Nätadaptrar

Nätadaptrar

I fregående kapitel behandlades de teoretiska grunderna. I detta kapitel applicerar vi informationen på ett praktiskt ämne: nätaggregat. Nätaggregat har flera olika namn, bland annat nätdel, transformator, laddare, ­nät­adapter, strömomformare eller helt enkelt bara adapter.

Det finns en mängd olika typer av nätaggregat. Det som skiljer dem åt är uppbyggnaden, spänningsnivån, strömstyrkan och om de lämnar lik- eller växelspänning. Gemensamt är att de ska kopplas till vägguttag och omvandla nätspänningen till en lägre spänning som är lämplig för apparaten de kopplas vidare till.

Ställbar nätadapter med utbytbar kontakt
Exempel på nätadapter med utbytbar kontakt.

Att välja rätt nätadapter/nätaggregat

Om nätadaptern skulle gå sönder och behöver ersättas, måste den nya nätadapterns värden motsvara den gamlas. Annars finns det risk att apparaten går sönder. Här följer en beskrivning på hur det lätt kan undvikas.

Märkning på Philips-nätadapter
Del av märkning på en nätadapter till en LCD-TV

Vad säger märkningen på nätadaptern till Philips-TV:n?

Drivspänning (input): 100-240 VAC. 
Frekvens 50-60 Hz. 
Strömförbrukning på starkströmssidan: 1,5 A.
Nätadaptern lämnar (output) 12 V likspänning och kan belastas med 4,58 A.

Maxeffekten på nätadaptern går att räkna ut på följande sätt.

P = U ∙ I

P = 12 ∙ 4,58 = 54,96 ≈ 55 W

Spänning (volt)

Börja med att leta efter en nätadapter med samma specifikation på spänningen som produkten. Om nätadapterns spänning är för låg finns det risk för att produkten inte startar. Det är dock värre om spänningen är för hög eftersom produkten då riskerar att gå sönder. Generellt finns det en viss tolerans, så en produkt som kräver 19,5 V kan ofta drivas på 19 V eller 20 V. Om annan spänning än den angivna måste användas så prova med en lägre spänning. Helst av allt ska det vara samma värde, något annat kan sällan rekommenderas. Ställbara nätaggregat har en stegvis justerbar spänning som justeras med ett reglage.

Det går inte att sätta något fast värde på hur mycket spänningen får skilja. Vissa produkter klarar stora differenser medan andra måste ha exakt rätt spänning. Det blir dessutom större procentuell skillnad om spänningen sänks en volt till en produkt ­specificerad för 3 V jämfört med en som är gjord för 19 V.

Ström och effekt (ampere och watt)

Till skillnad från spänningen så kan strömstyrkan på en nätadapter vara högre än den apparaten kräver. Produkten använder bara så mycket ström som den behöver. Skulle nätadaptern vara för svag kommer den däremot att överbelastas och gå sönder. Om produkten exempelvis behöver 1500 mA går det bra att använda en nätadapter som kan leverera 2000 mA. Om nätadaptern däremot är specificerad för 800 mA kommer produkten att försöka ta ut mer ström än vad nätadaptern klarar av att leverera, vilket troligen leder till att nätadaptern går sönder.

Eftersom effekten har ett direkt samband med strömmen och spänningen, gäller exakt samma sak där. Kräver apparaten 15 W går det utmärkt att driva den med en nät­adaptrar som levererar 15 W, 25 W eller 350 W, men inte 10 W.

Växel- eller likspänning

Nätadaptern behöver inte nödvändigtvis omvandla från växel- till likspänning. Inne i själva apparaterna används nästan uteslutande likspänning men det finns ­situationer då likriktaren är inbyggd i produkten istället för i nätadaptern. Det går enkelt att under­söka eftersom nätadaptern ofta anger en specifik polaritet om lik­riktaren är inbyggd i den. På samma ställe på produkten där spänning och ström anges brukar även ­beteckningen DC (likström/likspänning) eller AC (växelström/växel­spänning) finnas. Ibland är det sammanskrivet i stil med 18 VDC, vilket då ska tolkas 18 V likspänning.

AC och DC-symboler
De två symbolerna för lik- respektive växelspänning.
DC-anslutningsplugg och DC-chassikontakt
DC-anslutningsplugg och DC-chassikontakt

DC-kontakten är en av de vanligaste anslutningskontakterna för att koppla nät­adaptern till en apparat. Den finns med varierande diametrar. Mått anges i stil med 5,5/2,5, vilket betyder att ytterdiametern är 5,5 mm, och att innerdiametern är 2,5 mm. Det är viktigt att DC-kontakten passar bra i sin hona. Vid dålig kontakt eller glappkontakt minskas kontaktytan. Då är den totala arean som strömmen leds över mindre, vilket kan leda till värmeutveckling på samma sätt som när ström går genom en underdimensionerad kabel.

Relaterade produkter

Polaritet

Om produkten matas med växelspänning behöver det inte tas hänsyn till någon polaritet. Om den däremot ska ha likspänning är det mycket viktigt att plus- och minuspol inte förväxlas. Det kan annars leda till att apparaten skadas.

På elektroniska apparater brukar det finnas en symbol som indikerar hur DC-kontakten är kopplad:

Plus i mitten

Symbolen ovan betyder att pluspolen är i mitten av kontakten och minuspolen är i höljet. Detta är den vanligaste polariteten, men den kan också vara vänd tvärtom. Då ser det ut så här:

Plus i höljet

Om illustrationen saknas och det varken framgår av manualen, nätadaptern eller ­produkten bör man inte chansa. Kontakta istället tillverkaren eller återförsäljaren.

Universalnätadaptrar kan oftast kopplas på båda sätt. Studera den medföljande manualen för att se hur den aktuella modellen ska ställas in för ditt ändamål. Observera att i vissa specialfall använder produkttillverkaren en udda utformad kontakt. Detta för att försäkra sig om att ingen av misstag kopplar in fel nätadapter (men kanske framför­allt för att få sälja sin egna nätadapter).

Checklista vid byte av nätadapter

  • Undersök om apparaten ska drivas på DC (likström) eller AC (växelström).
  • Kontrollera att nätadaptern ger den spänning (volt) som apparaten är avsedd för.
  • Kontrollera att nätadaptern kan belastas med minst lika mycket ström (ampere) som apparaten kräver.
  • Kontrollera att polariteten stämmer (gäller endast DC).

Tillverkare lämnar ingen garanti för felaktigt använda nätadaptrar.

Exempel
En nätadapter med specifikationen Output: DC 5 V 2,5 A är trasig. Kan en nätadapter som levererar 5 V och 25 W användas som ersättare?

Spänningen 5 V stämmer men vi behöver också kontrollera att polariteten blir rätt.

Klarar den nya adaptern att leverera tillräckligt mycket ström? Vi kan se att den gamla nätadaptern lämnar maximalt 2,5 A. Den nya lämnar 25 W. För att räkna ut hur många ampere den nya kan lämna maximalt använder vi formeln för effektberäkning:

P = U ∙ I

I = P / U = 25 / 5 = 5 A

Den nya nätadaptern tål enligt beräkningen en maxbelastning på 5 A, alltså dubbla belastningen mot den gamla och går därför utmärkt att använda som ersättare.

Senast ändrad: 2018-04-25