Bildskärmsanslutningar

Bildskärmsanslutningar

Grafikkretsen har alltid funnits i den moderna datorn men dess funktion är inte ­densamma idag som för drygt tio år sedan. Till en början var den i princip en renodlad digital-till-analog-konverterare (förkortas Dac), precis som ljudkortet. Då var grafikkortets respektive ljudkortets uppgifter att omvandla ettor och nollor till analog synlig bild och hörbart ljud. Idag fyller grafikkortet en allt större funktion och är en avlastning för processorn i 3D-spel, avancerade bildbehandlingsprogram samt vid uppspelning av film i hög upplösning. 

VGA

VGA är den äldsta bildskärmskabeln som fortfarande används. VGA-signalen är analog och bilden blir därför suddig och oskarp vid användning av långa kablar eller överföring av signal med hög upplösning. Det finns därför sällan anledning att använda VGA, förutom möjligtvis för att få kompatibiliteten med konferensrumsprojektorer (2015 är VGA fortfarande vanligt i konferensrum av någon outgrundlig anledning).

Den analoga VGA-kontakten
Relaterade produkter

DVI

DVI har tagit över efter VGA. Skillnaden mellan signalerna är att DVI skickas digitalt hela vägen fram till bildskärmen. Det minimerar risken för störningar som kan uppkomma på ­vägen. Dessutom möjliggör DVI högre upplösningar utan att bilden blir oskarp.

DVI-kontakten

DVI (Digital Visual Interface) är ett missvisande namn eftersom det även finns analoga DVI-anslutningar. DVI-kontakten finns i olika utföranden beroende på vilka signaler den ska klara av. De benämns DVI-D (Digital), DVI-A (Analog) och DVI-I (Integrated).

DVI-D
Endast digital signal
Single link Dual link
DVI-I
Både digital och analog signal
Single link Dual link
DVI-A
Endast analog signal

Grafikkortens DVI-honor är normalt av DVI-I-utförande, eftersom det till en DVI-I-hona går att ansluta antingen en DVI-D- eller en DVI-A-kabel. Det gör det ­möjligt för användaren att ansluta sin skärm digitalt med DVI-D eller analogt med hjälp av en VGA-adapterkabel (DVI-A till VGA).

Det finns även DVI-I-kablar men de bör inte användas för att ansluta datorskärmar direkt till datorn. På datorskärmar sitter nämligen normalt DVI-D-honor till vilka det inte går att koppla in DVI-I-hanar (de fyra extra stiften gör att kontakten inte passar).

DVI på datorn (DVI-I)
DVI på skärmen (DVI-D)

DVI-D och DVI-I finns i både single-link- och dual-link-utförande. En vanlig miss­uppfattning är att skillnaden skulle ligga i huruvida kabeln är dubbelriktad eller inte. Vad det egentligen handlar om är den maximala upplösningen. Med single-link är den maximala upp­lösningen 1920x1200 pixlar vid 60 Hz uppdateringsfrekvens. Med dual-link går det att skicka en bild på 2560x1600 pixlar vid samma uppdateringsfrekvens.

Det är inget problem att koppla en DVI-D dual-link-kabel till en skärm även om den bara klarar single-link. Det brukar nämligen finnas hål för dessa stift i alla fall.

DVI-D dual-link kan även användas för att driva spelskärmar med hög uppdateringsfrekvens. DVI-D dual-link klarar av upp till 120 Hz bilduppdatering vid 1920x1200 och 144 Hz vid 1920x1080 (Full HD).

Relaterade produkter

HDMI

Det finns även många skärmar och grafikkort som har HDMI-anslutning. HDMI är i grund och botten samma signal som single-link-versionen av DVI-D och hade ursprungligen samma maxupplösning. Det finns dock en stor skillnad mellan de två gränssnitten: ljudet. Medan DVI-D är en renodlad videosignal, är HDMI en kombinerad video- och ljudsignal. Vid en övergång mellan DVI-D och HDMI försvinner därför möjligheten att skicka ljud. Det finns undantag från denna regel då vissa grafikkortstillverkare har valt att skicka ljud ur DVI-kontakterna, men det följer inte DVI-standarden.

HDMI-kontakten

HDMI finns i flera olika versioner (t.ex. HDMI 1.3, HDMI 1.4 och HDMI 2.0). Version 1.3 lanserades 2006 och kan idag ses som basversionen av HDMI. Det var i samband med lanseringen av HDMI 1.3 som HDMI och DVI-D började gå skilda vägar. DVI-D single-link och äldre versioner av HDMI kunde överföra upp till 4,95 Gb/s, vilket räckte för 1920x1080 i 60 Hz. HDMI 1.3 fördubblade denna databandbredd till 10,2 Gb/s för att möjliggöra samma upplösning i upp till 120 Hz.

Version 1.4 lanserades 2009 och introducerade möjligheten att överföra videomaterial i Ultra HD 4k-upplösning (3840x2160), det vill säga fyra gånger högre upplösning än Full HD. Det var inget revolutionerande i sig, då den fyra gånger högre upplösningen möjliggjordes av att uppdateringsfrekvensen begränsades till en fjärdedel (d.v.s. totalt sett lika mycket data). HDMI 1.4 möjliggjorde således antingen Full HD-upplösning i 120 Hz eller Ultra HD 4k-upplösning i 30 Hz. 30 Hz är för låg uppdateringsfrekvens för att kunna användas till datorskärmar, men det räcker för film.

HDMI 2.0 lanserades 2013 och är den senaste versionen av HDMI. Den höjde databandbredden ytterligare till 18 Gb/s (från 10,2 Gb/s) för att därigenom också kunna höja uppdateringsfrekvensen på Ultra HD 4k-upplöst videosignal. Med HDMI 2.0 går det att överföra Ultra HD 4k-signal i 60 Hz, vilket gör HDMI-gränssnittet lämpligt även för högupplösta datorskärmar.

Läs mer om HDMI-kablar i hembiosektionen av bokserien.

Relaterade produkter

Displayport

Displayport (DP) och Mini-displayport (mDP) är två kontakter som börjar dyka upp på allt fler grafikkort och skärmar. Det enda som skiljer mellan kontakterna är deras fysiska storlek. Precis som HDMI har blivit ersättaren till Scart, verkar det som att Displayport blir ersättaren till DVI. Displayport har nämligen många fördelar, bland annat att kontakten är mycket mindre och smidigare. Dessutom är standarden utvecklad av Vesa och de tar, till skillnad från HDMI, inte ut någon licensavgift av produkttillverkarna som väljer att använda kontakten.

Displayport-kontakt med låsfunktion
Mini Displayport-kontakt

Fördelar med Displayport:

  • Kontakten har i vissa fall en låsfunktion (frivilligt). Kontakten fastnar då automatiskt och lossas med en knapptryckning (i stället för med tumskruvar som på VGA- och DVI-kontakten).
  • Stöd för ljudöverföring, men det är upp till produktillverkaren om det ska skickas ljud från kontakten eller inte. Exempelvis hade Apples första Macbook Pro-datorer med Mini-displayport endast stöd för bild, men från och med 2010-modellerna skickar de även ljud ur kontakten. När det gäller HDMI är det standard med ljud. Varken VGA- eller DVI-standarden har stöd för ljud överhuvudtaget.
  • Kontakten är mycket mindre än både VGA och DVI.
  • Kontakten kan skicka en liten drivström i kabeln för att driva exempelvis en aktiv omvandlare.

Likt HDMI har Displayport funnits i flera olika versioner. Displayport 1.2 lanserades 2010 och kan idag ses som basversionen av Displayport. Den har stöd för att överföra upp till 3840x2400 i 60 Hz, vilket är högre upplösning än Ultra HD 4k. Displayport klarar dessutom att överföra 1920x1080 i både 120 Hz och 144 Hz, vilket gör gränssnittet lämpligt för spelskärmar. Displayport 1.3 lanserades 2014 och har stöd för så kallad 5k-upplösning (5120x2880) i 60 Hz.

Displayport-kabeln kan bära fler än en bildsignal. Det gör att datorns grafikkort kan kopplas till en skärm som i sin tur kopplas till en annan skärm. För att kunna göra detta måste skärmarna ha både in- och utgångar för Displayport. Datorns grafikkort måste också kunna mata ut signal till alla skärmarna.

Vid 60 Hz kan Displayport 1.2 driva två 2560x1600-skärmar eller fyra 1920x1200-skärmar. Displayport 1.3 kan överföra signal till antingen två 3840x2160-skärmar, fyra 2560x1600-skärmar eller sju 1920x1200-skärmar!

Undersida på en skärm med HDMI-ingång samt in- och utgång för Displayport.

Sätten som Displayport och DVI/HDMI skickar bildsignalen är visserligen helt ­olika, men Displayport-utgångar klarar av att mata ut en DVI/HDMI-signal på Displayport­stiften. Sedan krävs det bara en passiv adapter för att göra om kontakten till en DVI- eller HDMI-kontakt. Om Displayport-kontakten kan skicka ut en DVI- eller HDMI-signal är den ofta märkt med logotypen DP++.

DP++-lösningen fungerar endast med DVI single-link (inte dual-link), eftersom antalet stift i Displayport-kontakten inte räcker till för att mata ut en DVI dual-link-signal. Med en aktiv omvandlare (som drivs på USB) går det däremot att omvandla en högupplöst Displayport-signal till en DVI dual-link-signal.

För att gå från Displayport till VGA krävs också en aktiv omvandlare. Sådana omvandlare kan drivas på den lilla drivströmmen som Displayport levererar.

DP++-logotypen indikerar att porten även kan skicka ut en DVI- eller HDMI-signal.

På Macar från och med 2012 har Mini-displayport-kontakten ersatts av en Thunder­bolt-kontakt. Det går att ansluta vanliga Mini-displayport-kablar till den kontakten. Läs mer om detta i Dator 8.8.

Thunderbolt kan skicka ut en Displayport-signal.
Relaterade produkter

Möjliga bildskärmskopplingar

Här följer en översikt över vilka sammankopplingar som är möjliga utan användning av specialadaptrar.

En VGA-utrustad dator kan endast kopplas till VGA-utrustade skärmar.

En DVI-utrustad dator kan givetvis kopplas till DVI-utrustade skärmar (DVI-D-kabel) och likaså till HDMI-utrustade skärmar eftersom DVI och HDMI är samma signal i grund och botten. En DVI-utrustad dator kan också med en VGA-adapter eller DVI-A-kabel kopplas till VGA-utrustade skärmar. Den kan däremot inte skicka bildsignal till Displayport-utrustade skärmar, eftersom dessa normalt endast kan tolka Displayportsignaler.

En HDMI-utrustad dator kan av ovan nämnda anledningar skicka bildsignal till DVI- och HDMI-skärmar, men inte till Displayport-skärmar. Till skillnad från en DVI-­utrustad dator kan en HDMI-utrustad dator inte kopplas till en VGA-skärm. En DVI-utgång kan skicka både analog och digital bildsignal, men HDMI-utgångarna är endast digitala.

Det finns aktiva adaptrar som omvandlar HDMI-signal till VGA-signal. Numera är de så strömsnåla att de ibland fungerar utan en separat nätadapter, vilket gör att de ser ut som passiva adaptrar. Det går dock inte att veta på förhand om en dators grafikkort klarar av att strömförsörja en sådan adapter via HDMI-kontakten. Adaptrarna utrustas därför generellt med Micro-USB-kontakter, så att de vid behov kan strömförsörjas med vanliga mobilladdare.

Aktiv VGA-adapter för HDMI-signal.

En Displayport-utrustad dator kan kopplas direkt till en Displayport-utrustad skärm. Om datorn har stöd för DP++ (vilket den normalt har) kan den även kopplas till VGA-, HDMI- och DVI-utrustade (DVI-D single-link) skärmar.

Relaterade produkter

Utöka skrivbordet med två skärmar

Allt fler upplever fördelarna med att ha två skärmar kopplade till samma dator. Om grafikkortet har två utgångar är det sällan några problem att installera en extra bildskärm.

De dubbla skärmarna kan konfigureras på tre sätt:

Utökat skrivbord

Ett utökat skrivbord är dubbelt så brett som ett vanligt. Det går att ha två maximerade fönster bredvid varandra. Samtidigt går det att flytta fönster mellan skärmarna.
Det går också att använda olika upplösningar på de två skärmarna (kan vara nöd­vändigt om två skärmar av olika typ skall anslutas).

</

Klonat skrivbord

Används klonat skrivbord visar skärmarna samma bild med samma upplösning. Det är användbart till exempelvis bärbara datorer för att visa bilden på både den inbyggda skärmen och på en projektor.

Växlande skärmar

Växlande skärm gör att endast den ena skärmen visar bilden åt gången. 

Windows har ett inbyggt program för att konfigurera de dubbla skärmarna (det är dock viktigt att den senaste grafikkortsdrivrutinen är installerad för att det ska ­fungera bra). Programmet går att nå både via Kontrollpanelen och genom att högerklicka på skriv­bordet. I Windows 10, Windows 8 och Windows 7 finns det även ett snabbkommando (Windowsknappen + P) som låter användaren välja mellan de vanligaste konfigura­tionerna.

Konfigurationen i Windows 10

I Mac OS X görs inställningarna genom att gå in i Systeminställningar och välja Bildskärmar.

Konfigurationen i Mac OS X
Senast ändrad: 2017-05-11