Koppla dator till TV

Koppla dator till TV

TV-världen och datorvärlden börjar flyta samman allt mer. Idag är det helt naturligt att ha mediaspelarfunktioner i TV:n för att kunna spela upp film och surfa på internet. Många vill dock kunna nyttja alla datorns funktioner i TV-rutan och idag är det sällan svårt att koppla datorn till TV:n.

Val av kablar

Steg ett är att undersöka vilka utgångar som finns på datorn samt vilka lediga ingångar som finns på TV:n. Kontrollera vilka anslutningar som finns på datorn respektive TV:n och jämför dem med följande diagram. Det visar vilka kombinationer som är möjliga utan användning av aktiva omvandlare. Välj en kombination så långt ner i diagrammet som möjligt. Två signaler som är lika bra kan av förklarliga skäl inte visas på samma kvalitetsplats. Toslink har av denna anledning hamnat längre fram i diagrammet än ­digital koaxial, trots att det är samma signal.

Datorbild Datorljud TV-bild TV-ljud
*
**

* Lösningen fungerar med bland annat Macbook Pro-datorer från 2010 och senare (se slutet av detta kapitel). Det är upp till datortillverkaren att bestämma om Mini-displayport-kontakten ska skicka ljud. Kontrollera datorns specifikation för mer information Lösningen fungerar med bland annat Macbook Pro-datorer från 2010 och senare (se slutet av detta kapitel). Det är upp till datortillverkaren att bestämma om Mini-displayport-kontakten ska skicka ljud. Kontrollera datorns specifikation för mer information.

** Det förekommer tyvärr att HDMI-portar på datorer inte skickar ut ljud. Vissa ­tillverkare använder nämligen HDMI-porten istället för DVI-porten bara för att spara plats.

Inställningar i Windows 10

Det kan krävas några inställningar för att bildutmatningen ska fungera. Börja med att stänga av datorn och TV:n för att koppla in berörda kablar, utan att apparaterna är igång. Starta därefter datorn och gör följande inställningar. Beroende på vilket operativsystem som används kan stegen se olika ut. Den följande guiden utgår från Windows 10, men tillvägagångssättet i Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 är snarlikt.

Bildskärmsinställningar

Börja med att gå in i Kontrollpanelen (som finns på startskärmen). Välj Ändra bildskärmsupplösning. I Windows Vista står det Bildskärmsinställningar istället.

Om skärmarna är anslutna och den senaste grafikkortsdrivrutinen är installerad kommer två skärmar att visas på samma sätt som på bilden (se nedan). Bildskärmen som är markerad med en etta är den primära bildskärmen medan den andra är TV:n. Knappen Identifiera kan användas för att bekräfta detta när båda skärmarna är anslutna och aktiva.

Klicka på skärm nummer två för att aktivera den. För att kunna visa en film på TV:n samtidigt som den vanliga skärmen används till något annat, ska alternativet Utvidga dessa bildskärmar väljas. Det ger två sammanlänkade men individuella skärmbilder (­utökat skrivbord). Det går att mjukvarumässigt ta tag i bildskärm nummer två och placera den på en relativ plats som känns logisk. Placeringen som används på bilden nedan gör att när muspekaren går längs med toppen av den vanliga bildskärmen (skärm 1) och når det högra hörnet, kommer den att fortsätta längst upp till vänster på TV-skärmen (skärm 2).

Använd det markerade reglaget för att ställa in upplösningen. Eftersträva att använda TV:ns ursprungliga upplösning för att bilden inte ska skalas om. Den upplösningen ­brukar antingen vara 1920 x 1080 eller 1280 x 720 (gäller platt-TV-apparater).

Länken Avancerade inställningar kan användas för att göra ytterligare anpassningar. Den används exempelvis för att ställa in uppdateringsfrekvensen.

Efter att ha klickat på OK eller Verkställ bör bilden komma upp på TV:n. Tänk på att TV:n måste vara inställd på rätt AV-kanal. Namnet på kanalen kan variera mellan olika TV-modeller och kopplingsmetoder, men den heter oftast något i stil med AV1, EXT1, HDMI2 eller PC. Om bilden kommer upp men ljudet inte följer med måste ytterligare några inställningar göras.

Snabbstart av skärmprofil

I Windows 10, Windows 8 och Windows 7 finns ett snabbkommando för att enkelt växla mellan olika skärmprofiler. Genom att hålla nere Windowstangenten och trycka på bokstaven P får användaren upp en panel där han eller hon kan välja vilken skärmuppsättning som ska användas.

Ljudinställningar

Ljudinställningar kan antingen göras generellt för hela datorn eller så att bara ett specifikt program berörs. För att göra en systemövergripande ändring av ljudutmatning väljs Ljud i Kontrollpanelen.

Där finns datorns alla uppspelningsenheter. Kontrollera att rätt enhet är vald. Genom att högerklicka på enheten går det att testa om ljudet kommer ut genom rätt högtalare. Tänk på att alla program måste startas om för att de ska anta den nya övergripande ljudinställningen.

Här väljs den digitala ljudutgången till receivern istället för den analoga ljudutgången till de vanliga hörlurarna.

Det går även att ändra ljudutmatning för en specifik applikation. Läs mer om detta i programmets hjälpfil. Det kan variera mycket mellan olika program. I Windows Media Player görs det under Enhetsfliken i alternativinställningarna.

Skärminställningar i Mac OS X

Precis som i Windows kan det krävas några inställningar för att få lösningen att fungera riktigt bra på Mac OS X. Här visas tillvägagångssättet i Mac OS X 10.11 (El Capitan), men det skiljer inte nämnvärt från de tidigare versionerna av operativsystemet.

Bildskärmsinställningar

Börja med att välja Systeminställningar i Mac OS X:s huvudmeny och klicka på Bildskärmar.

Det går att välja om TV:n ska visa samma bild som visas på datorn eller om de två skärmarna ska visa olika bilder. Om skärmarna ska visa samma bild kryssas rutan Skärmdubblering i. I detta fall ska skärmarna dock kunna visa olika bilder och istället ska skrivbordet utökas så att det spänner över båda skärmarna. Det går utmärkt att mjukvarumässigt ta tag i skärmarna och placera dem på ett sätt så att musmarkören följer med på ett naturligt sätt vid byte av skärm.

Vilken av skärmarna som ska ha menyraden och dock-raden bestäms enkelt genom att ta tag i den vita rektangeln längst upp och dra den till rätt skärm.

Sista steget i skärmkonfigurationen är att ställa in rätt upplösning för de två skärmarna. För att undvika oskärpa är det viktigt att använda TV:ns respektive datorskärmens äkta upplösning (exempelvis 1080p för en Full HD-TV). Om skärmdubblerings­funktionen används är det möjligt att den ena skärmen får använda en ej optimal ­upplösning för att det ska fungera. Då blir det antingen svarta ränder runtom bilden eller så dras bilden ut och blir oskarp.

Ljud från Macar

Apple har använt många olika specialkontakter för bild på sina datorer. Det som skiljer den senaste anslutningen Mini-displayport från föregångarna (bland annat Mini DVI och Mikro DVI) är att den i vissa fall även kan skicka ut ljud. Det gör att det inte behövs någon extra ljudkabel, utan det går att skicka hela signalen i en kabel.

De första Macarna med Mini-displayport kunde inte skicka ut ljud. Om det kopplas en HDMI-adapter till en sådan Mac är det alltså bara bilden som skickas ut. Ljudet måste skickas med en analog kabel eller en optisk toslinkkabel. Detta ändrades dock vid ­lanseringen av Macbook Pro-modellerna 2010 och sedan dess har Macarna stöd för att även skicka med ljudet. Användaren kan visserligen behöva ändra vilket ljudkort som ska vara aktivt, vilket även det görs genom Systeminställningar.

Val av aktivt ljudkort. Vid inkoppling till en TV med HDMI dyker ännu ett ljudkort upp.

De senaste Macarna är utrustade med Thunderbolt-anslutningen. Det går utmärkt att ansluta Mini-displayport-kablar till den eftersom Thunderbolts bildsignal är en helt vanlig Displayport-signal. I skrivande stund har alla Macar med Thunderbolt stöd för att skicka ut ljud tillsammans med bilden och det förefaller osannolikt att det skulle ändras i framtiden.

Mini-displayport-adaptrar och Mini-displayport-kablage fungerar utmärkt även till de nya Macarna med Thunderbolt-anslutning.

Eftersom Mini-displayport på Macar länge saknade stöd för att skicka ljud hade ­heller inte de första Mini-displayport till HDMI-adaptrarna stöd för det. Det ställer till ­problem eftersom det inte går att se någon skillnad på adaptrar som har respektive saknar stöd för ljud. Vid köp av en Mini-displayport till HDMI-adapter bör det därför kontrolleras noga att den verkligen har stöd för ljud (om det önskas). Ljudstödet måste alltså finnas hos både datorn och HDMI-adaptern för att det ska fungera.

Mini-displayport till HDMI-adapter med respektive utan ljudstöd.

Många Macägare vill kunna koppla sin lite äldre Mac till en TV med enbart en HDMI-kabel. Det har därför utvecklats speciallösningar som gör det möjligt, även om Macen saknar stöd för att skicka ljud via Mini-displayport. Lösningen består av ett externt USB-ljudkort vars ljud kombineras in på bildsignalen, så att det ut från adaptern går en HDMI-kabel med både bild och ljud.

Adapter som gör det möjligt att ansluta lite äldre Macar till HDMI och få med ljudet.
Senast ändrad: 2017-06-09