Datorbaserad utdelning

Datorbaserad utdelning

En av de största fördelarna med ett lokalt nätverk är möjligheten att dela dokument, multimedia, skrivare med mera. Många tycker exempelvis att det är praktiskt om hela musiksamlingen finns på en central plats och att det är dit som de övriga datorerna (och eventuella nätverksanslutna musikbryggor eller mediaspelare) ansluter för att spela upp låtar.

Det finns många sätt att dela filer i ett lokalt nätverk. Ett av de absolut smidigaste ­sätten är att använda en Nas (nätverkshårddisk), vilket behandlas i nästa kapitel. Detta ­kapitel fokuserar istället på utdelning av filer mellan datorer, vilket historiskt sett har gjorts med utdelade mappar. Detta sätt var också det enda möjliga i bland annat ­Windows XP och Windows Vista, men i Windows 7 och senare har en mycket enklare teknik till­kommit. Kapitlet börjar därför med att fokusera på den och det avslutas med Apples fildelningsteknik Airdrop.

Fildelning med Windows 7 och senare

Windows 7, Windows 8 och Windows 10 gör fildelning mellan datorer enkelt tack vare funktionerna Bibliotek och Hemgrupp. Bibliotek har inte nödvändigtvis något med nätverk att göra, utan det är i ­huvudsak en smidig funktion för att samla material lokalt på datorn. Ofta ligger användarnas musik, bilder, filmer och dokument ostrukturerat i olika mappar. Det kan därför vara svårt att hitta efterfrågat material. Biblioteksfunktionen samlar alla filer som är relaterade till varandra på ett och samma ställe. Detta sker inte genom att filerna flyttas dit, utan biblioteken länkar till var filerna egentligen befinner sig. Windows har ett antal fördefinierade bibliotek, men användarna kan enkelt skapa egna.

Hemgrupp är lösningen som gör det lätt att dela filer mellan datorer, och ­funktionen drar nytta av biblioteken. Istället för att dela ut specifika mappar, skapar en av användarna i nätverket en hemgrupp med ett tillhörande lösenord. Alla andra ­användare i nätverket kan sedan ansluta till hemgruppen genom att bara ange lösenordet. I samband med att någon ansluter till hemgruppen väljer de också vilka bibliotek som de vill dela med sig av. En lokalt ansluten skrivare kan också delas ut på detta sätt. Datorn som skrivaren är ansluten till måste av förklarliga skäl vara påslagen för att det ska gå att skriva ut dokument med den.

Hemgruppsfunktionen finns endast i Windows 7 och senare, vilket gör att datorer med ­exempelvis Windows Vista, Windows XP eller Mac OS X inte kan komma åt de ­utdelade filerna. Datorer och surfplattor med Windows RT kan ansluta till hemgrupper för att komma åt andra datorers utdelningar, men de kan inte själva dela ut något. De kan heller inte skapa hemgrupper.

Kom igång med hemgrupper

Windows 7

När en Windows 7-dator ansluts till ett nytt nätverk måste användaren alltid välja ­vilken typ av nätverk det är (hemnätverk, arbetsplatsnätverk eller offentligt nätverk). I detta fall är det är viktigt att välja Hemnätverk då hemgrupper inte går att skapa i arbetsplats­nätverk eller i offentliga nätverk. Ett nätverk kan ändras till ett hemnätverk i efterhand.

Obs! Välj endast hemnätverks­alternativet för hemnätverk. Datorn kan bli utsatt för intrång om hemnätverks­profilen är aktiv på ett offentligt nätverk (t.ex. på ett kafé eller en flygplats).

Windows 8

När en Windows 8-dator ansluts till ett nytt nätverk måste användaren alltid välja om utdelning ska aktiveras eller inte. Det kan ändras i efterhand genom att öppna Dator­inställningar, välja Nätverk följt av Anslutningar och klicka på den aktuella anslutningen.

Windows 10

När en Windows 10-dator ansluts till ett nytt nätverk måste användaren alltid välja om utdelning ska aktiveras eller inte. Det kan ändras i efterhand genom att öppna Inställningar, välja Nätverk och internet följt av Avancerade alternativ.

Skapa hemgrupp i Windows 7 och Windows 8

Nätverks- och delningscenter (ligger i Kontrollpanelen) finns alla funktioner som ­behövs. Kontrollera att nätverket är inställt på Hemnätverk (Windows 7) eller ­Privat ­nätverk (Windows 8 och Windows 10). Klicka därefter på Välj hemgrupp och delningsalternativ (­Windows 7) eller Hemgruppp: Kan skapas (Windows 8 och Windows 10).

Klicka på Skapa en hemgrupp.

Välj vad som ska delas ut.

Windows skapar automatiskt ett lösenord. Det är lösenordet som de andra datorerna måste ha för att kunna ansluta till hemgruppen som precis har skapats. Det går att få fram lösenordet igen, så det är ingen katastrof om det skulle försvinna. 

Anslut Windows 7-dator till hemgrupp

För att ansluta en Windows 7-dator till en befintlig hemgrupp används samma process som när hemgruppen skapades. Gå in i Nätverks- och delningscenter och klicka på Välj hemgrupp och delningsalternativ. Då kommer följande dialogruta att presenteras.

Klicka på Anslut nu, välj vad som ska delas ut från den aktuella datorn och skriv slutligen in lösenordet.

Klicka för förstoring.

Konfigurationen är därefter klar.

Anslut Windows 8 eller 10-dator till hemgrupp

För att ansluta en Windows 8-dator eller Windows RT-surfplatta till en befintlig hemgrupp räcker det med att öppna Datorinställningar och välja Nätverk följt av Hemgrupp. Där går det att skriva in lösenordet för att gå med i hemgruppen och välja vilka filer som den aktuella datorn ska dela med sig av.

Hemgruppsanslutning i Windows 8

Konfigurationen i Windows 10 är densamma, men görs genom Kontrollpanelen (under Nätverk och internet).

Konfigurationen är därefter klar. I den vänstra kolumnen i Utforskaren finns därför nu inte bara länkar till platser på den lokala datorn, utan även till allt som finns ­utdelat i hemgruppen.

Det går även att dela ut mappar som inte är med i något av datorns bibliotek. Höger­klicka på den aktu-ella mappen och välj att dela med hemgrupp. Hemgrupp (Visa) gör att övriga datorer varken kan ta bort filer, ändra i dem eller byta namn på dem. De kan endast läsa filerna och vid behov kopiera över dem för att kunna redigera kopiorna lokalt. Hemgrupp (Visa och redigera) ger inte dessa begränsningar.

Airdrop

I Mac OS X Lion (10.7) introducerades en ny fildelningsfunktion som kallas Airdrop. Windows 7 och senare har, som tidigare nämnts, sin hemgruppsfunktion för att förenkla fildelning mellan datorer. Airdrop gör det lika lätt att dela filer mellan två ­Macar, men den bakomliggande tekniken är helt annorlunda.

Till skillnad från traditionell fildelning går Airdrop inte ut på att logga in på en annan dator i nätverket och hämta filer. Funktionen påminner mer om att skicka e-post till en annan dator, men med skillnaden att all trafik går över ett lokalt nätverk. När någon vill skicka en fil öppnar han eller hon Airdropfönstret i Finder. Macen letar då efter andra Macar i närheten som befinner sig på samma trådlösa nätverk och dessutom har Airdropfönstret uppe. Alla Macar som är i närheten visas då med användarikoner, och personen som vill skicka en fil kan helt enkelt bara släppa den på aktuell dator. I bakgrunden skapas då ett tillfälligt trådlöst nätverk mellan de två Macarna. Efter att båda användarna har godkänt överföringen kopieras filen från den ena Macen till den andra (över en krypterad anslutning).

Fördelen med denna lösning är att den är otroligt lättanvänd. Ingen användare ­behöver ange något lösenord eller komma ihåg någon IP-adress. Macarna letar bara upp ­varandra och skapar små tillfälliga nätverk mellan sig. För traditionell fildelning är ­tekniken inte lämplig. Då finns bättre lämpade alternativ som till exempel central­lagring på Nasar (nätverkshårddiskar). Airdrop är tänkt som en ytterst smidig lösning för tillfällen då filer annars läggs på USB-minnen för att flyttas till andra datorer i närheten.

I och med släppet av IOS 7 fick även IOS-enheter stöd för Airdrop. Genom att svepa upp Kontrollcenter från skärmens underkant kan användare aktivera Airdrop och låta sina IOS-enheter utbyta filer med varandra. När den mottagande enheten har aktiverat Airdrop kan den sändande enheten dela exempelvis ett fotografi via den vanliga delningsmenyn (samma meny som används för att skicka bilder som e-postbilagor eller dela dem på Facebook).

Förbered en IOS-enhet för Airdrop-mottagning genom knappen i Kontrollcenter.

Airdrop i IOS förlitar sig (till skillnad från Airdrop i Mac OS X Lion, Mountain Lion och Mavericks) på Bluetooth för att leta upp närliggande enheter. Det gör att Airdrop för IOS och Airdrop för gamla Mac OS X-versioner inte fungerar med varandra.

Kompatibilitetsproblemet mellan Airdrop i IOS och Mac OS X löste Apple i samband med släppet av Mac OS X Yosemite (10.10). Yosemite har stöd för både den äldre och den nyare Airdrop-versionen. Mac-användare kan växla mellan de två versionerna med ett enkelt knapptryck. Med den gamla versionen letar Macen efter andra Macar på samma trådlösa nätverk. Med den nya versionen letar Macen efter IOS-enheter och andra Macar som finns i närheten.

Mac OS X El Capitan och Yosemite har stöd för båda Airdrop-versionerna.
Nya Airdrop fungerar även mellan Macar och IOS-enheter.

Den första versionen av Airdrop finns till Mac OS X Lion (och senare) och tekniken ­kräver att Macen är utrustad med ett modernt trådlöst nätverkskort. Det gör att ­följande Mac-modeller har stöd för funktionen3:

  • Imac (tidigt 2009 eller senare)
  • Macbook (sent 2008 eller senare)
  • Macbook Air (sent 2010 eller senare)
  • Macbook Pro (sent 2008 eller senare, undantaget 17”-modellen från sent 2008 och den vita modellen från sent 2008)
  • Mac Mini (mitten 2010 eller senare)
  • Mac Pro (tidigt 2009 med Airport Extreme-nätverkskort eller mitten av 2010).

Den andra versionen av Airdrop finns till Mac OS X Yosemite samt IOS 7 (och senare) och fungerar på följade enheter4:

  • Iphone 5 (och senare)
  • Ipad generation 4
  • Ipad Air (alla)
  • Ipad Mini (alla)

Referenser

3. Apple (2012). Can I use AirDrop with my computer? Supportartikel uppdaterad 2012-10-09, hämtad 2013-02-02. support.apple.com/kb/HT4783.

4. Apple (2014) iOS: Use AirDrop to wirelessly share content. Supportartikel uppdaterad 2014-06-17, hämtad 2014-08-01. support.apple.com/kb/ht5887

Senast ändrad: 2015-11-17