image_alt

För mindre pollen – och ett bättre inomhusklimat

Dålig luft hemma ligger bakom många vanliga hälsoproblem som trötthet, huvudvärk och allergibesvär. Det finns flera saker som kan orsaka dålig luft inomhus – pollen, damm, avgaser och till och med bakterier och virus. Även luftfuktigheten spelar stor roll, inte bara på hälsan men i längden även själva bostaden. Med rätt utrustning är det lätt att undersöka och åtgärda problemen.

Allt för ett renare hem

 

Vad kan man göra mot dålig luft inomhus?

Att vädra och se till att ventilationen i bostaden är så bra som möjligt under alla tider på året är A och O för bättre inomhusklimat. Men även med vädring kvarstår alltid några problem för vissa. Inte minst pollen, som av förklarliga själ bara blir värre med mer vädring.  

Ren och pollenfri luft med en luftrenare

I pollentider kan en luftrenare i hemmet vara till stor hjälp för den som är allergisk. Även för folk som inte har en diagnostiserad allergi kan det vara gynnsamt med en luftrenare. Dålig luft har visat sig kunna ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar och dessutom kan dålig luft ge upphov till andningssvårigheter och torr hals.

Under vintertid har vi i regel sämre inomhusklimat då vi stänger in oss och får sämre ventilation. En luftrenare kan hjälpa till och få rörelse i luften och samtidigt ta bort skadliga partiklar. Ett annat tips för vintertider är en luftfuktare, för att slippa för torr luft inomhus.

html_image

image_6

Hur fungerar en luftrenare?

En luftrenare består av flera lager av material som renar luften. De flesta luftrenare består av tre olika filter. Förfiltret eller primärfilter tar hand om större partiklar som dammpartiklar och pollen. Det följs av ett HEPA-filter för att ta hand om mindre partiklar såsom mindre damm och pollen, bakterier och virus. Avslutningsvis passerar luften igenom ett filter av aktivt kol som är utformat för att absorbera VOC:er, dålig lukt och starka dofter.

 

fragakjell_liten_transparent.png

Tips! En luftrenare har ett eller flera filter som med jämna mellanrum behöver bytas ut. Passa på att komplettera med ett filter när du köper din luftrenare.


Hur är ditt inomhusklimat?

Ett bra första steg för att förbättra sitt inomhusklimat är att mäta den, då vet du vad du behöver åtgärda. Det finns olika verktyg för att mäta kvaliteten på din inomhusluft, från termometrar och hygrometrar till TVOC-sensorer och koldioxidmätare. För de flesta räcker de två förstnämnda tillsammans med lite smarta hushållningstips för att hålla inomhusluften på topp.

Vad gäller nivån av partiklar i luften, såsom damm, pollen, virus och bakterier, mäter vi vanligtvis inte dessa med enskilda enheter då de flesta luftrenare gör detta när de är i automatisk drift. Luftrenare har många fördelar och är ett hett tips för de flesta, mer om dessa längre ner!

 

Vad är ett bra inomhusklimat?

  • Luftfuktighet på 40 till 60 %.
  • Temperatur mellan 18 och 25 °C.

Värden som TVOC och koldioxidnivåer är överkurs för de flesta men är bra att känna till om du upplever symptom.

image_0

En smart termometer och hygrometer som denna från Cleverio kan larma dig när något värde blir för högt eller för lågt. Den kan även styra andra Cleverio wifi-prylar, till exempel starta luftfuktaren när luftfuktigheten är för låg, eller start elelementet när temperaturen behöver ökas.

 

Mer om Cleverio termometer

image_1

En enkel luftfuktare låter dig öka den relativa luftfuktigheten. Det är vanligt att behöva göra under vintern och våren, när luften inomhus vanligtvis är torrare än vanligt, och kan orsaka olika hälsobevär.

Hur mäter man luftfuktigheten i hemmet?

Man kommer långt bara genom att få bättre koll på temperatur och luftfuktighet i olika delar av hemmet. En hygrometer är precis som en termometer, men för luftfuktighet. Relativ luftfuktighet (RH) skrivs ut i procent och beskriver mängden vattenånga vid en viss temperatur, relativt den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. De absolut flesta hygrometrar visar även temperaturen. En bra riktlinje är att hålla luftfuktigheten mellan 40 % och 60 % RH.

För låg luftfuktighet kan skapa hälsobesvär

För låg luftfuktighet upplevs som torr och obehaglig, och kan skapa hälsobesvär som kliande hud, irriterade ögon och halsont. Allergiker och astmatiker kan göra vardagen lite enklare med en luftfuktare. Individer med astma eller vissa typer av allergi kan nämligen få värre symptom än vanligt när de befinner sig i torr luft under en längre period. Fuktig luft kan även vara enklare att andas om du har en förkylning eller luftvägsinfektion.

Undvik även för hög luftfuktighet

En aspekt som är viktig att ha i åtanke när man köper luftfuktare är att ha koll på luftfuktigheten så att den inte blir för hög. För hög luftfuktighet kan nämligen leda till att bland annat bakterier och mögel sprider sig i högre utsträckning. Detta kan i värsta fall förvärra symptomen hos allergiker och astmatiker. För att mäta luftfuktigheten används en så kallad hygrometer. Dessa finns båda som analoga och digitala varianter.

Hygrometrar - enkla och smarta


image_1

Luftfuktare för högre luftfuktighet

Om du precis som många andra har problem med torr luft inomhus under vintern och våren kan du förbättra luften med en luftfuktare.  En luftfuktare har en vattentank som fylls med vatten, och knappar för att styra hur länge enheten är igång. Mer avancerade luftfuktare låter dig även styra mängden vattenånga.

En kraftfull luftfuktare som Cleverio AM300 låter dig ta full kontroll över luftfuktigheten, då den ständigt mäter luftfuktigheten, kan styras från mobilen och automatiskt stänger av sig när önskad luftfuktighet är uppnådd. Schemaläggning låter dig styra när är i gång, och koppla den till andra Cleverio-enheter.

 

Mer om cleverio luftfuktare

image_2

Luftavfuktare för lägre luftfuktighet

En luftavfuktare är ett måste om du har för hög luftfuktighet hemma, något som är vanligt under sommaren och hösten. Det blir svårt att torka kläder, och risken för bakterietillväxt ökar markant. För hög luftfuktighet förekommer framför allt i badrum men även stugor och fritidshus samt båtar och husvagnar.

För att få ner luftfuktigheten till 60 % eller lägre används en luftavfuktare. Cleverio AD100 passar utrymmen upp till 10 m² och har ett inbyggt HEPA-filter som även renar luften. App-styrning låter dig anpassa när enheten är igång och styra den utifrån en smart hygrometer.

 

mer om Cleverio luftavfuktare

Luftfuktare och luftavfuktare

 

fragakjell_liten_transparent.png

Mät mer med en luftkvalitetsmätare eller klimatsensor

Med en luftkvalitetsmätare eller klimatsensor kan du få reda på i detalj hur det ligger till med inomhusklimatet, och den låter dig även följa utvecklingen över tid. En luftkvalitetsmätare som Aqara TVOC-sensor och luftkvalitetsmonitor mäter inte bara temperatur och luftfuktighet, men även TVOC-värden.

TVOC är ett samlingsmått för många olika flyktiga organiska ämnen. Det kan innefatta ämnen från färg, rengöringsmedel och andra kemikalier eller ämnen som förorenar luften och försämrar luftkvaliteten. Föroreningskällor är dålig utomhusluft, tobaksrök, annan förbränning, byggnadsmaterial och möbler med mera. De kan vara skadliga i hög koncentration och orsaka irritation i ögon, näsa och hals. Det finns inga rekommenderade riktvärden för TVOC men genomsnittsvärdet i svenska bostäder är ca 200-300 μg/m3.

Mer avancerade klimatsensorer som Mill Sense visar även koldioxid-värden (eCO2) utifrån VOC-värdet. Måttliga till höga nivåer av koldioxid kan orsaka huvudvärk och trötthet, och högre koncentrationer kan ge illamående, yrsel och kräkningar.

Enligt Folkhälsomyndigheten är en vanlig koldioxidhalt i ventilerade bostäder och lokaler mellan 600-800 ppm, och ett rekommenderat gränsvärde ligger på högst 1000 ppm.

”En koldioxidhalt över 1 000 ppm (0,1 volymprocent) kan indikera att ventilationens funktion inte är tillräcklig för att ventilera ut föroreningar i luften och att ytterligare kontroller och åtgärder behövs. Koldioxiden används som en indikator eftersom människan är den största källan till koldioxid inomhus. Det indikerade värdet på 1 000 ppm är alltså inte gräns för hälsopåverkan av koldioxid. Först vid en koldioxidhalt över 20 000 ppm börjar människans andningsfrekvens påverkas och med ökad halt ökar risken för huvudvärk och sedan för medvetslöshet.”  -Folkhälsomyndigheten

image_8

Aqara TVOC-sensor mäter inte bara temperatur och luftfuktighet i rummet, men även TVOC-värden.

image_6

Mill Sense mäter även estimerade koldioxhidhalter i rummet, något som kan vara användbart för att avgöra hur välväntilerat rummet och bostaden är.


Jonisator – en annan typ av luftrenare

En jonisator fungerar genom att med högspänning ändrar laddningen hos molekylerna i luften, alltså att jonisera dem. En molekyl kan antingen ha en positiv laddning eller en negativ laddning. Med en Jonisator blir molekylerna negativt laddade vilket betyder att de har ett tillskott av elektroner. En laddad molekyl kallas för en jon. Negativa joner avjoniseras sedan genom att få kontakt med jordade ledare, exempelvis golvet, där partikeln sedan lägger sig. Negativa joner binds även till positiva joner för att skapa större partiklar som luftrenaren kan fånga upp i filtret.

Under joniseringsproccessen skapas även måttliga halter ozon (O3), vilket är en osynlig gas som finns naturligt i atmosfären. Ozon kan vid höga halter oskadliggöra bakterier i luften. För höga halter ozon kan dock vara en direkt hälsofara.

Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.