Webb-TV

Webb-TV

Både webb-TV och IPTV distribueras över internet, men de två distributionsformerna skiljer sig markant från varandra. IPTV bygger på att det finns en IPTV-box som är ­ansluten till ett speciellt IPTV-nät. Webb-TV distribueras över öppna internet och kräver inget annat än en webbläsare och eventuellt ett insticksprogram i form av Adobe Flash eller Microsoft Silverlight.

SVT Play

Under 2013 gick webb-TV från att vara ett komplement till de andra distributions­sätten till att vara en riktig konkurrerande teknik. Fram till dess hade webb-TV främst bestått av play-tjänster för att se repriser av TV-shower. I februari 2013 började SVT att sända alla sina program live över internet. Idag kan alla med en webbläsare i Sverige se ­följande public service-program via www.svtplay.se:

  • SVT 1
  • SVT 2
  • SVT 24
  • SVT Barnkanalen
  • SVT Kunskapskanalen
Det kostar inget (bortsett från TV-avgiften) att använda SVT Play.

SVT har tagit fram en smidig fjärrkontrollslösning för att kunna styra SVT Play från mobiltelefonen. Genom att öppna sidan www.svtplay.se/kontroll i webbläsaren på TV:n och skanna QR-koden kopplas TV:ns och mobiltelefonens webbläsare samman. Där­efter kan mobiltelefonen användas för att välja vilket material som ska spelas upp och för att reglera volymen.

Styr SVT Play med mobilen.

Play-tjänster

Play-tjänster har ändrat vårt sätt att se på TV. Vi vill inte längre vara bundna av någon TV-tablå, utan vi vill kunna se vad vi vill när vi vill. Play-tjänsterna gör också att vi som TV-tittare får större möjlighet att slippa de färdigpaketerade programpaketen (som operatörerna säljer för de traditionella distributionssätten). Vi får allt större möjlighet att handplocka och betala för just det utbudet som vi efterfrågar. TV-tittare som vill ha tillgång till allt från exempelvis TV4 eller HBO Nordic behöver nu inte betala för ett helt paket, utan kan välja att endast köpa deras tjänster. Tack vare det flexibla distributionssättet som internet möjliggör förefaller det troligt att fler innehållsleverantörer kommer att starta egna play-tjänster i framtiden.

Senast ändrad: 2015-11-17