Koppla dator till TV

Koppla dator till TV

TV-världen och datorvärlden börjar flyta samman allt mer. Idag är det helt naturligt att ha mediaspelarfunktioner i TV:n för att kunna spela upp film och surfa på internet. Många vill dock kunna nyttja alla datorns funktioner i TV-rutan och idag är det sällan svårt att koppla datorn till TV:n. 

Val av kablar

Steg ett är att undersöka vilka utgångar som finns på datorn samt vilka lediga ingångar som finns på TV:n. Kontrollera vilka anslutningar som finns på datorn respektive TV:n och jämför dem med följande diagram. Det visar vilka kombinationer som är möjliga utan användning av aktiva omvandlare. Välj en kombination så långt ner i diagrammet som möjligt.

Diagram: koppla dator till TV

* Det är upp till datortillverkaren att bestämma om kontakten ska skicka ljud. Kontrollera datorns specifikation för mer information. Om datorn inte kan skicka ut ljud via kontakten, välj en kombination längre upp i diagrammet.

** Inte alla datorer med USB-C-kontakt kan skicka ut en ljud- och bildsignal. Kontrollera datorns specifikation för mer information.

*** Det förekommer tyvärr att HDMI-portar på datorer inte skickar ut ljud. Vissa ­tillverkare använder nämligen HDMI-porten istället för DVI-porten bara för att spara plats.

De fyra sista lösningarna presterar precis lika bra vid inkoppling. Av förklarliga skäl kan de inte befinna sig på samma plats i tabellen.

Bildskärmsinställningar i Windows 10

Det kan krävas några inställningar för att bildutmatningen ska fungera. Börja med att stänga av datorn och TV:n för att koppla in berörda kablar. Starta därefter datorn och gör följande inställningar. Beroende på vilket operativsystem som används kan stegen se olika ut. Den följande guiden utgår från Windows 10.

Val av skärm och upplösning

Börja med att gå till Inställningar (högerklicka på Start-menyn). Klicka sedan på System. Du hamnar automatiskt på Visningsalternativ.

Inställningar Windows 10

Om skärmarna är anslutna och den senaste grafikkortsdrivrutinen är installerad kommer två skärmar att visas på samma sätt som på bilden (nästa sida). Bildskärmen som är markerad med en etta är den primära bildskärmen medan den andra är TV:n. Knappen Identifiera kan användas för att bekräfta detta när båda skärmarna är anslutna och aktiva.

Klicka på skärm nummer två för att aktivera den. Under Upplösning väljs vilken upplösning TV:n (eller skärmen i detta fallet) ska använda. Eftersträva att använda TV:ns ursprungliga upplösning för att bilden inte ska skalas om. Den upplösningen brukar antingen vara 3840 x 2160 eller 1920 x 1080 för moderna TV-apparater.

Skärminställningar

Längre ner på sidan, under Flera bildskärmar, väljs antingen att Utvidga skrivbordet eller Duplicera. För att kunna visa en film på TV:n samtidigt som den vanliga skärmen används till något annat, ska alternativet Utvidga dessa bildskärmar väljas. Det ger två sammanlänkade men individuella skärmbilder (utökat skrivbord).

Utvidga skärmar

Det går att mjukvarumässigt ta tag i bildskärm nummer två och placera den på en relativ plats som känns logisk. Placeringen som används på bilden nedan gör att när muspekaren går längs med toppen av den vanliga bildskärmen (skärm 1) och når det högra hörnet, kommer den att fortsätta längst upp till vänster på TV-skärmen (skärm 2).

Länken Egenskaper för bildskärmskort kan användas för att göra ytterligare anpassningar. Den används exempelvis för att ställa in uppdateringsfrekvensen.

Efter att ha klickat på OK eller Verkställ bör bilden komma upp på TV:n. Tänk på att TV:n måste vara inställd på rätt AV-kanal. Namnet på kanalen kan variera mellan olika TV-modeller och kopplingsmetoder, men den heter oftast något i stil med AV1, EXT1, HDMI2 eller PC. Om bilden kommer upp men ljudet inte följer med måste ytterligare några inställningar göras.

Snabbstart av skärmprofil

I Windows 10, Windows 8 och Windows 7 finns ett snabbkommando för att enkelt växla mellan olika skärmprofiler. Genom att hålla nere Windowstangenten och trycka på bokstaven P får användaren upp en panel där han eller hon kan välja vilken skärmuppsättning som ska användas. 

Snabbval för skärmprofil Windows 10

Ljudinställningar i Windows 10

Ljudinställningar kan antingen göras direkt från aktivitetsfältet eller i panelen Ljud. Genom att vänsterklicka på ljudikonen och sedan trycka på den aktuella ljudutgången kan alla tillgängliga uppspelningsenheter väljas. Funktionen är tillgänglig från Windows 10 Anniversary Update och senare (versionsnummer 1607 och senare).

Snabbval ljud Windows 10

Om en tidigare version av Windows nås ljudinställningar genom att högerklicka på ljudikonen och välja Uppspelningsenheter. För att välja uppspelningsenhet, högerklicka på enheten som ska användas för uppspelning och välj Ange som standardenhet. I inställningarna går det även att ställa in avancerade inställningar som till exempel nivåer och standardformat.

Ljudinställningar Windows 10

Skärminställningar i Mac OS

Precis som i Windows kan det krävas några inställningar för att få lösningen att fungera riktigt bra på Mac OS. Här visas tillvägagångssättet i Mac OS 10.13 (High Sierra), men det skiljer inte nämnvärt från de tidigare versionerna av operativsystemet. 

Börja med att välja Systeminställningar i Mac OS:s huvudmeny och klicka på Bildskärmar

Systeminställningar i Mac OS

Det går att välja om TV:n ska visa samma bild som visas på datorn eller om de två skärmarna ska visa olika bilder. Om skärmarna ska visa samma bild kryssas rutan Skärmdubblering i. I detta fall ska skärmarna dock kunna visa olika bilder och istället ska skrivbordet utökas så att det spänner över båda skärmarna. Det går utmärkt att mjukvarumässigt ta tag i skärmarna och placera dem på ett sätt så att musmarkören följer med på ett naturligt sätt vid byte av skärm.

Vilken av skärmarna som ska ha menyraden och dock-raden bestäms enkelt genom att ta tag i den vita rektangeln längst upp och dra den till rätt skärm.

Skärminställningar i Mac OS

Sista steget i skärmkonfigurationen är att ställa in rätt upplösning för de två skärmarna. För att undvika oskärpa är det viktigt att använda TV:ns respektive datorskärmens äkta upplösning (exempelvis 1080p för en Full HD-TV). Om skärmdubblerings­funktionen används är det möjligt att den ena skärmen får använda en ej optimal ­upplösning för att det ska fungera. Då blir det antingen svarta ränder runtom bilden eller så dras bilden ut och blir oskarp.

Upplösningsar i Mac OS

Ljud från Macar

Apple har använt många olika kontakter för bild på sina datorer. Mini-DVI, micro-DVI och Mini-displayport har tidigare används för bildanslutning. Det som skiljer nämnda kontakter är att Mini-displayport har stöd för att skicka ut ljud. De första Macarna med Mini-displayport kunde dock inte skicka ut ljud. Om det kopplas en HDMI-adapter till en sådan Mac är det alltså bara bilden som skickas ut. Ljudet måste skickas med en analog kabel eller en optisk Toslinkkabel. Detta ändrades dock vid lanseringen av Macbook Pro-modellerna 2010 och sedan dess har Macarna stöd för att även skicka med ljudet. Användaren kan visserligen behöva ändra vilket ljudkort som ska vara aktivt, vilket även det görs genom Systeminställningar.

I samband med lanseringen av Macbook 2015 började Apple använda USB-C-kontakten för att skicka ut ljud och bild i stället. Även Macbook Pro-modellerna gick över till USB-C 2016. USB-C-utrustade Macar har alltid stöd för att skicka ut både ljud och bild via USB-C.

Val av aktivt ljudkort i Mac OS
Val av aktivt ljudkort. Vid inkoppling till en TV med HDMI dyker ännu ett ljudkort upp.
Senast ändrad: 2018-04-16