

Lödningsguide

I detta kapitel visas de olika stegen som krävs vid en lödning. Vi demonstrerar både hur kretskortsmontering går till och hur en lågvoltskabel kan lagas. Tänk på att lödarbeten kräver ett välventilerat rum.

Löda komponenter

Nedan följer en guide som visar hur en resistor löds fast på ett kretskort.

 • Böj benen på resistorn cirka nittio grader. Böj inte benen för nära själva resistorn då de kan brytas av från fästet. Starta uppvärmningen av lödpennan medan komponenten placeras.
Lödning av komponent: steg 1
 • Ta bort eventuell smuts från kretskortet (tvätta med exempelvis isopropanol). Placera resistorns ben i hålen på kretskortet. Om resistorn kommer att utveckla värme under drift är det viktigt att den inte kommer i direktkontakt med kretskortet.
 • Böj ut benen en bit för att låsa fast komponenten i sin position på kortet.
 • Håll fast kretskortet med någon form av hjälpmedel (t.ex. krokodilarmar).
Lödning av komponent: steg 2
 • Smält lite lödtenn på lödspetsen och torka av den på en avtorkningssvamp. Det lilla tennet som finns kvar på spetsen leder värmen från spetsen till ledningsmönstret.
Lödning av komponent: steg 3
 • Värm upp det ena benet och kretskortets yta samtidigt i ett par sekunder.
 • Lödtennet ska nu hållas mot de uppvärmda ytorna. Om de är tillräckligt varma kommer lödtennet att smälta och lägga sig enligt bilden.
Lödning av komponent: steg 4
 • Kontrollera de lödningar som gjorts och testa gärna ledningsförmågan med en multi­meter ställd på området för resistansmätning eller summer (läs mer om multimetermätning i Multimetrar).

Laga en lågvoltskabel

Lödning av lågvoltkabel steg 1
 • Starta uppvärmningen av lödkolven. Skala kabeländarna en bit och tvinna de inre trådarna i varje kabelände.
Lödning av lågvoltkabel steg 2
Exempel på rätt och fel skarvning.
 • Trä en bit krympslang på den ena ledaren och flytta den en bit bort från skarven så länge. Tvinna ihop ledarna i längdriktningen för bästa hållbarhet. Om kabeländarna tvinnas parallellt med varandra blir skarven känsligare för mekanisk belastning och otympligare vid montering.
Lödning av lågvoltkabel steg 3
 • Fixera kablarna så att de inte kan rubbas under lödningen. Håll den uppvärmda lödspetsen mot ledarnas undersida i mitten av den tvinnade delen. Ledarna kommer snabbt att värmas upp.
Lödning av lågvoltkabel steg 4
 • Applicera lödtennet på ovansidan av ledarna. Vänta med att trä över krympslangen tills skarven svalnat. Om skarven är för varm finns risken att krympslangen krymper innan den placerats på rätt ställe så att hela arbetet måste göras om från början. Krymp sedan med varmluftspistol eller en kraftig hårtork med smal spridning. Det går också bra att värma med lödspetsen. Håll den så nära som möjligt utan att röra vid krympslangen.
Senast ändrad: 2018-04-26