Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2018

Läs rapporten i sin helhet nedan, eller ladda ner som PDF »

Kjell & Company

Innehållsförteckning

  1. Om Kjell & Company
  2. Hållbarhetspåverkan genom värdekedjan
  3. Risker och möjligheter
  4. Prioriterade områden och målsättningar

Om Kjell & Company

Kjell & Company säljer hemelektroniktillbehör via butiker och Internet. Vid årets slut finns totalt 119 butiker, varav 104 i Sverige och 15 i Norge med tillhörande E-handel på respektive marknad. Huvudkontoret och huvudlager finns i Malmö, och vi har även ett inköpskontor i Shanghai, Kina.

Med kunnig personal och en extremt hög servicenivå möter vi våra kunder på kjell.com och attraktiva butikslägen från Ystad i söder till Luleå i norr, med ett relevant och tillgängligt sortiment.

Vi har ett starkt varumärke i svensk detaljhandel med en placering som nummer sex utav drygt 400 företag med en tydlig positionering inom service och kunskap. 2017 lanserades vårt lojalitetsprogram och vid utgången av året passerade vi en 1,7 miljoner aktiva medlemmar.

Hållbarhetspåverkan genom värdekedjan

Genom värdekedjan är det materialen som används i produkter, transporter från Asien till Europa, samt avfall relaterade till slutprodukter som har störst miljöpåverkan. Socialt påverkar värdekedjan inom arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, i synnerhet i Asien men även hos den egna personalen i butiksnätverket. Då majoriteten av produkterna har sitt ursprung i Asien behöver Kjell & Company även vara medvetna om risker som relaterar till antikorruption och integritet i tillverkningsledet.

 

html_image

 

Risker och möjligheter

Vårt produkterbjudande ställer av naturen höga krav på produktsäkerhet och kvalitet, i såväl framställande som användande. Detta ställer i sin tur höga krav på produktionsmetoder och kvalitetskontroller men även på att utbilda konsumenten i ett säkert användande. Medvetandegraden kring kvalitet och säkerhet ökar ständigt inom marknaden, inte minst med hänsyn till var produkten är inköpt och hur försörjningskedjan ser ut. Transparens i kommunikationen med konsumenten, inklusive produktmärkning relaterat till kvalitetsstandarder är följaktligen av stor vikt.

Med en stor del av sortimentets ursprung i Asien är det av yttersta vikt att tydliggöra kravställningar och förväntningar kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, etik och integritet för de leverantörer vi väljer att samarbeta med. Av samma geografiska anledningar behöver risker relaterat till miljöpåverkan av transporter mellan Asien och Europa hanteras på ett bra sätt.

Det finns ett ökat utbud av energibesparande produkter inom hemelektronik, med påföljande möjlighet att vara en spelare på marknaden som erbjuder ett relevant urval av den typen av produkter. Dessutom finns det möjligheter att genom att erbjuda tillbehör som skydd och reservdelar till produkter inom hemelektronik samtidigt förlänga livslängden och därmed minska avfallet från hemelektronik.

Kjell & Company har medarbetare spridda över hela landet, och med det kommer behovet att hantera risker relaterade till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet för de anställda.

För att konsekvent kunna säkerställa produktsäkerhet och expertis relaterat till användning av produkterna ställs höga krav på rekrytering och utbildning av personal.

 

html_image

 

Prioriterade områden och målsättningar

HUVUDSAKLIGA ESG-MÅL INSATSER 2018 UTFALL 2018 AMBITIONER 2019
1. Konsumtion: Produktsäkerhet och kvalitet Det är viktigt för företagets långsiktiga utveckling och anseende att de sålda produkterna är säkra att använda och följer regler och bestämmelser. Kjell & Company har dedikerade avdelningar både i Kina och i Sverige för att testa, verifiera och dokumentera produktkvalitet.

Kjell & Company innehar nu 97% av all dokumentation avseende regelefterlevnad för egna produkter.

Resurser till kvalitetsarbete i Kina och Sverige har ökats för att möjliggöra ytterligare fokus och måluppfyllelse.

Uppnå nästan 100% av all dokumentation avseende regelefterlevnad för egna produkter.

Sträva efter 100% produktinspektioner på alla egna märkesprodukter.

2. Produktion: Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i distributions-kedjan Kjell & Companys uppförandekod kräver att leverantörer respekterar arbetskrafts- och mänskliga rättigheter. Kjell kräver att leverantörer undertecknar uppförandekoden för att göra affärer. Leverantörer övervakas genom regelbundna revisioner.

I slutet av 2018 var andelen aktiva leverantörer i Kina som undertecknade uppförandekoden 81%.

Under 2018 ökade Kjell andelen varor levererade från granskade leverantörer från 53 till 95 procent.

98% av leverantörerna i Kina och minst 50% av aktiva leverantörer utanför Kina ska underteckna uppförandekoden 2019.
Definiera åtgärdsplan för de leverantörer som inte uppfyller uppförandekoden.
3. Produktion: Minska miljöpåverkan Fortsatt fokus på miljöpåverkan avseende transporter från Kina genom att minska flygfrakt och ökad samkoordinering/konsolidering av transporter. Minskning av flygfrakt m³-nivå från 8% till 5%. Helt fyllda containerlaster minskade 1400 m³ medan mindre än helt fyllda containerlaster var kvar på ungefär samma nivåer. Totalt m³ frakt från Kina minskade med 13%.

Förbättra samkoordinering/konsolidering av transporter och uppnå en minskning av flygfrakten till 4% av den totala m³.

Minska användningen av plastpåsar med 40% under 2019 jämfört med 2018 års nivåer.

4. Relationer: Motiverade och nöjda medarbetare i en mångsidig miljö

Medarbetarna är Kjell & Companys mest värdefulla tillgång och Kjell & Company strävar ständigt efter att ha nöjda och motiverade medarbetare.

År 2018 har Kjell & Company investerat i mer utbildning av sina anställda än någonsin tidigare.

Anställdas NPS (eNPS) ökade från 47 till 57 under 2018 (mål på 50).

405 anställda deltog i ett av våra utbildningsprogram (Kjell Academy) inklusive en avancerad ledarskapsutbildning.

Investera i medarbetare med målet att öka de anställdas NPS till 60.

Öka andelen kvinnliga ledare från 13% till 20%, eftersom detta antas stärka företaget.

5. Relationer: Affärsintegritet och öppenhet

Kjell & Companys uppförandekod reglerar företagets affärsrelationer. Kjell & Company har ett tydligt uttalande till alla intressenter som beskriver företagets goda etiska normer i allt företaget gör.

Uppförandekoden ingår i anställningskontraktet, vilket innebär att varje ny anställd kommer att underteckna uppförandekoden innan anställningen påbörjas.

100% av de anställda undertecknade uppförandekoden.

Fortsatta initiativ för att höja korruptionsbekämpningen bland anställda: 94% av personalen inom distributionskedjan har utfört korruptionsutbildning.

Upprätthålla 100% av anställda som signerar uppförandekod och visselblåsarpolicy.

Årlig översyn och uppdatering av dokument relaterade till affärsetik och utbildning.

 

Bli medlem i dagGör som nästan 2 miljoner andra och ta del av erbjudanden samt förmåner när du handlar!

Som medlem får du:

  • Exklusiva medlemserbjudanden
  • Poäng på allt du handlar
  • 100 dagars öppet köp
  • Se dina köp på kjell.com
Som medlem hos Kjell & Company kan du köpa utvalda medlemsvaror till extra bra priser, samla poäng och få bonuscheckar, samt ta del av unika medlemserbjudanden. Du får även förtur till vår kundservice, utökat öppet köp och förlängd garanti på utvalda varumärken.Läs mer om medlemskapet
Alltid tryggt att handla hos Kjell
Fri frakt

Vi bjuder på frakten när du handlar för mer än 300:-

Fri retur

Fria returer i alla våra butiker.

Snabba leveranser

1-2 arbetsdagar leveranstid

Hämta i butik

Reservera online och hämta ut i butik samma dag

Medlem i

Medlem i trygg e-handel

Du betalar enkelt

Får din beställning levererad med

Du kan handla från både

Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.