Fjernhjelp

Hjelp med installasjon av Plexgear eller Roxcore-produkter. Krever telefonkontakt med saksbehandler hos kundeservice (69 52 09 00).

Vi ber deg lese bruksvilkårene våre:

VED Å LASTE NED, INSTALLERE, HA TILGANG TIL ELLER BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR VILKÅRENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON, BEDRIFT ELLER JURIDISK PERSON, BEKREFTER DU AT DU HAR FULL MYNDIGHET TIL Å BINDE PERSONEN, SELSKAPET ELLER DEN JURIDISKE PERSONEN TIL DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, MÅ DU: IKKE LASTE NED, INSTALLERE, HA TILGANG TIL ELLER BRUKE PROGRAMVAREN. KJELL & CO FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR SKADER SOM KAN OPPSTÅ PÅ MASKINVARE OG/ELLER PROGRAMVARE OG/ELLER LAGRET INFORMASJON PÅ GRUNN AV MISFORSTÅELSER MELLOM BRUKEREN OG KJELL & CO. ALLE INNGREP PÅ DATASYSTEMET VIA TELEFON ELLER FJERNSTYRINGSVERKTØY SKJER PÅ BRUKERENS EGET ANSVAR. BRUKEREN ER SELV ANSVARLIG FOR INFORMASJONEN PÅ DATAMASKINEN. BRUKEREN MÅ SELV SØRGE FOR AT DET FINNES SIKKERHETSKOPIER AV ALL VIKTIG INFORMASJON. INGEN PARTER SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ELLER RETTSSYSTEMER, VERKEN SKADEERSTATNINGSLOVVERK, AVTALER ELLER PÅ ANDRE MÅTER, HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEN ANDRE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, TAP AV INNTEKT, TAP AV GOODWILL, TAP AV LØNN FOR ANSATTE, AVBRUTT ARBEID OG/ELLER AT DATAMASKINER KRASJER.


Program

Jeg har lest vilkårene for tjenesten og ønsker å laste ned: