Policy for kameraovervåking

Kjell & Co Norway AS ("Kjell & Company") bruker kameraovervåking med innspilling i overensstemmelse med hva som fremgår av disse retningslinjene. Retningslinjene utgjør et tillegg til firmaets personvernerklæring.

Gjeldende lover

Kjell & Company følger de lover og forskrifter som gjelder kameraovervåking, inklusive i henhold til personvernforordningen. Materiale fra kameraovervåking utgjør en personopplysning hvis en fysisk person kan identifiseres. Reglene i personvernforordningen om behandling av personopplysninger, blir da gjeldende.

Ansvarlig

Ansvarlig for kameraovervåkingen og personopplysninger er Kjell & Co Norway AS , organisasjonsnummer 815 420 292.

Datavernombudet er Hillertz juridik og dataskydd AB, som blant annet har til oppgave å ha tilsyn med og ivareta rettighetene dine.

Prinsipper for kameraovervåking

Kameraovervåkingen foretas ut fra de tre prinsippene nedenfor:

  • Overvåkingen gjøres bare for bestemte og berettigede formål.
  • Formålet med overvåkingen dokumenteres.
  • Overvåkingen skjer ikke i større omfang enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med overvåkingen.

Formål

Kjell & Company bruker kameraovervåking med videoopptak (ikke lyd) til å forebygge, oppdage og utrede lovbrudd samt til å skape trygghet for firmaets ansatte, kunder og Kjell & Company som firma. Det innspilte materialet brukes ikke til noe annet formål – eller på en upassende måte – eller i større omfang enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for Kjell & Companys kameraovervåking er berettiget interesse. Kjell & Companys berettigede interesse er å forebygge, oppdage og utrede lovbrudd samt å skape trygghet for firmaets ansatte, kunder og Kjell & Company som firma. Kjell & Company har gjort en interesseavveining mellom firmaets interesse av å utføre kameraovervåking og de registrertes interesse av beskyttelse mot inntrenging i den personlige integriteten. Firmaet har gjort en helhetsvurdering og bl.a. tatt i betraktning at: kameraovervåkingen utføres for å forebygge og utrede lovbrudd og ulykker samt skape trygghet, at det finnes interne regler som begrenser tillatt kameraovervåking, at det vanligvis er en risiko for lovbrudd i den typen virksomhet som firmaet bedriver, at de registrerte har blitt informert om overvåkingen, at bare noen få personer har tilgang til det innspilte materialet, at materialet ikke lagres i lengre tid enn det som anses som nødvendig, og at det finnes rutiner for sletting m.m.

Firmaet anser at kameraovervåking er berettiget siden nytten av å overvåke veier tyngre enn den enkeltes interesse av å ikke bli overvåket.

Lagringstid

I overensstemmelse med gjeldende lov bruker vi det innspilte materialet bare i så lang tid som er nødvendig for å oppfylle de formål som materialet har blitt samlet inn for, eller for å etterfølge gjeldende rettslige krav. Kjell & Company vil vanligvis bare lagre det innspilte materialet i syv (7) dager. Deretter blir innspilt materiale ødelagt, forutsatt at det ikke må lagres lenger, f.eks. på grunn av at en utredning pågår.

Tilgang til det innspilte materialet

Det innspilte materialet lagres på en sikker plass og behandles bare av kvalifisert personale i forbindelse med arbeidsoppgavene deres, og bare for de formål som er oppgitt ovenfor.

Overføring av personopplysninger

Kjell & Company gir ikke ut innspilt materiale fra overvåkingen til noen andre enn kriminalitetsbekjempende myndigheter eller lignende.

Dine rettigheter

Rett til tilgang

I henhold til loven har du rett til å få vite hvilke personopplysninger Kjell & Company har om deg. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss. Vi kommer deretter til å sikre identiteten din. Vi besvarer forespørslene dine uten unødig forsinkelse og innen en måned. I tilfelle vi ikke kan oppfylle ønskene dine, kommer vi til å fortelle deg dette og hvorfor, f.eks. at retten til en kopi vil påvirke andres rettigheter og friheter i betydelig grad.

Rett til endring, fjerning av personopplysninger, dataportabilitet m.m.

På ulike måter og begrenset til hva som står i lover og regler kan du be om fjerning, rettelse eller endring av personopplysningene dine, nekte behandling av personopplysninger, begrense bruk og utlevering av personopplysninger samt få

overført de personopplysningene vi har samlet inn om deg. I tilfelle vi ikke kan oppfylle ønskene dine, kommer vi til å fortelle deg dette og hvorfor. Det kan f.eks. kreves at vi beholder en del av personopplysningene dine etter at du har bedt om å få dem fjernet, for å oppfylle forpliktelsene våre i henhold til lov eller avtaler. Det kan også være tillatt i henhold til gjeldende lov at vi beholder enkelte personopplysninger for å tilgodese våre virksomhetsbehov.

Rett til innvendinger

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysningene dine, som vi gjør med støtte av berettiget interesse eller en interesseavveining. Vi må da, etter at du har spesifisert hvilken behandling du klager på, vise at det finnes interesser som veier tyngre.

Endringer og klager

Endringer/justeringer i policyen

Kjell & Company har rett til å gjøre endringer i denne policyen.

Klager

Hvis du mener at vi utfører kameraovervåking eller behandler personopplysningene dine i strid med gjeldende regelverk, ber vi deg om snarest å kontakte oss. Du har mulighet til å kontakte Datatilsynet hvis du har klager på vår kameraovervåking eller behandling av personopplysninger.

Skadeserstatning

Hvis du mener at du har lidd skade på grunn av at vår kameraovervåking eller behandling av personopplysningene dine har skjedd i strid med loven, kan du ha rett til skadeserstatning. Du kan da kreve erstatning fra oss eller om nødvendig gå rettens vei.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller vill gi dine synspunkter på policyen og våre personvernrutiner, kan du kontakte oss på: kundeservice@kjell.com eller ringe kundeservice på 69 52 09 00. Du kan også kontakte vårt datavernombud Hillertz juridik og dataskydd AB direkte via dataskyddsombud@hillertzjuridik.se. Oppgi da at saken gjelder Kjell & Companys datavernombud.

Bli medlem hos Kjell & Company

Bli medlem og få ekstra bra medlemspriser, poeng på alt du handler og 100 dagers åpent kjøp. Medlemskapet ditt er helt digitalt – praktisk og kortløst!

Les mer
Medlem av Trygg E-Handel
RÅD OG TILBEHØR TIL HJEMMEELEKTRONIKK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Det kan gjøre at ikke alt fungerer eller ser ut som det skal.