Säkerhet i nätverk

Säkerhet i nätverk

Trådlöst nätverk klingar inte bra ur säkerhetsaspekt, men i själva verket är ett ­sådant idag nästan lika säkert som ett trådbundet. Trådlösa routrar och ­accesspunkter ­lösenordsskyddar nätverket för att se till att ingen ovälkommen gäst kan ­ansluta till det och få åtkomst till exempelvis internet eller information på andra anslutna ­datorer. All nätverkstrafik blir dessutom omkodad med en nyckel och kan inte ­tolkas utan denna, vilket förhindrar avlyssning. Nyckeln bestäms oftast manuellt via ­routerns inställningar och anges på alla datorer första gången de ansluter till nätverket.

Kryptering av trådlösa nätverk

Det finns flera olika metoder att kryptera ett trådlöst nätverk. WEP, WPA och WPA2 är de vanligaste protokollen som används i detta syfte.

Exempel på kryptering. Meddelande kodas om med hjälp av en nyckel och skickas sedan till en annan enhet i nätverket. När det kodade meddelandet kommer fram kodas det tillbaka till sin ursprungliga form med samma nyckel.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) är en tidigt framtagen krypteringsmetod som utvecklades när trådlöst nätverk började bli populärt. Säkerheten i WEP är bristfällig och ­rekommenderas ej om både router och nätverkskort har stöd för bättre krypterings­tekniker. En datorkunnig person kan nämligen använda ett program som avlyssnar trafiken och låta det räkna ut rätt nyckel på bara ett fåtal minuter. Därefter är det fritt fram för honom eller henne att avlyssna trafiken och surfa via routerägarens ­internet-uppkoppling.

WPA och WPA2

Det största problemet med WEP är att krypteringsnyckeln förblir oförändrad. För att förbättra denna punkt har det utvecklats en mer avancerad krypteringsmetod vid namn TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Denna metod ser bland annat till att krypterings­nycklarna ändras vid varje kommunikationstillfälle, vilket försvårar ­försök till intrång. Det försvårar däremot inte för användaren eftersom han eller hon ­fortfarande använder ett statiskt förutbestämt lösenord för att ansluta.

TKIP-tekniken gick dock inte att lägga in i WEP-protokollet genom en uppgradering, utan tekniken fick istället användas i ett helt nytt protokoll som fick namnet WPA (­Wi-Fi Protected Access).

Även om WPA anses vara mycket säkert finns det metoder som ger ännu bättre skydd. WPA2 använder en krypteringsmetod kallad AES (Advanced Encryption Standard) som kan ses som en uppföljare till TKIP. Ett nätverk med WPA2 är i princip omöjligt att ­avlyssna eller ta sig in i och har dessutom bättre prestanda än nätverk med WPA.

Rekommendation

Valet av krypteringsteknik ställs in i routern under den inledande konfigurationen. Vid valet gäller den klassiska regeln minsta gemensamma nämnaren. Moderna nätverks­kort har oftast stöd för alla de tre nämnda teknikerna och då bör WPA2 väljas av både ­säkerhets- och prestandaskäl. Om en äldre dator utan WPA2-stöd också ska kunna ­ansluta måste dock WPA eller WEP användas istället. Även om WEP inte är speciellt säkert är det fortfarande mycket bättre än att låta nätverket vara okrypterat, men om det går att byta nätverkskortet i datorn till en modern WPA/WPA2-kompatibel m­otsvarighet är det givetvis ännu bättre.

Sammanfattningsvis:

  • Oskyddat (direkt olämpligt)
  • WEP (bättre, men lätt att knäcka)
  • WPA (ännu bättre)
  • WPA2 (bäst)

Nätverkskorten i datorerna är bakåtkompatibla, vilket gör att en dator som är ­utrustad med ett WPA2-nätverkskort även kan ansluta till nätverk som är WPA- eller WEP-­krypterade.

PSK – Förenkla för användaren

PSK, Pre-Shared Key, är ett tillägg till WPA och WPA2 som förenklar anslutnings­processen till det trådlösa nätverket. När en användare för första gången begär anslutning till ett trådlöst nätverk med PSK, kommer en förfrågan om lösenord. Anges rätt lösenord tar WPA/WPA2 hand om och upprättar kommunikationen. Inställning av denna nyckel görs i routern eller accesspunkten. WPA och WPA2 med PSK kallas även WPA(2)-Personal.

Vid anslutning till ett krypterat nätverk med WPA eller WPA2 utan PSK krävs en speciell autentiseringsserver som kontrollerar klienterna som ansluter. En sådan server ­kallas RADIUS-server (Remote Authentication Dial In User Service) och protokollet för autentisering kallas EAP (Extensible Authentication Protocol). Denna teknik används främst hos större företag och den kallas WPA(2)-Enterprise. I vanliga hemnätverk kan detta ignoreras helt eftersom det där alltid används PSK.

WPS - Förenkla ännu mer för användaren

WPS (Wifi Protected Setup) gör det otroligt enkelt att ansluta till ett krypterat ­nätverk. Istället för att ange långa och krångliga lösenord som är svåra att komma ihåg görs ­anslutningen med en knapptryckning på enheten som ska anslutas och en knapp­tryckning på routern. Svårare än så är det inte att upprätta en säker förbindelse med WPS. Detta är ett alternativ för alla som vill slippa ange nätverksnycklar men ändå ha en säker anslutning. För att det ska fungera måste både routern och nätverkskortet ha WPS-stöd. Datorn måste också använda Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows RT. Windows XP saknar stöd för WPS men kan få det genom en tilläggsmjukvara från tillverkaren av nätverkskortet. 

WPS fungerar med produkter som har WPS-logotypen.

Anslut en Windows-dator med WPS

Börja med att försöka ansluta till önskat nätverk med exempelvis det inbyggda ­verktyget i Windows. Datorn kommer då efter ett tag att be dig skriva in lösenordet eller att använda WPS-funktionen.

Tryck på routerns WPS-knapp istället för att skriva in lösenordet.

Tryck därefter på routerns WPS-knapp.

Router med aktiv WPS-funktion (knappen blinkar)

När datorn och routern hittar varandra kommer de automatiskt överens om anslutnings­inställningarna. Därefter är konfigurationen klar och datorn har blivit en del av ­nätverket. Observera att denna process endast behöver göras första gången datorn ska anslutas. Efter den inledande WPS-konfigurationen har datorn redan all anslutnings­information sparad.

Datorn hämtar inställningar från routern.

Anslut Android-enhet med WPS

I Android finns det också stöd för WPS. Börja med att öppna nätverks­inställningarna och välj Avancerat följt av WPS-tryckknapp. Klicka sedan på WPS-knappen på routern, så kopplas Android-­enheten upp automatiskt. Precis som med datorer räcker det med att göra detta vid den första anslutningen.

Anslut nätverkshårdvara med WPS

WPS kan även användas för att ansluta andra nätverksenheter på ett enkelt sätt. Om det sitter en WPS-knapp på till exempel en trådlös nätverksskrivare, mediaspelare ­eller ­nätverkskamera, räcker det med att trycka en gång på enhetens WPS-knapp och en gång på routerns motsvarighet. Sedan är enheten ansluten till nätverket. Se exempel på detta i Nätverk 10.7. Precis som med datorer räcker det med att göra detta vid den första anslutningen.

Senast ändrad: 2017-06-30