Anslut Android-enhet till hembio

Anslut Android-enhet till hembio

Mikro-USB-kontakten är numera de facto standardkontakt på mobiltelefoner (och i viss mån även på surfplattor). Eftersom produkttillverkarna vill hålla nere antalet ­anslutningar på sina enheter, har de utvecklat lösningar för att dra nytta av Mikro-USB-kontakten för fler ändamål än USB-dataöverföring och laddning. Två av lösningarna för att skicka ut videomaterial genom Mikro-USB-kontakten är MHL och Slimport (även kallat MyDP). Med hjälp av dessa tekniker går det att koppla en Mikro-USB-utrustad Android-enhet till hembion med en vanlig HDMI-kontakt.

MHL

MHL (Mobile High-Definition Link) är en teknik för att överföra digital bild- och ljudsignal. MHL-signalen kan omvandlas till en vanlig HDMI-signal med hjälp av en MHL-adapter, och skickas vidare med en HDMI-kabel till vilken HDMI-kompatibel TV, receiver eller projektor som helst.

En mobiltelefon eller surfplatta måste ha stöd för MHL för att det ska gå att få ut bild och ljud genom dess Mikro-USB-kontakt. MHL är nämligen en helt egen signaltyp som saknar släktskap med USB! Om en mobiltelefon eller surfplatta har en MHL-kompatibel Mikro-USB-anslutning, innebär det att den fysiska kontakten kan användas för att skicka två helt olika signaltyper. Kontakten kan antingen användas för att skicka USB-trafik eller så kan den användas för att skicka MHL-trafik. Vad kontakten ska användas till för tillfället bestäms av det som mobiltelefonen eller surfplattan kopplas till.

Samma kontakt kan användas för att antingen skicka USB- eller MHL-signal.

Eftersom MHL är en egen signaltyp krävs det en aktiv omvandlare (innehåller elektronik) för att göra om MHL-signalen till en HDMI-signal. Sådana omvandlare har en Mikro-USB-hane i ena änden och antingen en HDMI-hane eller en HDMI-hona i andra änden, beroende på om adaptern ska kopplas direkt till en TV eller få en HDMI-kabel i önskad längd ansluten till sig.

MHL-adapter till HDMI

Som syns på adaptern ovan sitter det även en Mikro-USB-hona på den. Mikro-USB-honan används för att koppla in mobiltelefonens eller surfplattans laddare. Eftersom MHL-adaptern är en aktiv adapter kräver den strömförsörjning för att fungera. Som en bonus till det hela kan laddaren ladda den anslutna mobiltelefonen eller surfplattan genom MHL-adaptern, något som är välbehövligt vid exempelvis uppspelning av film eller spegling av skärmbilden i spelsammanhang.

Inkopplingsprincip för MHL-förberedd mobiltelefon till vanlig TV.

Obs! MHL-adaptrar kräver en inkopplad laddare för att fungera. Det finns endast ett fåtal Androidenheter som kan driva MHL-adaptern genom sitt eget batteri. Samsung Galaxy S4 är en av dem.

I takt med att MHL har blivit ett allt vanligare sammankopplingssätt, har det även börjat byggas in stöd för MHL i bland annat TV-skärmar, projektorer, datorskärmar och receivrar (för vidarekoppling till TV-skärmar/projektorer). Fördelen med att ha inbyggt MHL-stöd i både mobiltelefonen (eller surfplattan) och hembion som den kopplas till, är att det eliminerar behovet av MHL-adaptern. Då går det att istället använda en passiv MHL-kabel som inte behöver någon strömförsörjning. Mobiltelefonen eller surfplattan kan till och med laddas av hembions MHL-kompatibla HDMI-port.

Obs! Ibland måste MHL-funktionen aktiveras i TV:ns/receiverns inställningsmenyer. Om TV:n/receivern har flera HDMI-ingångar kan det hända att det endast är en av dem som har MHL-stöd. Prova därför att vid problem byta HDMI-ingång och kontrollera att MHL-funktionen verkligen är påslagen.

Passiv MHL-kabel. Kräver MHL-stöd i TV:n för att fungera.
Inkopplingsprincip för MHL-förberedd mobiltelefon till MHL-förberedd TV.

Fem- och elvapoliga MHL-kontakter

MHL-standarden har en egenskap som både kan ses som en fördel och som en nackdel: den saknar standardiserad kontakt. Det gör att mobiltelefon- och surfplattetillverkarna kan skapa sina egna MHL-lösningar.

I skrivande stund (juli 2015) finns det två vanligt förekommande MHL-kontakter. Båda två ser ut som helt vanliga Mikro-USB-kontakter, men medan den ena har fem ­poler (som en vanlig Mikro-USB-kontakt) har den andra elva poler. Utöver de vanliga USB-polerna har den alltså sex extrapoler. Fördelen med den elvapoliga Mikro-USB-kontakten är att mobiltelefonen eller surfplattan kan ha både en USB-anslutning och en MHL-anslutning igång samtidigt. Med den fempoliga Mikro-USB-kontakten kan endast den ena anslutningstypen användas åt gången. Behovet av att kunna använda MHL och USB samtidigt uppstår när mobiltelefonen eller surfplattan både ska anslutas till en skärm och få exempelvis ett tangentbord anslutet till sig via USB-OTG (behandlas närmare i Mobilt-sektionen). Observera att det inte är alla mobiltelefoner och surfplattor som har stöd för USB-OTG.

Tyvärr är inte de fempoliga och elvapoliga kontakterna kompatibla med varandra! Det går alltså inte att använda en fempolig MHL-adapter till en elvapolig Androidenhet eller tvärtom. Det är också svårt att se skillnad på de fempoliga och elvapoliga kontakterna, eftersom de har samma yttermått.

Den elvapoliga kontakten dök upp för första gången våren 2012, i samband med lans­eringen av Samsung Galaxy S III. Samsung har därefter fortsatt att använda den på sina flaggskepp (bland annat Galaxy S4, Galaxy Note II och Galaxy Note III). De kommer troligtvis också fortsätta att använda den på kommande modeller. Äldre Galaxy-­modeller (t.ex. Galaxy S II) använder den vanliga fempoliga MHL-kontakten.

MHL 1-standarden

Hur hög bild- och ljudkvalitet som det går att få på signalen från en MHL-utrustad mobil­telefon eller surfplatta beror på hur kraftfull den aktuella modellen är. Det kan även finnas begränsningar i MHL-adaptern, men MHL-tekniken i sig är mycket kompetent. Version 1 av MHL har stöd för:

  • Bild i Full HD (1080p vid 60 Hz)
  • Upp till 7.1-kanals okomprimerat surroundljud, komprimerat Dolby Digital-ljud eller komprimerat DTS-ljud.
  • Kopieringsskydd med HDCP (se Hembio 13.3).
  • Möjlighet att överföra fjärrkontrollsignaler (CEC), så att kompatibla mobiltelefoner och surfplattor kan styras med TV-apparatens fjärrkontroll.
  • Möjlighet att ladda anslutna mobiltelefoner och surfplattor med upp till 500 mA (2,5 W).

I skrivande stund har vi på redaktionen inte hittat någon MHL 1-adapter som har stöd för specifikationen fullt ut. Adaptrarna strandar istället på 30 Hz vid Full HD-upplösning, vilket räcker för filmuppspelning men kan upplevas något hackigt i spelsammanhang.

MHL 2-standarden

MHL 2-tekniken började användas på den svenska marknaden våren 2013. Samsungs Galaxy S4 blev den första modellen med MHL 2-stöd.

Den stora nyheten med den nya standarden är bättre stöd för överföring av 3D-video (stereoskopi). MHL 2 höjer också den möjliga laddströmmen från 500 mA till 900 mA (4,5 W) och förbättrar stödet för att skicka avancerade fjärrkontrollsignaler (t.ex. överföring av alfanumeriska tecken).

För att MHL 2-begåvade mobiltelefoner och surfplattor ska kunna dra full nytta av den nya tekniken, behöver de anslutas med en MHL 2-kompatibel adapter. Det går visser­ligen också att använda en äldre MHL 1-adapter, men då kan inte de MHL 2-­unika funktionerna nyttjas. Det går också att använda en MHL 2-adapter till en MHL 1-­enhet, även om adaptern då fungerar som en MHL 1-adapter.

MHL 1-standarden hade visserligen stöd för 60 Hz vid Full HD-upplösning, men det verkar först bli i samband med MHL 2 som stödet blir vanligt i verkligheten. Samsungs MHL 2-originaladapter till Galaxy S4 har exempelvis stöd för 60 Hz vid Full HD-upplösning, vilket deras MHL 1-orignaladapter till Galaxy S3 saknar. Tyvärr verkar begränsningen i bilduppdateringsfrekvens inte endast sitta i adaptern utan även i mobil­telefonen, då Galaxy S3 inte får stöd för 60 Hz vid Full HD-upplösning även om den ansluts med den nya MHL 2-adaptern.

MHL 3-standarden

Redan innan MHL 2 hade hunnit slå igenom på bred front, började MHL Consortium färdigställa nästa version av standarden: MHL 3. De stora nyheterna i den tredje ­versionen är stöd för Ultra HD-upplösning (se Hembio 4.4) i upp till 30 Hz samt stöd för de förlustfria ljudkodekarna Dolby True-HD och DTS-HD Master Audio (se Hembio 8). MHL 3 gör det också möjligt att ladda den ansluta enheten med upp till 10 W (jämfört med 4,5 W för MHL 2), vilket är en välkommen nyhet för surfplattor. Sist men inte minst har MHL 3 stöd för att skicka signal till flera skärmar samtidigt samt att styra mobiltelefoner från bilars användargränssnitt.

MHL 3 kommer att vara bakåtkompatibelt med MHL 2 och MHL 1. Det kommer dock att krävas ny hårdvara för att nyttja MHL 3-funktionerna. Problemet med att olika tillverkare använder olika kontakter kommer också att kvarstå, då kontaktvalet förblir ett öppet val för tillverkarna.

MHL 1MHL 2MHL 3
Tillgänglighet Våren 2011 Våren 2013 2015
Upplösning 1080p vid 60 Hz* 1080p vid 60 Hz 2160p vid 30 Hz
3D-stöd - Ja Ja
HDCP Ja Ja Ja
Strömförsörjning 2,5 W 4,5 W 10 W
Ljud (LPCM) 7.1 7.1 7.1
Dolby True-HD - - Ja
DTS-HD Master Audio - - Ja

* I våra tester har vi inte funnit någon MHL 1-adapter som klarar mer än 30 Hz vid Full HD-upplösning, även om standarden i sig har stöd för upp till 60 Hz.

Val av MHL-adapter

Eftersom det finns två (snart tre) olika versioner av MHL-standarden och två olika ­kontakter, kan det vara svårt att hitta rätt MHL-adapter. Det viktigaste är att undersöka huruvida mobiltelefonen eller surfplattan har en fem- eller elvapolig Mikro-USB-kontakt. Här följer en tumregel (juli 2015):

HTC Samsung (fr.o.m. Galaxy S III, 2012)
Huawei
LG
Samsung (t.o.m. Galaxy S II, 2011)
Sony
ZTE

Om mobiltelefonen eller surfplattan lanserades 2012 eller tidigare så använder den ­garanterat MHL­version 1. Om den lanserades 2013 eller senare kan den använda ­antingen MHL 1 eller MHL 2. Eftersom MHL 2-adaptrarna är bakåtkompatibla med MHL 1, går det att välja en sådan för att vara på den säkra sidan (om inte mobiltelefontillverkaren specificerar versionsnumret). Samma sak gäller MHL 3.

Slimport och MyDP

Slimport heter en licensfri lösning som påminner mycket om MHL. Precis som MHL används Slimport för att få digital bild- och ljudsignal ur en mobiltelefons eller surfplattas Mikro-USB-port. Slimport bygger på MyDP (Mobility Displayport) som är en del av den öppna Displayportstandarden (läs mer i Datorsektionen). Tyvärr är inte MHL- och Slimport-lösningar kompatibla med varandra.

Slimportadapter till HDMI

Slimport skiljer sig lite från MHL. Slimportadaptrar mellan Mikro-USB och HDMI behöver nämligen inte strömförsörjas av någon extern nätadapter (även om de ofta har en Mikro-USB-port för att möjliggöra samtidig laddning).

Rent tekniskt är Slimportlösningen mycket kompetent och i klass med MHL 2. Slimport klarar som mest Full HD-upplösning (1080p) vid 60 Hz, 7.1 okomprimerat surroundljud och 3D (stereoskopi).

Senast ändrad: 2016-08-09