Lokalt trådbundet nätverk

Lokalt trådbundet nätverk

Trådlösa nätverksanslutningar blir allt snabbare, men de högsta nätverkshastigheterna är fortfarande kabelburna. Många vill därför ha ett snabbt och stabilt trådbundet nätverk hemma.

Distributionsnät

Sedan 1999 finns en byggstandard (SS 437 01 46) som innebär att alla rum i en villa eller lägenhet ska förses med ett dubbeluttag för nätverk (gäller vid nybyggnation). ­Kablarna som går fram till de olika uttagen kommer från en central punkt i bostaden som kallas patchpanel.

Patchpanel och dubbelt nätverksuttag

I exemplet nedan är fyra dubbeluttag från olika rum sammankopplade i en och samma patchpanel. Port A1 och A2 leder till sovrummet, port A3 och A4 leder till vardagsrummet, port A5 och A6 leder till köket och port A7 och A8 leder till gästrummet.

Varje rum har ett eget dubbeluttag som är kopplat till en patchpanel.

Den som bor i huset vill säkerligen koppla in alla sina trådbundna nätverksenheter till sin router. I och med att det redan finns ett distributionsnät behöver han eller hon inte dra några nya nätverkskablar. Det räcker med att bestämma vilka uttag som signalen ska skickas till och sedan koppla korta nätverkskablar (”patchkablar”) mellan routern och patchpanelen. I följande exempel önskas möjlighet att kunna koppla in en dator i sovrummet, en dator i gästrummet samt en dator och en spelkonsol i vardagsrummet.

Tack vare patchpanelen går det lätt att bestämma vilka uttag som det ska gå att koppla datorer till.

Om spelkonsolen någon gång ska flyttas till sovrummet räcker det att koppla om en nätverkskabel i patchpanelen för att byta uttag som signalen går till. Lösningen är också perfekt för alla som har triple play-lösningar. Om datorn ska stå i sovrummet och IPTV-boxen i vardagsrummet räcker det att förbinda de aktuella portarna på triple play-modemet med rätt portar på patchpanelen för att få signalen dit den ska.

Distributionsnätet kan givetvis även användas för triple play-lösningar

Switch

Generellt behövs en switch eftersom det ofta finns fler nätverksuttag i hemmet än portar på routern. Annars går det inte att få ut signal till alla uttag. Switchar utökar antalet portar på en router utan att skapa ett nätverk i nätverket. Det gör att klienter som ­ansluter via switchen kan kommunicera med klienter som är anslutna direkt till routern.

En switch utökar antalet portar på en router.

Switchar finns i 100 Mb/s-utförande och 1 Gb/s-utförande. För bästa prestanda bör den sistnämnda typen användas. Routerns interna switch bör också vara utrustad med 1 Gb/s-portar eftersom alla klienter som ansluter via switchen ska dela på en anslutning till routern.

Switch med åtta 1 Gb/s-portar
Senast ändrad: 2017-06-19