Så jobbar vi

Så jobbar vi

Kjell & Company - Vi tar ansvar

Vi tror att nyckeln till framgång finns att finna i tillståndet där fullt förtroende för oss som företag och arbetsgivare råder. Förtroende är en färskvara och som hjälp för att ständigt hålla oss på rätt spår arbetar vi efter en rad principer vi tror på. Vi tror att alla kan göra skillnad och vi anser att var och en av oss har ett ansvar i att försöka bidra till en bättre värld, i mikro- eller makroperspektiv.

Vårt formande och gemensamma mål

Allt vi gör pekar på ett och samma mål oavsett var i företaget man arbetar - en nöjd kund som med ett leende på läpparna lämnar butiken, berikad med kunskap och rätt vara. Det är ett enkelt och konkret mål, men vägen dit ställer krav på sunda värderingar och omdömesgillt agerande - internt och externt. Följande text ger dig som är intresserad en möjlighet att läsa om hur vi arbetar för att lyckas med vårt mål.

Trivsel

Det startar med att vi erbjuder våra anställda goda anställningsförhållande. Detta både när det kommer till trygghet kring anställningen och allmän trivsel på arbetsplatsen. Genom detta skapas förutsättningar för att mötet mellan kunden och säljaren skall bli intressant, givande och trevligt. Vi tror helt enkelt att alla måste må bra för att kunna prestera väl.

Vi kallar vår företagskultur för "Kjell-andan". Denna bygger på ett antal grundläggande ställningstagande på hur vi bemöter varandra och människor vi möter. Vi låter Kjell-andan vara med och forma oss även rent strategiskt. Exempelvis bedriver vi vårt CSR-arbete med utgångspunkt från denna.

Trygghet

Trygghet i anställningen tror vi grundas i en tro på affärsidén. Våra interna mätningar visar på att våra anställda har en mycket stark tilltro på det vi håller på med. Tydliga mål och krav på prestation ser vi som ytterligare två faktorer som styr vår känsla av trygghet. Detta genom att vi låter alla förstå att de är behövda och att alla kan göra skillnad. Trygghet för våra anställda är givetvis även att vi botten har ett kollektivavtal som formar vår personalpolitik.

Välmående

Som anställd har du möjligheten att erhålla friskvårdsbidrag årligen. Det är företagets hjälp på vägen mot en aktiv livsstil. Vi ser livet på jobb och utanför som en helhet där båda delar måste fungera, till detta ser vi regelbunden träning som en given del i livspusslet. I nuläget har vi förmånliga avtal med SATS och Fitness 24 Seven som gäller alla våra anställda.

Utbildning

Nyanställda erhåller första dagen en introduktionspärm vilken beskriver företaget och tjänsten från A till Ö. Nyanställda introduceras genom vår egen utbildningsverksamhet "Kjell Academy", en veckolång utbildning i både teknik, kundbemötande och försäljning. Våra ledare är deltagare i vårt ledarskapsutvecklingsprogram som sjösattes under 2010. Genom detta vill vi forma morgondagens ledare inom detaljhandeln.

Sortimentet

Vår vilja är att presentera ett sortiment som inte bara är prisvärt och aktuellt för alla målgrupper, utan ett som våra kunder kan känna sig trygg med. Vi har anställda stationerade i Asien vilket ger oss en bättre möjlighet till inblick i både miljö- och kvalitetsfrågor.

Vårt produkterbjudande- "tillbehör till hemelektronik" är i sig något som stödjer ett miljöriktigt agerande, nämligen att begränsa "slit och slängmentalitet".

Fråga Kjell

ImBox Service Awards 2024 badge

Vi vill vara ett stöd till våra kunder. När våra kunder har en fråga kring sortimentet, en teknisk lösning eller ett problem i vardagen - då är vi som bäst. Här är vi problemlösaren som gärna också lär ut hur det fungerar. I vår bok "Hur funkar det?" har vi samlat den kunskap vi samlat på oss under årens lopp. Boken har blivit uppskattad av våra kunder och har hittills sålts i över 400 000 exemplar .

Ramverk

Vårt interna arbete styrs via uppsatta policys, vilka vi aldrig gör mer invecklade än att mottagaren till fullo förstår de formande krav som beskrivs i texten. Här följer några exempel på policys som är med och formar oss:

Policy för "Anställning och rekrytering" vilken indirekt styrs av vår diskrimineringspolicy. I denna finns att läsa att vi värderar personliga egenskaper högre än en lång meritlista, detta eftersom att vi tror på den inneboende kraften hos människor med rätt inställning och energi.

Vår "Arbetsmiljöpolicy" berättar om de krav vi ställer på oss själva i vår strävan att optimera trivseln och säkerheten på våra arbetsplatser. Bland annat har vi har satt en nolltolerans mot mobbing. För att säkerställa säkerheten i våra enheter genomför vi varje månad en KSM-rond (Kvalitet, Säkerhet, Miljö) denna föder vårt systematiska arbetsmiljöarbete med relevant information om nuvarande status.

Eftersom att vi tror på en sund själ i sund kropp tar vi tydlig ställning mot droger. Vår "Drogpolicy" beskriver detta och hur vi hanterar eventuellt upptäckt missbruk. Som stöd i dessa frågor samarbetar vi med ALNA.

Vår "Trafiksäkerhetspolicy" beskriver de krav vi ställer på dem som i tjänsten framför fordon, oavsett om det rör en truck på vårt lager eller en transport på våra vägar.

Vi tar inte bara ett stort ansvar för vår personal utan detta löper vidare i våra kontakter med leverantörer och samarbetspartners. Vi ställer krav vilka kompletterar vårt CSR-arbete till att bli ett styrmedel för ansvarsfullt företagande.

Ett par policys rör direkt våra leverantörer och samarbetspartners, i första hand vår "Code of conduct", vilken tydligt beskriver våra villkor för samarbete. I detta dokument ligger fokus på de krav vi ställer på en etiskt korrekt hantering av anställd personal. FN´s krav på mänskliga rättigheter, ILO´s skrift kring rättigheter på arbetsplatsen, FN´s och ILO´s defintion av barnarbete är några av de fundament vi refererar till.

Vår policy kring "Bestickning och mutor" är inte bara till för att förhindra just mutor, det är även tänkt att minska leverantörers och samarbetspartners gåvor till Kjell & Company till ett minimum. I denna policy uttrycker vi vår önskan att eventuella gåvor till vårt företag istället ersätts med en donation till Barncancerfonden.

Framtiden

Vårt arbete fortsätter och vi är långt ifrån fullärda eller kompletta. För oss är det viktigt att du som kund, anställd, partner eller leverantör känner dig försäkrad om att vår vilja till nytt lärande och förbättring är omättlig. Har du några frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss.

Tack för ditt visade intresse och väl mött i någon av våra butiker!

Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.