Koppla samman hembion

Koppla samman hembion

Det finns flera olika sätt att koppla samman en hembio. Hur det brukar göras har förändrats med tiden, framförallt sedan introduktionen av HDMI. Före HDMI-gränssnittets riktiga genomslag var det vanligast att koppla alla uppspelningsenheter med en ljudkabel till receivern och en bildkabel till TV:n. Det är visserligen möjligt att göra så än idag, men numera används ofta receivern som en central kopplingspunkt.

Den klassiska metoden

Den klassiska metoden går ut på att sammankoppla alla uppspelningsenheter med både receivern och TV:n. Om exempelvis en Blu-ray-spelare ska integreras i hembion, kopplas den med en bildkabel (oftast HDMI) till TV:n och en ljudkabel (digital koaxial eller Toslink) till receivern.

Nackdelen med denna kopplingsmetod är att den är något omständlig att styra. För att byta bildkälla (t.ex. växla mellan Blu-ray-spelare och digital-TV-box) måste TV-tittaren växla ingång på både receivern och TV:n. Den kräver också att det finns rikligt med bildingångar på TV:n respektive ljudingångar på receivern. Sist men inte minst gör inkopplingsmetoden det svårt att få en snygg kabeldragning, eftersom det blir många kablar som måste gå upp till TV:n.

Sammankoppling enligt den klassiska metoden.
Sammankoppling enligt den klassiska metoden.

HDMI-metoden

Med HDMI-metoden kopplas hembion i en kedja. Där fungerar receivern som en central kopplingspunkt dit alla uppspelningsenheter ansluts. Receivern samman­länkas i sin tur med TV:n med en enda HDMI-kabel. För att växla mellan uppspelningsenheter räcker det med att byta bild- och ljudingång på receivern.

Tack vare receiverns växlingsfunktion blir det också lättare att få till en snygg kabeldragning. Oavsett hur många uppspelningsenheter som kopplas in räcker det med en enda HDMI-kabel mellan receivern och TV:n. Det gör att det endast är två kablar som behöver gå upp till TV:n (HDMI-kabeln och TV:ns strömkabel).

Sammankoppling enligt HDMI-metoden.
Sammankoppling enligt HDMI-metoden.

Läs även i HDMI hur funktionerna HEC (HDMI Ethernet Channel) och ARC (Audio Return Channel) har förenklat sammankopplingen av HDMI-utrustning.

HDMI-matris

HDMI-teknikens seriekopplade anslutningssätt öppnar möjligheter för användning av HDMI-matriser. Sådana används om flera uppspelningsenheter (t.ex. Blu-ray-­spelare, digital-­TV-boxar och spelkonsoler) ska kopplas till både en TV och en projektor. ­Enklare receivrar har oftast flera HDMI-ingångar men endast en HDMI-utgång. ­Avancerade ­receivrar med inbyggda HDMI-matriser har både flera ingångar och flera utgångar. Hembioägaren kan därmed växla mellan vilken bildkälla som han eller hon vill få signal ifrån och likaså mellan vilken TV eller projektor som bilden ska visas på.

HDMI-matriser finns även som fristående enheter som kan användas om hembion är sammankopplad enligt den klassiska metoden.

HDMI-matris
Fristående HDMI-matris med fyra ingångar och två utgångar.
Senast ändrad: 2018-04-16