Spänning, ström och resistans

Spänning, ström och resistans

I första avsnittet behandlar vi spänning, ström och resistans.

Frågor - Spänning, ström och resistans

1. Vilken enhet mäts spänning i?

A. Volt
B. Ampere
C. Ohm
D. Hertz

2. Vilken enhet mäts ström i?

A. Volt
B. Ampere
C. Ohm
D. Hertz

3. Vilken enhet mäts frekvens i?

A. Volt
B. Ampere
C. Ohm
D. Hertz

4. Vilken enhet mäts motstånd i?

A. Volt
B. Ampere
C. Ohm
D. Hertz

5. Vad är spänningen om I=2 och R=10?

Svar:

1=A, 2=B, 3=D, 4=C, 5=20

Senast ändrad: 2017-05-17