Elkostnader

Elkostnader

Vi är alltid mer eller mindre beroende av el. Det finns dock mycket kan göras för att minska elförbrukningen. Det här kapitlet ger förslag på hur det går att spara ström utan att dra ner på levnadsstandarden.

Vad kostar elen?

Alla elektriska apparater ska vara märkta med vilken effekt (watt) de förbrukar. Om det är en apparat som har en varierande strömförbrukning är det maxeffekten som anges (till exempel en mikrovågsugn). Även en platt-TV har varierande förbrukning, bland annat beroende på bilden som visas för tillfället. Det kan därför vara svårt att uppskatta dess medeleffektförbrukning, men det går att mäta med en elmätare.

Till elleverantören betalar vi främst en rörlig avgift på vår förbrukning. Priset anges i kronor per kilowattimme (kWh) och varierar med tiden beroende på många olika faktorer. I följande exempel räknar vi med en energikostnad på totalt 1,50 kronor per kilowattimme. Det gör att vi debiteras 1,50 kronor för varje timme vi förbrukar 1000 W. Om vi förbrukar 2000 W i en timme får vi alltså betala 3,00 kronor.

Vad är egentligen en wattimme?

Enheterna watt och timme avslöjar att en wattimme är effekten multiplicerat med tiden. En stor plasma-TV som drar 200 W och varit igång i en timme har på så sätt förbrukat 200 Wh. Står den på i två timmar har den förbrukat 400 Wh, vilket är lika mycket som 0,4 kWh. Kostnaden för de två timmarna blir då ungefär 60 öre. Om TV-tittandet i genomsnitt är två timmar per dag så ger det en totalkostnad på ungefär 200 kr per år (utan att ta hänsyn till standby-förbrukningen).

Hur räknar jag ut kostnaden?

Det är enkelt att själv räkna ut elkostnaden för en specifik produkt. Börja med att ­fundera på om det är en apparat som drar ungefär lika mycket ström hela tiden eller om det är maxeffekten som nämns produktspecifikationen. På en mobiltelefonladdare står troligen hur mycket ström den kan dra som mest och inte hur mycket ström den drar i genomsnitt.

Elmätare för mätning av en apparats driftkostnad eller effekt

Med en elmätare kontrolleras enkelt hur mycket ström produkten använder. De mer avancerade modellerna kan också räkna ut kostnaden så att de hela tiden visar vad produktens strömförbrukning kostar för tillfället och hur mycket den har kostat totalt. Tänk på att de flesta mätare har en minimumbelastning som krävs för att de ska kunna mäta rätt. Se mer om detta i elmätarens manual.

Gör så här för att räkna ut årskostnaden:

________ ________________ • 365 = ________
Effekten

antal användnings-

antalet Wh

timmar per dygn

Dela antalet Wh med 1000. Svaret blir i kWh.

___________ _____________________ = ____________
Antalet kWh

elpriset per kWh

årskostnaden

(genomsnittet över året)

Senast ändrad: 2017-09-12