Hur funkar mesh?

Hur funkar mesh?

I det här avsnittet behandlar vi mesh-tekniken och skillnaden mellan olika mesh-system. Mesh-systemen som behandlas är:

  • TP-link Deco M5
  • Ubiquiti Amplifi HD
  • Linksys Velop.

Frågor - Hur funkar mesh?

1. Vilken är den stora nyttan med mesh?

A. Säkrare än vanliga nätverk.
B. Bra trådlös täckning på stora ytor.
C. Snabbare trådbunden hastighet

2. Vilken eller vilka av följande kan kallas mesh-nod?

A. Mesh-accesspunkt
B. Mesh-router
C. Mesh-repeater

3. Vilken är den stora fördelen med ett backhaul-band?

A. Högre prestanda
B. Bättre säkerhet
C. Snabbare trådbunden hastighet

4. Vilken är fördelen med en mesh-accesspunkt jämfört med en mesh-repeater?

A. Längre räckvidd
B. Högre trådlös kapacitet
C. Bättre säkerhet

5. Vilken är skillnaden mellan traditionella repeatrar och mesh-repeatrar?

A. Mesh-repeatrar kan samarbeta för optimal prestanda.
B. Mesh-repeatrar är alltid snabbare.
C. Mesh-repeatrar ökar den trådlösa kapaciteten i nätverket.

6. Är olika mesh-system kompatibla med varandra?

A. Ja
B. Nej

7. Hur skiljer sig ett navdistributionssystem (Hub-and-spoke) från ett mesh-system?

A. Lägre trådlös prestanda
B. Repeatrarna kommunicerar alltid direkt med routern.
C. Routern saknar trådlöst nätverk.

Svar:

1=B, 2=ABC, 3=A, 4=B, 5=A, 6=B, 7=B

Senast ändrad: 2017-07-06