Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller för dig som konsument eller näringsidkare (”köpare” eller ”du”) som handlar en vara hos Kjell & Co Elektronik AB, organisationsnummer 556400-5378 (”Kjell & Company”, ”vi” eller ”oss”).

Köpvillkoren gäller både vid köp av varor i fysiska Kjell & Company butiker inom Sverige, online i Kjell & Companys webbshop (https://www.kjell.com/se), eller via vår kundservice. Köpvillkoren gäller även för köp av begagnade varor såvida annat inte uttryckligen anges.

Om inte särskilt överenskommet accepterar vi inte försäljning till näringsidkare som avser att sälja vidare våra egna varor eller varor som vi är auktoriserade återförsäljare av eller som vi annars är förhindrade att sälja för vidareförsäljning. Vi förbehåller oss därför rätten att bland annat annullera beställningar. Kontakta oss dock gärna om du hade önskat bli återförsäljare eller liknande av våra varor.

Konsumentköplagen (2022:260) (”konsumentköplagen”), lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”distansavtalslagen”) och annan konsumentlagstiftning är tillämplig vid försäljning till konsumenter och innehåller omfattande och i allmänhet tvingande regler om konsumenters och våra rättigheter och skyldigheter. Dessa köpvillkor anknyter till och kompletterar dessa lagar.

Med undantag för vad som anges i dessa köpvillkor är köplagen (1990:931) (”köplagen”) tillämplig vid försäljning till näringsidkare.


Försäljning till minderåriga

Kjell & Company ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan vårdnadshavarens samtycke.

Outlet-varor

I våra fysiska butiker och i vår webbshop under benämningen ”outlet” säljer vi varor till outlet-pris. Samtliga outlet-varor är fullt fungerande, men kan exempelvis vara tidigare butiks-/visningsexemplar, returnerade varor eller utgående sortiment. Vi säljer dessa varor till outlet-pris där storleken på priset bland annat beror på varans skick. Varans skick framgår tydligt på produktsidan och/eller i butiken. Vi anser inte dessa varor vara begagnade och säljer dessa enligt samma villkor som köp av en ny vara hos oss om annat inte uttryckligen anges.

Nedan hittar du en beskrivning av de olika kategorier gällande skick som vi använder oss av så att du ska veta vad som du kan förvänta dig då du väljer att köpa en outlet-vara.

Ny: Produkten är ny och i originalförpackning.

Nyskick: Produkt i nyskick med originalförpackning. Originalförpackningen kan vara öppnad. 

Mycket bra skick: Produkt i mycket bra skick, vanligtvis ett tidigare visningsexemplar eller återköp. Kan ha knappt synbara repor eller andra tecken på användning såsom skadad originalförpackning.

Bra skick: Produkt i bra skick, vanligtvis ett tidigare visningsexemplar eller återköp. Fullt funktionell men med synliga tecken på användning, såsom repor eller skrapmärken. Originalförpackningen kan vara skadad eller saknas helt.

Beställning i webbshoppen

Kjell & Companys erbjudanden i webbshoppen utgör inte ett bindande anbud om köp.

Beställningsförfarandet via Kjell & Companys webbshop sker på följande sätt:

 • Val av vara genom att klicka på ”LÄGG I VARUKORGEN”; alternativt kan varan reserveras i utvald butik för senare köp genom att klicka på ”HÄMTA”.
 • Kontroll av varukorgen.
 • Bekräftelse med ett klick på knappen ”TILL KASSAN”.
 • Inmatning av eventuell kampanjkod.
 • Val av köpsätt (”Köp online”, ”Hämta i butik” eller ”Företagskund”).
 • Val av önskat betalningssätt vid utcheckning.
 • Frivilligt val av medlemskap och ev. inloggning för verifiering.
 • Inmatning av adress, leveranssätt och betalningsuppgifter.
 • Klick på ”Gå till betalning”.
 • Val av betalningssätt och klick på ”Betala köp”.
 • När betalningen för köpet har accepterats så blir köpet bindande för dig.
 • Din beställning är därmed genomförd och när vi mottagit den skickas en orderbekräftelse ut via e-post.
 • Beställning blir bindande för oss först när du har erhållit leveransbekräftelse per e-post.
 • I det fall du har valt ”Hämta i butik”, sker köpet och betalning först när du besöker butiken och hänvisar till din reserverade vara.

Köparen kan fram till dess beställningen blir bindande närsomhelst korrigera eventuella inmatningsfel genom att klicka i aktuellt datafält och förändra inmatningen eller i webbläsaren använda bakåtknappen, för att komma till webbsidan där datainmatning skett. Köparen kan närsomhelst avbryta beställningsproceduren genom att stänga webbläsaren.

Om köparen har registrerat ett företagskundkonto i webbshoppen kan denne via detta konto närsomhelst ta del av dennes beställningsdata. Medlemmar kan logga in och se samtliga köp kopplade till medlemskontot. I övrigt arkiveras avtal inte och hålls inte heller tillgängliga för köparen.

Begagnad vara bokas via webbshoppen till en vald butik. Köpet av den begagnade varan görs sedan i den fysiska butiken efter meddelande om att varan ankommit till butiken. Varan måste köpas och hämtas ut senast sju (7) dagar efter meddelande om att den ankommit till butiken. Därefter förfaller bokningen.

Reservation

Vi reserverar oss mot slutförsäljning samt bild- och textfel i så väl tryck som på webb. Vi förbehåller oss rätten att ersätta vara med likvärdig vara. Skulle en avvikelse resultera i att du inte vill ha varan gäller självklart ångerrätt enligt distansavtalslagen, se vidare nedan.

Garanti

Kjell & Company erbjuder i vissa fall medlemmar garanti, se https://www.kjell.com/se/villkor/medlemsvillkor, från och med köpdatumet. Vidare erbjuder Kjell & Company dig som konsument ett års garanti på begagnade varor från och med köpet.

Under garantitiden åtar sig Kjell & Company att svara för varans funktion, begränsat till ursprungliga fel (dvs. fel som fanns vid köpet)

Vill du göra anspråk gällande ett garantifel enligt ovan gör du det enklast i någon av våra butiker. Om du hellre vill skicka ett garantireklamationsärende till oss, ber vi dig att kontakta vår kundservice (telefonnummer: 010-680 25 00, e-post: kundservice@kjell.com) så att vi på bästa sätt kan avhjälpa felet. Du ska då ha ditt kvitto, som är din garantisedel, eller orderbekräftelsen tillgänglig. Om garantifelet inte kan avhjälpas på annat sätt än att du returnerar varan, skickas en returfraktsedel med förbetald frakt. Vi betalar sedan även för frakten tillbaka till dig. Skicka med serviceblanketten som du får av oss i returen så att vi snabbt kan avhjälpa felet. Förpacka din retur omsorgsfullt så att varken varan eller förpackningen kommer till skada. Skicka gärna varan som ”rekommenderat paket” och spara spårningsnummer. Du som kund har ansvar för försändelsen tills dess att den når vår returadress. OBS: Varan måste levereras på returadressen eftersom vi ej har möjlighet att hämta ut försändelser hos ombud. Om inget fel konstateras, kan undersökningsavgift samt returfrakt komma att debiteras dig.

Det vanliga förfarandet vid garantireklamation är kostnadsfri reparation. Normal reparationstid är 2-4 veckor. Om reparation anses olönsam, kan varan bytas ut mot annan vara med motsvarande funktion/prestanda.

För reparerade delar, reservdelar och ersättningsprodukter gäller ingen ny garantiperiod. Garantitiden löper därvid alltid ut senast enligt ovan. Utbytta delar tillfaller Kjell & Company. Garantin påverkar inte de rättigheter du har som konsument enligt tvingande lagstiftning såsom konsumentköplagen samt distansavtalslagen.

Garantin gäller ej på eventuella förbrukningsartiklar såsom batterier (även laddningsbara), LED- och glödlampor, bläckpatroner, etc. Garantin gäller inte heller för fel av mindre betydelse och som saknar relevans för produktens funktionalitet, eller som uppkommit vid olyckshändelse, vanvård, överspänning/åska, onormal användning,  om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar eller som annars uppkommit till följd av din användning av varan (s.k. handhavandefel). Dessutom gäller garantin inte om reparation eller annat tidigare ingrepp i varan har utförts av annan än av tillverkaren auktoriserat serviceföretag eller när det till produkten fogats reservdelar, tillbehör och andra artiklar som inte utgör originalartiklar och som därmed orsakat ett fel.

Därtill gäller av tillverkaren eventuellt angiven garanti, se varans förpackning eller manual. Du är hänvisad direkt till tillverkaren om du önskar göra gällande anspråk hänförligt till en sådan garanti. Vi åtar oss med andra ord inget ansvar kopplad till dessa garantier, men du är självfallet välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

När det gäller vårt felansvar i övrigt hänvisas till vad som sägs nedan om detta.

Ångerrätt

När du som konsument handlar från vår webbshop eller via vår kundservice gäller ångerrätten enligt distansavtalslagen. Distansavtalslagen ger dig rätt i enighet med de villkor som anges i denna lag att frånträda avtalet utan att ange något skäl. Notera att köpet av begagnade varor görs i fysisk butik.

Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger,

 • tar varan i fysisk besittning;
 • tar den sista varan i fysisk besittning vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig; eller
 • tar den sista posten eller delen i fysisk besittning, vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till:

Kundservice
Kjell & Co Elektronik AB
Box 50435
202 14 Malmö

Telefonnummer: 010-680 25 00
E-post: kundservice@kjell.com

Om du vill kan du då använda den bifogade ångerblankett för utövande av ångerrätten, men det är inte ett krav.

Ångerblankett »

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kundservice lämnar i samband med ditt meddelande närmare information om hur du skall returnera varan samt hur återbetalning kommer att ske.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder avtalet och därmed hela ditt köp och returnerar samtliga varor kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland de också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveraskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Ångrar du endast delar av ditt köp betalar vi inte tillbaka kostnaden för leveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid återsändandet av varan ska du använda vårt returformulär. I returformuläret hittar du all information, inklusive returadressen, du behöver för att göra returen.

Returformulär »

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan om du inte väljer att lämna tillbaka varan i en av våra butiker.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Du har dock rätt att öppna förpackningen och undersöka varan, med de undantag som anges i distansavtalslagen (såsom gällande förseglade datorprogram eller vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- och hygienskäl, exempelvis in-ear hörlurar), om det är nödvändigt för att bedöma varans art, egenskaper och funktion. Vi förbehåller oss rätten att från det belopp som ska återbetalas göra ett avdrag för värdeminskning föranledd av att du hanterat varan annat än vad som är nödvändigt eller om varan annars inte är i väsentligt oförändrat skick när den returnerats. För att undvika sådant avdrag för värdeminskningen (upp till 100 % av värdet) rekommenderar vi dig att inte använda varan förrän du har bestämt att du vill behålla den. Aktivera exempelvis inte mobilen/surfplattan genom att slå på den och/eller sätta i SIM-kort och installera inte några program i varan du köpt. Vi rekommenderar vidare att du i förekommande fall låter skydd såsom plastskyddsfilm och liknande vara kvar. Dessutom ber vi dig att skicka varan i originalförpackningen och tillsammans med eventuella tillbehör.

Öppet köp

För köp av varor i fysisk butik och av varor köpta online eller via vår kundservice erbjuder Kjell & Company returrätt mot full återbetalning av köpeskillingen i 30 dagar (100 dagar för medlemmar, dock inte för begagnade varor där istället 30 dagars öppet köp gäller) efter det att köparen mottagit varan, s.k. öppet köp enligt nedan villkor. När det gäller varor köpta online eller via vår kundservice gäller öppet köp utöver möjligheten att åberopa ångerrätt enligt distansavtalslagen.

Du kan lämna tillbaka varan i vilken Kjell & Company-butik du vill. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet. Vänligen notera att det inte är möjligt att göra returer mot kontanter i någon av våra kontantfria butiker. Du kan också lämna tillbaka varan med post om det passar dig bättre. Vid återsändandet av varan ska du använda vårt returformulär. I returformuläret hittar du all information, inklusive returadressen, du behöver för att göra returen.

Returformulär »

Köparen står för returkostnaden. Ordern krediteras och du får tillbaka det belopp du eventuellt har betalt. För att åberopa öppet köp, måste

a.) kvitto uppvisas;
b.) giltig legitimation uppvisas;
c.) varan vara oanvänd i originalförpackningen med tillhörande plast- och packmateriel;
d.) kartonger och förpackningar vara helt oskadade; och
e.) svetsade och/eller plomberade förpackningar vara oöppnade

Vid brist i något av ovanstående nekas öppet köp och Kjell & Company förbehåller sig rätten att returnera produkten på din bekostnad varvid återbetalning inte sker, alternativt innehålla sådan del av återbetalningen som motsvarar felet eller bristen. Öppet köp gäller inte hygienartiklar, hörlurar, drönare, hårddiskar, mjukvaror, datorer, mobiltelefoner, surfplattor, mätinstrument, batterier (även laddningsbara), förbrukningsartiklar eller måttbeställd vara (t.ex. kabel) eller andra produkter om förseglingen/plomberingen brutits, eller i fall där annat specifikt anges.

Har du frågor kan du alltid vända dig direkt till vår kundservice.

Öppet köp gäller endast konsument och inte för näringsidkare.

Förlängt öppet köp

För varor köpta från och med den 1 november gäller förlängt öppet köp fram till och med den 31 januari nästkommande år. Varor köpta efter den 1 januari har 30 dagars öppet köp som vanligt (100 dagar för medlemmar, dock inte för begagnade varor där istället 30 dagars öppet köp gäller).

Priser

Enligt webbshoppens standardinställning anges priser i svenska kronor inklusive moms. Köparen kan dock välja om priset ska visas exklusive eller inklusive moms. Vi reserverar oss för prisfel i vår webbshop. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor så förbehåller Kjell & Company sig rätten att annullera ordern eller återkalla leveransen.

Porto och avgifter

Kjell & Company subventionerar fraktkostnader inom Sverige enligt villkor på hemsidan.
Exakta fraktvillkor hittar du på kassasidan.

Kontanter

Köp med kontanter i våra butiker som inte är kontantfria är endast möjligt för köp upp till 2 000 kr inklusive moms per köptillfälle.

Det är inte möjligt att göra returer mot kontanter i någon av våra kontantfria butiker.

Kort

Hos Kjell & Company betalar du tryggt och säkert med kort i vår webbshop och i butik.

 • Du är skyddad
  Via vår betalningspartner Nets.se, erbjuder vi ett säkerhetssystem vilket verifierats av Visa och MasterCard. Systemet kallas för 3D-secure. På detta sätt kan du som köpare känna dig trygg när du betalar med kort i vår webbshop.
 • Extra trygghet
  För att ytterligare säkra vår lösning, har vi valt att arbeta med 128-bit SSL-kryptering. Detta innebär att alla känsliga kortuppgifter du knappar in går över en krypterad förbindelse via vår externa betalningspartner (Nets). Inga kortdata passerar eller lagras hos Kjell & Company.
 • Returer
  Returer till kort görs endast till samma kort som använts vid köpet.
 • Har du frågor?
  För ytterligare information kring vår betallösning, ring vår kundservice 010-680 25 00 eller kontakta vår partner Nets www.nets.eu.

Klarna 

Få först, betala sen. Välj mellan faktura om 30 dagar eller delbetalning i egen takt. Vi erbjuder dessutom Klarna som betalalternativ i våra fysiska butiker. Se fullständiga villkor här, mer om tjänsten hittar du på: www.klarna.com.

Fakturering (företag)

Köp på faktura sker endast till företag, organisationer och myndigheter som är kreditgodkända av oss. Kreditgränsen är normalt 10 000 kronor. Efter godkänd ansökan gör vi gärna en individuell bedömning om ni önskar en högre limit. Välkommen att kontakta oss på kredit@kjell.com.

Restnotering

Är någon vara slut förbehåller sig Kjell & Company rätten att restnotera alternativt stryka varan från ordern om inte leverans kan ske inom rimlig tid. Vi skickar givetvis restordrar fraktfritt. För att restorder skall kunna ske, måste de restnoterade artiklarnas varuvärde överstiga 150 kronor inkl. moms och betalningen skett via annat alternativ än Nets kortbetalning. 

Leveranstid

För leveranstider hänvisas till de tider som anges på vår hemsida i kassan vid köp och där väljer hur du vill ha din vara skickad till dig. Förutsatt att dina varor finns i lager, är vår ambition att din order lämnar vårt lager samma dag (om du lägger ordern senast kl. 14:00 på vardagar) även om vi inte kan garantera detta och därför måste reservera oss mot eventuella förseningar. Beställda varor som inte finns i lager levereras så snart det är möjligt. Vår kundservice håller dig informerad om leveranstiden vid sådant tillfälle. 

Hemleverans

Med kvittens: Transportören levererar försändelsen till mottagaren på angiven adress. Mottagaren behöver därför vara på plats för att kunna godkänna leveransen och dess skick. Är mottagaren inte på plats vid leveransen går paketet till närmsta ombud för upphämtning.

Utan kvittens: Transportören levererar beställningen till angiven adress utan att någon behöver vara på plats. Vid denna leveransmetod står Kjell & Company utan ansvar för försändelsen efter det att transportören har bekräftat leverans.

Paketuthämtning

När ditt paket är redo för upphämtning vid uthämtningsstället sker generellt avisering via sms eller i aktuell app från den speditör (ombud eller paketskåp) du valt. För närmare information om respektive speditörs villkor för exempelvis hur länge ditt paket ligger kvar på uthämtningsstället hänvisas till respektive speditörs hemsida (www.postnord.se, www.instabox.se, eller www.budbee.com).

Vid ej uthämtat paket inom angivna tider returneras detta till Kjell & Company. Om du inte hämtar ut paketet innan det går i retur till oss debiteras du med en expeditionsavgift om 200 kronor. Denna avgift innefattar kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering. Resterande ordervärde återbetalas till dig via det betalsätt som användes vid köpet. Om du ångrat dig efter beställning och inte vill debiteras med expeditionsavgift behöver du hämta ut paketet hos ditt ombud/paketskåp och sedan returnera det.

Skrymmandetillägg

Skrymmandetillägg tillkommer om sådan är aktuell för varan, se produkttext i webbshop.

Export

Vi exporterar endast till vissa EU-länder och i dagsläget kan beställningar göras till Danmark och Finland på vår hemsida. Vid export är minsta beställning 1 500 kronor inkl. svensk moms och kortbetalning gäller. Uppfylls inte dessa krav makuleras ordern. Olika fraktvillkor gäller för olika länder och anges på vår hemsida i kassan.

Transportskador eller felleverans

Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är skadad ska detta omedelbart anmälas (1) vid utlämningsstället när varan avhämtas och snarast möjligt därefter även till oss; (2) till transportören vid leveranstillfället och snarast möjligt därefter även till oss; eller (3) till oss när du hämtar varan i ett paketskåp.. Du ombedes att även fotografera det oöppnade paketet samt spara den skadade förpackningen och när vi så efterfrågar skicka detta bildbevis och/eller förpackning till oss.

Skulle det visa sig att vi har levererat fel vara eller fel antal ber vid dig att meddela oss detta snarast möjligt.

Fel i vara – Reklamation

Felaktiga varor ska reklameras inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts. Reklamerar du som konsument inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.

Reklamationsfristen för dig som är konsument är som längst tre år från varans avlämnande. Varan är avlämnad när du som konsument, själv eller genom en transportör som du anlitat eller genom någon annan som handlar på dina vägnar, har fått varan i din besittning.

För näringsidkare är reklamationsfristen som längst två år från mottagandet av varan.

Efter att reklamationsfristen har gått ut kan du inte längre göra anspråk gällande fel i produkten.

En reklamation gör du enklast i någon av våra butiker. Om du hellre vill skicka ett reklamationsärende till oss, ber vi dig att kontakta vår kundservice (telefonnummer: 010-680 25 00, e-post: kundservice@kjell.com) så att vi på bästa sätt kan avhjälpa felet. Du ska då ha ditt kvitto eller orderbekräftelsen tillgänglig. Om felet inte kan avhjälpas på annat sätt än att du returnerar varan, skickas en returfraktsedel med förbetald frakt. Vi betalar sedan även för frakten tillbaka till dig. Skicka med serviceblanketten som du får av oss i returen så att vi snabbt kan avhjälpa felet. Förpacka din retur omsorgsfullt så att varken varan eller förpackningen kommer till skada. Skicka gärna varan som ”rekommenderat paket” och spara spårningsnummer. Du som kund har ansvar för försändelsen tills dess att den når vår returadress. OBS: Varan måste levereras på returadressen eftersom vi ej har möjlighet att hämta ut försändelser hos ombud. Om inget fel konstateras, kan undersökningsavgift samt returfrakt komma att debiteras dig.

Ansvar för fel/leveransförseningar

Vårt ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor samt i förhållande till konsumenter till vad som anges i konsumentköplagen och annan konsumenträttslig lagstiftning.

Till dig som konsument: Notera särskilt att utöver vad som ovan sägs om garantier så ska ett fel som visar sig inom två år efter att varan avlämnades ska anses vara ett fel som vi svarar för om inte vi kan visa något annat (såsom exempelvis att felet inte fanns vid köp/leverans (dvs. inte var ett ursprungligt fel), uppkommit vid olyckshändelse, vanvård, överspänning/åska, onormal användning, eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar eller som annars uppkommit till följd av din användning av varan (s.k. handhavandefel). Det påföljande året (år tre) är det istället du som ska visa att felet var ursprungligt.

Vid eventuella fel eller förseningar har du som konsument de rättigheter som följer av konsumentköplagen och kan exempelvis om ett fel inte är ringa och avhjälpande eller  leverans av ny vara inte kan ske ha rätt att häva ditt köp. Vid godkänd reklamation och köpet hävs återbetalas köpbeloppet snarast, men senast inom 30 dagar från det att vi mottog varan.  Återbetalning sker i första hand mot samma betalmedel som användes vid beställning. För mer information om dina rättigheter som konsument hänvisar vi till www.ko.se.

Om köparen är en näringsidkare är Kjell & Companys ansvar för skada på grund av fel i vara eller leveransförseningar begränsat till eventuell faktisk utbetalning från Kjell & Companys företagsförsäkring eller i annat fall inköpspriset för varan. Kjell & Company ansvarar inte för indirekta förluster som t.ex. uteblivna vinster eller andra liknande förluster som varit svåra att förutse, om det inte kan visas att Kjell & Company agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt. Skadeståndsanspråk måste göras gällande inom sex månader efter att den anspråksgrundande händelsen har inträffat. Såvitt avser konsumenter ansvarar Kjell & Company inte för förlust i näringsverksamhet. Denna ansvarsbegränsning gäller inte i sådan utsträckning som annat följer av tvingande lagstiftning.

Ej ansvar för förlust av data

Kjell & Company ansvarar ej för förlust av data i någon form, oavsett om förlusten orsakats av en av Kjell & Company såld vara eller mjukvara. Det är alltid köparens ansvar att hålla sin data (bilder, dokument, etc.) och sin mjukvaruinstallation (operativsystemets funktion i förhållande till installerade mjukvaror) säkerhetskopierade. Köparen rekommenderas att alltid säkerhetskopiera sin hårddisk/hårddiskar innan nyinköpt vara eller mjukvara tillkopplas/installeras på dator/hårddisk. Samma sak gäller även t.ex. externa hårddiskar avsedda för backup.

Bruksanvisning / manual

Enligt konsumentköplagen ska bruksanvisning normalt vara på svenska. I de fall då Kjell & Company inte kan erbjuda sådan, kan detta anses som ett fel i varan. Vid ett sådant tillfälle har du rätt att inom skälig tid häva köpet (reklamera varan). Undantag finns om varan är anpassad för en begränsad kundkrets med specifika kunskaper.

Producentansvar

För att du skall kunna återlämna uttjänta elektroniska produkter på din miljöstation, är Kjell & Company anslutna till EL-Kretsen och FTI AB. El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. El-Kretsen ägs av 20 branschorganisationer. Verksamheten finansieras genom avgifter från dess medlemmar. Vi betalar avgifter, som bestäms av vår försäljning (volym och typ av produkt).

Missbruk av returrätten

Kjell & Company förbehåller sig rätten att neka köpet eller annullera en beställning om Kjell & Company har skäl att misstänka att köparen systematiskt beställer/köper varor i webbshoppen eller i fysisk butik utan avsikt att behålla dem.

Personuppgifter

Dina personuppgifter används i huvudsak för att administrera ditt köp (inkluderat även hantering av eventuell retur, reklamations- och garantiärenden samt leverans) och för att vi ska kunna förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning samt, när det gäller dig som medlem, för att analysera ditt beteende för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden (s.k. profilering), produktinformation samt till marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistik. De rättsliga grunden för vår behandling är: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Information om eventuella övriga ändamål med vår behandling av dina personuppgifter och fullständig information om vår personuppgiftshantering hittar du i vår Integritetspolicy och våra Medlemsvillkor.

Tvist

Vid eventuella klagomål är du alltid välkommen att vända dig till den butik du köpt varan ifrån, alternativt:

Kundservice
Kjell & Co Elektronik AB
Box 50435
202 14 Malmö

Telefonnummer: 010-680 25 00
E-post: kundservice@kjell.com

Vid tvist med Kjell & Company har du möjlighet att få saken prövad utanför domstol av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Du kan också vända dig till EU-kommissionens onlineplattform, European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR) för alternativ tvistlösning.

ARN: http://www.arn.se/
arn@arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: http://ec.europa.eu/odr 

Tidigare köpvillkor

Köpvillkor till och med 2024-03-20 13:00
Köpvillkor till och med 2023-04-26

Senast uppdaterat 2024-03-20

Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.