Bättre mobilt bredband

Bättre mobilt bredband

3G- och 4G-näten har gjort att vi nu kan kommunicera med omvärlden oavsett var vi befinner oss – eller nästan i alla fall. Det händer trots allt att vi kommer till platser där mobilnäten saknar täckning eller har så dålig täckning att det tar en evighet att ladda ned en intressant webbsida. Som tur är finns det lösningar på problemet.

Bättre placering av modemet

Rätt placering av modemet är A och O i dessa mottagningssammanhang. Ofta finns det goda mottagningsförhållanden på vissa ställen i huset samtidigt som de brister på andra ställen. Vilken placering som är den bästa går att testa sig fram till ­genom att ­placera ­datorn på olika ställen och se hur signalstyrkan ändras. Tänk på att signalstyrke­indikatorn lider av stor fördröjning. Det kan ta upp emot en minut innan den ­uppdateras.

När den optimala platsen är hittad gäller det att lyckas placera modemet där utan att nödvändigtvis behöva ha datorn ståendes intill. Det kan lösas på två olika sätt. Med hjälp av en USB-förlängningskabel kan datorn placeras upp till fem meter från ­modemet. Det finns aktiva förlängningskablar som är längre än fem meter, men dessa fungerar sällan bra för USB-modem. De är mer lämpade för bland annat tangentbord, möss, handkontroller och produkter som inte drivs av USB-porten i datorn (t.ex. ­skrivare och skannrar). Lösningen med USB-förlängningskabel rekommenderas därför endast upp till fem meter.

Den andra lösningen är att använda en 3G- eller 4G-router. När modemet kopplas till en sådan, delar routern ut uppkopplingen genom ett trådbundet eller trådlöst nätverk. Det gör att datorn kan placeras betydligt längre från modemet och som en bonus kan dessutom flera nätverksenheter (dator, surfplattor etc.) nyttja uppkopplingen samtidigt.

Skicka vidare modemets signal som ett trådlöst nätverk med hjälp av en 3G-/4G-router.

Routerlösningen passar mycket bra om det exempelvis är god mobiltäckning i ett ­fönster på övervåningen. Då placeras modemet där tillsammans med 3G- eller 4G-routern som skickar ut signalen i hela huset. Eftersom routern sänder ut signalen som ett vanligt trådlöst nätverk behövs det inte ens något tillstånd för att använda en sådan lösning.

Placera 3G-/4G-modemet där det finns goda mottagningsförhållanden och skicka vidare uppkopplingen i ett trådlöst nätverk.

Utomhustäckning

Det finns en god anledning till varför operatören Net 1 har täckningskartor för både inomhus- och utomhusmottagning. Husets väggar försämrar nämligen mottagningen, vilket gör att det kan finns god täckning utomhus men dålig täckning inomhus. Vid tillfälliga och akuta behov av uppkoppling mot 3G- eller 4G-nät kan det därför löna sig att koppla en förlängningskabel till USB-modemet och hänga det utanför fönstret. Obs! Tänk på att modemet och datorn tar skada av vatten. Använd därför inte denna lösning när det regnar.

Externa antenner

Om mottagningen är dålig trots att modemet har placerats på husets bästa plats, går det att använda en extern antenn för att få bättre mottagning och högre hastighet. Sådana antenner finns i en rad olika utföranden, beroende på vilka frekvensband de ska klara av och hur pass hög antennvinst de ska ha.

Vissa antenner hanterar alla frekvensband som behövs för GSM (”2G”), UMTS/HSPA (”3G”) och LTE (”4G”). Andra antenner är endast anpassade för ett specifikt frekvensband. För UMTS/HSPA (”3G”) är 2100 MHz det intressanta frekvensbandet (se Mobilt 14.8).

3G-antenner finns i alla möjliga storlekar: från små sprötantenner till stora tak­monterade antenner. De allra minsta sprötantennerna ger ingen antennvinst i sig, utan meningen med dem är att de ska placeras på en plats där mottagningen är bättre än där modemet sitter. De större antennerna har en antennvinst som mäts i dBi (decibel isotropic). Den angivelsen beskriver hur pass stor förstärkning antennen uppnår genom sin riktverkan jämfört med en isotropisk (rundstrålande) antenn. Ju högre antennvinst antennen har desto mer hjälper den.

Riktantenn med 11 dBi antennvinst

Tänk på att operatören måste ha täckning i området för att det ska hjälpa att använda en extern antenn. Finns det ingen signal alls, spelar det ingen roll hur stor antennen än är.

Inriktning av extern antenn

För att en riktad extern antenn ska fylla sin funktion måste den riktas mot den lämpligaste mobilnätsmasten, vilket oftast (men inte alltid) är den närmsta. Tidigare gick det att få fram vilken mast som var den närmaste genom en webbtjänst från kommunikations­myndigheten PTS. Numera får varje användare istället kontakta berörd operatörs kundtjänst för att få den informationen. Operatören Tele2 publicerar även denna information i sin täckningskarta. Om användaren zoomar in tillräckligt långt i kartan får han eller hon alternativet att visa närliggande master.

Ett annat alternativ för att hitta rätt mobilnätsmast är att använda tjänsten OpenSignal. Det är en webbtjänst där användarna själva bidrar med informationen om mobilnätsmasterna. Än så länge är informationen i många fall för bristfällig för kunna användas, men den blir allt bättre med tiden. Besök www.opensignal.com för mer information.

Vid inriktning av en extern antenn är det viktigt att vara tålmodig. Efter att ha hittat rätt håll att rikta antennen mot krävs det en del finjustering. Kom ihåg att det kan ta upp emot en minut innan signalstyrkeindikatorn i datorn uppdateras.

Inkoppling av extern antenn

För att koppla in en extern antenn till ett 3G- eller 4G-modem krävs antingen en fysisk antennanslutning på modemet eller någon typ av induktiv signalöverförare. Det förstnämnda alternativet är alltid att föredra. Normalt sett har kabeln som kommer från antennen en FME- eller SMA-anslutning (ej att förväxla med RP-SMA, reverse polarity SMA, som brukar användas på wifi-antenner). Den kabeln ska alltid hållas så kort som möjligt då den dämpar signalen mycket. Dämpningen skiljer mellan olika kablar, men runt 5 dB per 10 m vid 2100 MHz är normalt. För långa avstånd är det därför oftast lämpligare att omvandla signalen till en nätverkssignal än att dra en lång antennkabel.

FME-hona (vänster), SMA-hane (mitten), CRC9-hane (höger)

På 3G- och 4G-modemen brukar det sitta fysiskt små kontakter. För att kunna ansluta en extern antenn krävs det därför en adapter från FME eller SMA till det aktuella ­modemets anslutning (t.ex. CRC9 som Huawei använder på många av sina modem).

Om modemet saknar antennanslutning kan en induktiv signalöverförare användas ­istället. Sådana dämpar tyvärr signalen med cirka 5 dB, vilket måste kompenseras för genom att använda en kraftfullare antenn än den annars tilltänkta.

Två olika typer av induktiva signalöverförare

Externa Mimo-antenner

LTE- och DC-HSDPA-modem (3G-modem för upp till 42 Mb/s) har generellt två antenn­anslutningar. Det beror på att de använder Mimo-tekniken (Multiple Input Multiple Output) precis som de flesta Wireless N-routrar. Vid användning av externa antenner till den typen av modem bör därför Mimo-antenner väljas. En Mimo-antenn kan ­antingen se ut som en helt vanlig antenn eller som två sammansatta antenner. ­Gemensamt för båda typerna är att de har två antennanslutningar.

Senast ändrad: 2017-05-11