Bättre trådlös täckning

Bättre trådlös täckning

Vikten av ett bra trådlöst nätverk blir alltmer påtaglig. Numera räcker inte god täckning i vardagsrummet. Den ständigt ökande användningen av mobila enheter och trådlösa smarta hem-produkter höjer kraven på såväl trådlös täckning som trådlös kapacitet.

I detta inledande kapitel om bättre trådlös täckning ska vi gå igenom vad bra trådlös täckning egentligen innebär och lära oss dimensionera trådlösa nätverk. Läsare som enbart är intresserade av konkreta lösningar kan hoppa vidare till Bättre täckning med accesspunkter (en lösning som kräver nätverkskabel) eller Bättre täckning med repeater (en lösning som inte kräver nätverkskabel).

Definition av bra wifi-täckning

Det finns ingen etablerad definition för vad bra wifi-täckning egentligen är. De olika produkttillverkarna använder sina egna definitioner, vilket gör deras produkters täckningsangivelser svåra att jämföra. Olika användare har också olika krav. Det som upplevs som god täckning av en användare kan upplevas som dålig täckning av en annan. En typ av användare definierar god täckning som att han eller hon kan komma upp i sin internetuppkopplingshastighet. En annan användare flyttar många filer i sitt interna nätverk och har därför högre krav. En tredje typ av användare tycker att det råder god wifi-täckning så länge han eller hon kan ladda in nya tweets och strömma ett Netflix-avsnitt.

Hur god wifi-täckningen faktiskt är bestäms av hur många, hur snabba och hur välplacerade basstationer som det trådlösa nätverket byggs upp av. En basstation kan vara en trådlös router, en accesspunkt, en repeater eller någon typ av mesh-nod (som behandlas närmare i Mesh-system ger wifi-täckning överallt). Ju fler och snabbare basstationer ett trådlöst nätverk består av, desto bättre täckning och högre kapacitet har det. 

Det finns ingen etablerad definition för vad bra wifi-täckning egentligen är. De olika produkttillverkarna använder sina egna definitioner, vilket gör deras produkters täckningsangivelser svåra att jämföra. Olika användare har också olika krav. Det som upplevs som god täckning av en användare kan upplevas som dålig täckning av en annan. En typ av användare definierar god täckning som att han eller hon kan komma upp i sin internetuppkopplingshastighet. En annan användare flyttar många filer i sitt interna nätverk och har därför högre krav. En tredje typ av användare tycker att det råder god wifi-täckning så länge han eller hon kan ladda in nya tweets och strömma ett Netflix-avsnitt. Hur god wifi-täckningen faktiskt är bestäms av hur många, hur snabba och hur välplacerade basstationer som det trådlösa nätverket byggs upp av. En basstation kan vara en trådlös router, en accesspunkt, en repeater eller någon typ av mesh-nod (som behandlas närmare i Mesh-system ger wifi-täckning överallt). Ju fler och snabbare basstationer ett trådlöst nätverk består av, desto bättre täckning och högre kapacitet har det. 

Dimensioneringsregler

Som det beskrevs i Wifi - trådlöst nätverk är det mycket lättare att få god täckning på 2,4 GHz-bandet än på 5 GHz-bandet. Det är dock på 5 GHz-bandet som vi får riktigt höga hastigheter. I dimensioneringssammanhang utgår vi av dessa anledningar från 5 GHz-bandet och vilken prestanda som basstationerna kan erbjuda där. 2,4 GHz-bandet kommer ändå aldrig ge bra hastighet, och om 5 GHz-bandet har täckning kommer 2,4 GHz-bandet att ha det likaså.

Moderna routrar och accesspunkter följer någon av Wireless AC-versionerna. Här följer en översikt över hur hög hastighet respektive Wireless AC-version möjliggör i teorin. 

Wireless AC-versionTeoretisk 2,4 GHz-hastighetTeoretisk 5 GHz-hastighet
AC600 150 Mb/s 433 Mb/s
AC750 300 Mb/s 433 Mb/s
AC1200 300 Mb/s 867 Mb/s
AC1300 450 Mb/s 867 Mb/s
AC1750 450 Mb/s 1300 Mb/s
AC2350 600 Mb/s 1733 Mb/s

En ensam AC1750-basstation kan i teorin leverera upp till 1300 Mb/s på 5 GHz-bandet. Vad det motsvarar i verkligheten beror framförallt på hur långt ifrån basstationen som klienten befinner sig. Våra tester visar att en basstation vanligtvis kan täcka cirka 60 m² med en femtedel av dess teoretiska hastighet. Denna tumregel är mycket ungefärlig och resultatet varierar beroende på hur optimalt placerad basstationen är samt hur väggar och andra hinder dämpar signalen. 

Räkna med att en ensam basstation kan täcka ca 60 m² med en femtedel av sin teoretiska hastighet.
Räkna med att en ensam basstation kan täcka ca 60 m² med en femtedel av sin teoretiska hastighet.

En god start vid dimensionering av trådlösa nätverk är att bestämma hur hög trådlös hastighet som kunna uppnås överallt. Om ett hem på 60 m² ska täckas med 100 Mb/s kommer troligtvis en ensam router att räcka till. Den bör i teorin leverera minst 500 Mb/s på 5 GHz-bandet (fem gånger mer än önskade 100 Mb/s), vilket gör en AC1200-router lämplig.

För att kunna täcka en dubbelt så stor yta (120 m²) bör routern kompletteras med till exempel en AC1200-accesspunkt så att de täcker 60 m² vardera. 

Två basstationer kan tillsammans täcka ca 120 m² enligt samma tumregel.
Två basstationer kan tillsammans täcka ca 120 m² enligt samma tumregel.
Wireless AC-versionTeoretisk 5 GHz-hastighetFörväntad 5 GHz-hastighet på 60 m²
AC600 433 Mb/s ca 80 Mb/s
AC750 433 Mb/s ca 80 Mb/s
AC1200 867 Mb/s ca 170 Mb/s
AC1300 867 Mb/s ca 170 Mb/s
AC1750 1300 Mb/s ca 260 Mb/s
AC2350 1733 Mb/s ca 340 Mb/s

Observera att det som här kallas ”förväntad 5 GHz-hastighet” är den hastighet som samtliga 5 GHz-anslutna klienter ska dela på. Ju fler klienter som ska ansluta till det trådlösa nätverket, desto viktigare är det att de fördelas ut på flera basstationer.

Som vi nämnde inledningsvis är det inte alla användare som kräver fullgod hastighet överallt. I många hem räcker det att ha fullgod hastighet på vissa platser. Då kan ytan täckas av färre basstationer, så länge de är placerade där den höga hastigheten är som mest efterfrågad.

Ur prestandasynpunkt är det alltid bättre att ha flera hyfsat snabba basstationer än att ha färre jättesnabba sådana. Med flera hyfsat snabba basstationer blir de verkliga hastigheterna högre i och med att avstånden mellan basstation och klient blir kortare. Denna aspekt är viktig att väga in, inte minst med tanke på att långsamma klienter drar ned prestandan för klienter med bättre hastighetsförutsättningar som är anslutna till samma basstation. 

Täckning med en enda router

I mindre hem kan en enskild router räcka för att ge fullgod täckning. Om den inte skulle räcka till beror det troligtvis på att den är felplacerad. Routern ska placeras där den gör mest nytta. Undangömd i ett hörn av huset får routern synnerligen dåliga förutsättningar att leverera god täckning.

I nybyggda hus installeras ofta patchpanelen (läs mer i Lokalt trådbundet nätverk) i ett mediaskåp. Genom att sätta den trådlösa routern inuti det skåpet blir routern avskärmad och ger endast god täckning inne i mediaskåpet. I sådana situationer bör routerns trådlösa nätverk inaktiveras och wifi-täckningen överlåtas till en accesspunkt. 

I nybyggda hus installeras ofta patchpanelen i ett mediaskåp.
I nybyggda hus installeras ofta patchpanelen i ett mediaskåp.
I hus där routern placeras i ett mediaskåp bör det trådlösa nätverket skötas av en accesspunkt.
I hus där routern placeras i ett mediaskåp bör det trådlösa nätverket skötas av en accesspunkt.

Det finns även en alternativ lösning på ovanstående problem. I och med att det installeras dubbla nätverksuttag i alla rum behöver inte routern placeras inuti mediaskåpet. Den kan i stället placeras i rummet där täckningen är som viktigast. Den inkommande bredbandssignalen leds då fram till routerns WAN-port via det ena nätverksuttaget. Via det andra nätverksuttaget skickar routern sedan tillbaka signalen från av sina LAN-portar till en switch i mediaskåpet.

Alternativ wifi-lösning för hus med distributionsnät.
Alternativ wifi-lösning för hus med distributionsnät.

Ifall huset saknar ett trådbundet distributionsnät kan ett par homeplug-enheter lösa problemet. Genom att sätta en homeplug på platsen för den inkommande bredbandssignalen (modemet eller det dedikerade nätverksuttaget) och en där routern står, kan internetsignalen distribueras fram till routern över elnätet. Läs mer om homeplug-lösningar i Homeplug – nätverk via elnätet.

Ifall huset saknar ett trådbundet distributionsnät kan ett par homeplug-enheter lösa problemet.
Ifall huset saknar ett trådbundet distributionsnät kan ett par homeplug-enheter lösa problemet.

Täckning med flera basstationer

I större hem går det sällan att få god wifi-täckning med en enda router. Då behöver routern kompletteras av accesspunkter, repeatrar eller mesh-system. Vilken lösning som passar bäst beror på förutsättningarna och kraven som användarna ställer. I kommande kapitel går vi igenom vad som skiljer mellan lösningarna och vilka för- respektive nackdelar de har. 

Senast ändrad: 2018-03-21