Ljuskällor

Ljuskällor

Den traditionella glödlampan är inte längre ett alternativ för allmänbelysning i ­hemmet. Den säljs fortfarande för specialsammanhang (t.ex. för användning i kylskåp och ­ugnar), men för allmänbelysning ska energieffektivare alternativ användas.

De energieffektivare ljuskällorna (halogen-, lågenergi- och LED-lampor) har alla sina för- och nackdelar. I detta kapitel går vi igenom vilka egenskaper de har och när respektive ljuskälla passar bäst.

Socklar

Även om ljuskällornas tekniker för att generera ljus varierar, så är deras socklar ­desamma. Namnen kommer från socklarnas diametrar eller från avståndet mellan ­stiften i socklarna.

Halogenlampor

Halogenlampor har sedan länge använts i spotlightsammanhang (t.ex. GU4- och GU10-lampor). Nu har tekniken även börjat användas i ersättare till vanliga glöd­lampor (t.ex. E14- och E27-lampor). Av dagens tillåtna ljuskällor är det halogenlamporna som ­påminner mest om de gamla glödlamporna. De har ungefär samma färg­temperatur (halogen­ljuset är oftast något kallare) och de kan dimmas på samma sätt. De tänds ­direkt utan fördröjning och kan användas både inomhus och utomhus. Halogen­lamporna är också relativt billiga i inköp och har samma färgåtergivningsindex på Ra 100 (bäst) som glödlamporna.

Halogenlampa som kan ersätta en vanlig E27-glödlampa.

Nackdelen med halogenlamporna är att de inte är speciellt mycket energisnålare än glödlamporna. De flesta av dagens halogenlampor är av energiklass C. Det innebär att de visserligen har 30 % lägre energiförbrukning än de gamla glödlamporna, men alternativen sparar mycket mer energi än så. Halogenlampor har också ”bara” dubbelt så lång brinntid som glödlampor.

Fördelar med halogenlamporNackdelar med halogenlampor
Perfekt färgåtergivning Lägst energiklass
Tänds direkt med fullt ljusflöde Dyrast i drift
Går alltid att dimma Sämst brinntid
Fungerar i kyla
Kan ge högt ljusflöde
Innehåller inget kvicksilver
Relaterade produkter

Lågenergilampor

Begreppet ”lågenergilampor” syftar i vardagligt tal på lysrörslampor. Dessa såg från början ut som kompakta lysrör som var fästa på en lampsockel, men idag förekommer de i flera olika utföranden. De klassiska stavformade ljuskällorna säljer allt mindre till förmån för globlampor och spirallysrör. Den sistnämnda typen är den mest effektiva eftersom det i en spiralkonstruktion inte finns några stavar som skymmer varandra.

Lågenergilampor är betydligt energieffektivare än glödlampor och halogenlampor. De kan spara uppemot 80 % energi jämfört med glödljus. De är också relativt billiga i ­inköp och de håller ofta runt tio gånger längre än glödlampor.

De som använde lågenergilampor för tio år sedan minns säkert att lamporna ibland gav felaktiga färger eller startade på tok för långsamt. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och dagens lågenergilampor har en kortare uppvärmningstid (definieras som tiden det tar för ljuskällan att nå 60 % av sitt fulla ljusflöde). Idag måste de ha en uppvärmningstid på under 40 sekunder och ett Ra-värde över 80.

Lågenergilampor passar bra för takbelysning i vardagsrum och sovrum. De har dock en begränsning när det kommer till dimning. Det finns dimningsbara lågenergilampor, men de är sällsynta. Var därför noga med att undersöka huruvida en tänkt ljuskälla kan ­dimmas innan den kopplas in. Dimningsbara lågenergilampor kan också ställa krav på dimmern som de dimmas av. Välj därför en dimmermodell som tillverkaren av lågenergi­lampan rekommenderar!

Exempel på symbol för ”ej dimningsbar”.

Lågenergilampor fungerar inte bra i kyla eftersom deras uppvärmningstid blir väldigt lång. De är heller inte lämpliga att använda i armaturer som tänds och släcks ofta (t.ex. i badrummet) eftersom det sliter på lamporna. Det finns visserligen speciella lågenergilampor som är gjorda för att tändas och släckas ofta, men de är generellt dyra. Det finns också bättre alternativ för belysning i rum där ljuset måste nå full styrka direkt (t.ex. i hallen). Den förhållandevis långa uppvärmningstiden hos lågenergilampor gör dem mindre lämpliga där.

Precis som lysrör innehåller lågenergilampor tungmetallen kvicksilver (giftig och miljö­farlig). Det är därför viktigt att lågenergilampor inte kastas i hushållssoporna utan lämnas in för återvinning. Skulle någon av misstag råka slå sönder en lågenergilampa som precis har varit igång, bör alla lämna rummet och låta det vädras ut. Det beror på att det uppvärmda kvicksilvret har släppts ut i luften och att det då enklare kan ta sig in i kroppen via andningsvägarna. När rummet är utvädrat bör du, iförd handskar, borsta upp resterna av lampan och samla bitarna i en burk av glas. Torka sedan av berörda ytor med en blöt trasa och lägg även den i burken tillsammans med handskarna. Skriv tydligt på burken att den kan innehålla kvicksilver och lämna in den till miljöåtervinningen. Använd aldrig dammsugare för att städa upp efter en trasig lågenergilampa! Läs mer om hur trasiga lågenergilampor ska hanteras på Energimyndighetens webbsida: goo.gl/pdqzMT.

Fördelar med lågenergilamporNackdelar med lågenergilampor
Numera bra färgåtergivning Har en viss uppvärmningstid
Hög energieffektivitet Går sällan att dimma
Billiga i drift Fungerar sämre i kyla
Relativt lågt inköpspris Får svagare ljusflöde med tiden
Lång brinntid Innehåller kvicksilver
Kan ge högt ljusflöde
Relaterade produkter

LED-lampor

Den mest energisnåla belysningen kommer från LED-ljuskällorna (Light Emitting ­Diode). De kan vara över 80 % energieffektivare än motsvarande glödlampor och de kan ha över 25 gånger så lång brinntid. Det är därför ingen tvekan om att det är LED-belysning som kommer att bli det dominerande belysningssättet i framtiden.

LED-lampa med GU10-sockel

Tiden runt årsskiftet 2012/2013 innebar en stor milstolpe för LED-tekniken. Då började det dyka upp rimligt prissatta LED-lampor som kunde ersätta den klassiska 60 W-glödlampan. LED-tekniken hade inledningsvis svårt att komma upp i de höga ljusflödena som behövdes för att kunna konkurrera ut glödljus, halogenljus och lågenergiljus i alla sammanhang. I ”Hur funkar det? 2012” rekommenderade vi exempelvis att kombinera lågenergiljus och LED-ljus just på grund av att det inte fanns tillräckligt kraftfulla LED-lampor. Idag är situationen en helt annan. Nu kan hela hemmet ljussättas med LED-belysning med fullgott resultat.

De första LED-lamporna led av samma problem som de första lågenergilamporna: de gav inomhusmiljön felaktiga färger och tenderade att ha en alltför kall färgtemperatur. Idag finns det gott om LED-baserade 2700-kelvinlampor (samma färgtemperatur som vanligt glödljus) och sedan september 2013 måste alla nytillverkade och nyimporterade LED-lampor ha ett Ra-värde över 80. Samtliga tre grundproblem för LED-tekniken (ljusflödet, färgtemperaturen och färgåtergivningen) är därmed lösta.

LED-tekniken har dock ett annat problem kvar att lösa, vilket visserligen endast dyker upp i vissa sammanhang: dimningen. Det är långt ifrån alla LED-ljuskällor som kan dimmas. Var därför noga med att undersöka huruvida en tänk ljuskälla kan dimmas innan den kopplas in.

LED-lampor som drivs på 12 V (kopplade till transformator) kan också på grund av sin energisnålhet ställa till ett annat problem. Halogentransformatorer kräver en viss minimibelastning för att de ska driva ljuskällorna. Den gränsen går ofta vid 20 W, vilket är en väldigt låg effekt i halogensammanhang men en väldigt hög effekt i LED-sammanhang. Om dina transformatordrivna LED-ljuskällor inte börjar lysa när de kopplas till strömmen, beror det ofta på att transformatorn måste bytas till en LED-transformator med lägre minimibelastning.

Vid byte från halogen- till LED-belysning kan transformatorn behöva bytas!

LED-ljuskällorna har fler fördelar då de fungerar bra i kyla och tänds med fullt ljusflöde nästintill omedelbart. De är dessutom fria från kvicksilver.

Fördelar med LED-lamporNackdelar med LED-lampor
Numera bra färgåtergivning Går inte alltid att dimma
Högst energieffektivitet Relativt högt inköpspris
Billigast i drift
Bäst brinntid
Tänds nästintill direkt med fullt ljusflöde
Fungerar i kyla
Går bra att tända och släcka frekvent
Senast ändrad: 2016-08-09