Bygg et smart hjem med Tellstick

Innledning

Svenske Telldus har laget produktserien Tellstick og tjenesten Telldus Live som brukes til å styre fjernstrømbrytere i hele hjem via datamaskinen eller mobiltelefonen. Ved hjelp av Tellstick går det an å automatisere hendelser ved for eksempel bestemte tidspunkt eller når en dør åpnes. I dette kapitlet går vi igjennom hvordan et Tellstick-kontrollert hjem installeres og automatiseres.

Tellstick-maskinvaren

Hjertet i et Tellstick-basert smart hjem er controlleren (som kobles med nettverkskabel til hjemmets ruter). I skrivende stund finnes flere ulike controller-modeller og forskjellen mellom disse ligger i hvilke kommunikasjonsteknikker de støtter og hvorvidt de har offlinemodus.

Alle Tellstick-controllers kan sende 433 MHz-kommandoer, noe som innebærer at de kan slå på og av 433 MHz-fjernstrømbrytere. Enkelte av dem har også støtte for å ta i mot 433 MHz-kommandoer, noe som innebærer at de for eksempel kan styres av 433 MHz-detektorer og ta i mot temperatur fra 433 MHz-termometre. Modellene som heter Znet har dessuten støtte for å kommunisere med Z-wave-komponenter (Z-wave er alltid dobbeltrettet)

Offlinestøtte innebærer at intelligensen i styringen ligger i selve controlleren og ikke i skyen. Med offlinestøtte fortsetter det smarte hjemmet å fungere til tross for at internettet er nede.

  Tellstick Net v.1 Tellstick Net v.2 Tellstick Znet Lite v.1 Tellstick Znet Lite v.2
Artikkelnummer Utgått Utgått Utgått 50747
Sende 433 MHz Ja Ja Ja Ja
Ta i mot 433 MHz Ja Ja Nei Ja
Sende Z-wave Nei Nei Ja Ja
Ta i mot Z-wave Nei Nei Ja Ja
Offline-modus
Nei Ja Ja Ja

Telldus Live

Nettjenesten Telldus Live gjør det mulig å styre sitt smarte hjem fra en nettleser eller en app. Tjenesten er et freemium-produkt, hvor alle de grunnleggende funksjonene tilbys kostnadsfritt, og hvor avanserte brukere kan kjøpe ekstrafunksjoner (alle funksjonene som behandles i dette kapitlet, tilhører de kostnadsfrie grunnleggende funksjonene om ikke noe annet er oppgitt). Telldus tilbyr dessuten åpne API-er som gjør at tredjepartsutviklere kan bygge inn støtte for tjenesten i sine løsninger.

I den følgende veiledningen viser vi hvordan et hjem installeres i Telldus Live. Målet er å kunne styre en lampe, en dimbar lampe og en varmeovn via nettjenesten. Den ikke-dimbare lampen skal slås på på et bestemt tidspunkt. Den dimbare lampen skal justeres i lysstyrke når solen går ned. Varmeovnen skal slås på hvis det blir for kaldt. Til dette kreves tre 433 MHz-fjernstrømbrytere og én 433 MHz-temperatursensor.

Fordi tjenesten er nettskybasert trenger vi ikke gjøre noen innstillinger på ruteren vår. Tjenesten krever for eksempel ikke at vi åpner porter på ruteren. Vi kan derfor begynne med å koble en Tellstick til ruteren, opprette en konto på Telldus Live (telldus.com) og registrere Tellstick-enheten på kontoen ved å oppgi Tellstick-enhetens aktiviseringsnummer.

Opprette 433 MHz-systemer i Telldus Live

Det første trinnet i Telldus Live-konfigurasjonen er å legge til en geografisk posisjon hvor systemet skal brukes. Den informasjonen kreves for at automatisering som baseres på soloppgang og solnedgang, skal fungere. Tidspunktene for soloppgang og solnedgang legges inn i Telldus Live slik at funksjonen ikke krever en lyssensor. Hvis den oppgitte posisjonen ikke stemmer, kan koordinatene (breddegrad og lengdegrad) oppgis manuelt eller velges på et kart. Vi beholder de foreslåtte koordinatene og stiller inn riktig tidssone. Vi gir navn til stedet Biskop Gunnerus' gate 2 Etasje 1.

3-3_1.png

Konfigurasjon av sted. Klikk for å forstørre.

Tips! En konto kan administrere flere steder. Dette betyr at en Tellstick i hjemmet og en Tellstick i sommerhuset kan styres via samme konto. I veldig store hus kan flere Tellstick-enheter også brukes til å løse rekkeviddeproblemer. Ved å plassere Tellstick-enheter rundt om i huset kan de sammen sørge for tilstrekkelig dekning.

3-3_2.png

Flere Tellstick-enheter kan samarbeide for å dekke hele huset.

Neste trinn er å legge til en fjernstrømbryter (på enhetskategorien). Vi gjør dette ved å velge hvilken TellStick som fjernstrømbryteren skal kommunisere med (bare nødvendig når du bruker flere Tellstick-enheter), hvilket merke og hvilken modell fjernstrømbryteren er. Vi gir også fjernstrømbryteren et navn og lærer den til å lytte etter Tellstick-enheten ved å sette fjernstrømbryteren i innlæringsmodus og klikke på Learn.

Vi gjentar den samme fremgangsmåten for de andre fjernstrømbryterne slik at vi siden har både lampene og varmeovnen lagt inn i systemet. Dette er alt som kreves for å kunne styre lampene og varmeovnen direkte fra nettleseren eller mobilappen.

3-3_3.png

De tre fjernstrømbryterne er lagt til.

Vi bytter deretter til sensorkategorien for å legge til en temperatursensor. Så snart vi setter batteriene i en kompatibel temperatursensor dukker den opp på listen over sensorer. Den trenger altså ikke å registreres på samme måte som fjernstrømbryterne. Vi trykker deretter på Edit for å gi den et passende navn. Dette er alt som kreves for å kunne se temperaturen i nettleseren og mobilappen.

3-3_4.png

Sensorer kan få egne navn.

Tidsinnstille 433 MHz-systemet i Telldus Live

Når alle involvert enheter er tilkoblet, er det tid for å koble til tidsplanleggingen. Vi bytter til tidsplanleggingskategorien og klikker på pluss for å legge til en tidsplan. Der stiller vi inn at enheten Vinduslampe skal slås på (On) klokken 19.00 hver hverdag.

Vi gjentar denne fremgangsmåten for enheten Gulvlampe. Det skal dimmes til 70 % lysstyrke 30 minutter før solnedgang.

3-4_1.png

Konfigurasjon av gulvlampen

Automatisere 433 MHz-systemer i Telldus Live

Til slutt er det tid for å automatisere påslåingen av varmeovnene når det blir for kaldt. Vi gjør dette ved å bytte til hendelseskategorien og legge til en hendelse som vi kaller «Slå på varmeovn».

3-5_1.png

Hendelser konfigureres med dra-og-slipp-metoden.

Hendelser bygges opp i tre deler. Først velges en trigger som utløser hendelsen. Det kan være noe av følgende:

 • når en fjernstrømbryter eller detektor sender en kommando
 • når en sensor under- eller overskrider en bestemt verdi
 • når solen går opp eller ned
 • et bestemt klokkeslett.

Det finnes også en funksjon for motorvarmer, men den er ikke inkludert i de kostnadsfrie grunnfunksjonene.

Deretter velges en handling. Det er vanligvis at en fjernstrømbryter skal slås av eller på (alternativt at en dimmer skal endre nivå). Det går utmerket å legge til flere handlinger. Avanserte brukere kan betale for ekstrafunksjoner og få mulighet til å sende en e-post, en tekstmelding eller en HTTP-forespørsel som handling.

Mellom triggeren og handling kan det legges inn én eller flere betingelser. Alle betingelser må oppfylles for at handlingen skal utføres. Eksempel på betingelser er:

 • Utfør bare hvis en bestemt fjernstrømbryter er slått på.
 • Utfør bare hvis en bestemt sensor er under eller over en viss verdi.
 • Utfør bare hvis solen er oppe eller nede.
 • Utfør bare hvis klokken er i et bestemt tidsintervall.
 • Utfør bare hvis det er én av de valgte ukedagene.

Vi vil i vårt eksempel at varmeovnen i en garasje skal slås på hvis innendørstemperaturen faller under 6 °C. Vi legger derfor til innendørstermometeret som trigger.

Vi vil at varmeovnen alltid skal slås på hvis temperaturen faller under den valgte temperaturen og hopper derfor over alle vilkår. Vi legger derimot til handlingen at enheten Varmeovn skal slås på.

3-5_2.png

Varmeovnen slås på hvis temperaturen faller under 6 °C.

Vi gjentar deretter fremgangsmåten ved å legge til ytterligere en hendelse som vi kaller «Slå av varmeovn». Som trigger velger vi at innendørstemperaturen stiger over 10 ºC. Som handling velger vi å slå av varmeovnen.

Bruk Tellstick som 433 MHz-hub

Vanligvis brukes TellStick til å utfylle fjernkontroller og andre sendere. Dette er mulig fordi de fleste selvlærende fjernstrømbrytere har flere minneplasser. De kan derfor lagre sender-ID-nummeret fra både en fjernkontroll og en Tellstick. Det gjør at fjernstrømbryterne kan slås på fra Tellsticken og slås av fra fjernkontrollen (eller omvendt).

3-6_1.png

Med TellStick som supplement lytter fjernstrømbryterne etter flere sendere.

Ulempen med denne løsningen er at Tellstick-enheten ikke kan vite om en fjernstrømbryter er av eller på. Hvis fjernstrømbryteren slås på med en fjernkontroll får ikke Tellstick vite det og tror at fjernstrømbryteren fortsatt er avslått. Det har to ulemper. For det første blir automatiseringsbetingelser som baseres på en fjernstrømbryters status, upålitelige. For det andre vises ikke korrekt status for fjernstrømbryterne i nettleseren og appen. Av denne grunn bør avanserte brukere i stedet bruke Tellstick-enheten som en hub.

Hvis Tellstick brukes som hub sender fjernkontrollene ikke kommandoene sine direkte til fjernstrømbryterne. Fjernkontrollene trigger i stedet hendelser i Tellstick-enheten som deretter slår av eller på fjernstrømbryterne.

3-6_2.png

Med TellStick Net som hub går all kommunikasjon via TellStick.

Eksempel

Å sette opp et system med TellStick som hub krever noen ekstra konfigureringstrinn. I denne veiledningen skal vi styre vinduslampen med en batteridrevet veggstrømbryter (dvs. en veggmontert fjernkontroll som ser ut som en vanlig strømbytter). Hvis TellStick hadde blitt brukt som et supplement i stedet for som en hub, hadde vi bare lært fjernstrømbryteren å også lytte etter veggstrømbryterens kommandoer. Nå som TellStick skal brukes som hub, velger vi å lære TellStick-enheten å lytte etter veggstrømbryterens kommandoer. Det gjør vi ved å legge til ytterligere én enhet.

Vi velger en fjernkontroll som enhetstype og kaller enheten Veggknapp. Når web­grensesnittet angir at TellStick er i innlæringsmodus, trykker vi på den fysiske veggstrømbryteren. Så lærer TellStick-enheten å lytte etter veggstrømbryterens sender-ID-nummer (30000001).

Deretter lager vi en hendelse. I dette eksemplet vil vi at TellStick-enheten skal slå på Vinduslampe når Veggknapp sender sinn påslåingskommando. Vi legger derfor til en ny hendelse som vi kaller Slå på lampe.

3-6_3.png

Når noen trykker på Veggknapp skal TellStick trigges og slå på Lampe.

Vi legger til en Trigger. Som enhet velger vi veggknapp og at triggeren skal utløses når noen trykker på On. Vi legger ikke til noen vilkår ettersom vi vil at hendelsen skal skje uten unntak. Vi legger derimot til en handling. Handlingen skal påvirke enheten Vinduslampe, og vi vil at den skal slås på.

3-6_4.png

Veggknapp trigger TellStick-enheten til å slå på Vinduslampe.

For gratisbrukere finnes det en begrensning i Telldus Live som forhindrer at hendelsen gjentas i hyppigere intervaller enn 30 sekunder. Denne begrensningen har ikke betalende Pro-brukere. Vi ønsker å redusere tidsintervallet og klikker derfor på tannhjulsikonene ved siden av hendelsene. Der reduserer vi parameteren Minimum repeat interval til fem sekunder.

3-6_5.png

Vi reduserer parameteren «Minimum repeat interval» til fem sekunder.

Vi oppretter deretter en tilsvarende hendelse som vi kaller Slukk lampe. Den inneholder den samme triggeren og handlingen som hendelsen Slå på lampe. Den eneste forskjellen er at den lytter og sender avslåingskommandoer i stedet for påslåingskommandoer (i dialogboksene velges Off i stedet for On).

Konfigurasjonen er deretter fullført. Nå kan vi slå lampen av og på med veggstrømbryteren. All kommunikasjon går via TellStick slik at TellStick-systemet alltid har full kontroll på lampens status. Et system som dette kan selvsagt utvides. Samme veggknapp kan trigge TellStick til slå på flere forskjellige lamper. Samme lampe kan også (via TellStick) slås på med flere forskjellige veggknapper. Det er kun fantasien som setter grenser.

3-6_6.png

Flere veggknapper kan slå på samme lampe.

Vi har i denne artikkelen valgt å la TellStick lytte etter en kommando og sende en annen. Dette prinsippet valgte vi for å tydeliggjøre hvilke komponenter som lytter etter hvilke. For å ikke gjøre seg helt avhengig av en Internett-tilkobling anbefaler vi å la TellStick Net sende samme kommando som den lytter etter. Da fungerer løsningen på samme måte, men det går også an å slå på lampen direkte fra en av veggstrømbryterne hvis tilkoblingen til Internett skulle bli brutt.

3-6_7.png
La TellStick lytte etter og sende samme kommando for å sikre løsningen mot Internett-avbrudd.

Bruk TellStick som Z-wave-kontroller

Oppbyggingen av et Z-wave-nettverk med Tellstick følger samme prinsipp som oppbyggingen av et 433 MHz-system. Tellstick-enheten oppretter først et nytt Z-wave-nettverk. Administratoren kan deretter inkludere alle Z-wave-komponenter som skal være i nettverket. I det følgende eksemplet inkluderer vi en fjernstrømbryter (Entrélampe) og en magnetkontakt (Entrédør) som oppdager åpning av døren. Vi gjør dette ved å trykke på Z-wave-komponentenes fysiske knapper mens Tellstick-enheten er i inkluderingsmodus.

3-7_2.png

To Z-wave-komponenter er inkludert i Z-wave-nettverket.

Vi vil at Entrélampe skal slås på når Entrédør åpnes. Vi skaper derfor en ny hendelse (også kalt scene) som vi kaller Slå på lyset i entréen. Deretter konfigurerer vi hendelsen på samme måte som vi gjorde tidligere i dette kapitlet.

3-7_3.png

En Z-wave-hendelse (scene) som slår på entrélampen når døren åpnes.

Beslektede produkter

Sist endret: 03.08.2017
InnledningTellstick-maskinvarenTelldus LiveOpprette 433 MHz-systemer i Telldus LiveTidsinnstille 433 MHz-systemet i Telldus LiveAutomatisere 433 MHz-systemer i Telldus LiveBruk Tellstick som 433 MHz-hubBruk TellStick som Z-wave-kontrollerBeslektede produkter
Bli medlem i dagBenytt deg av våre fantastiske tilbud!

Som medlem får du:

 • 100 dagers åpent kjøp
 • Eksklusive medlemstilbud
 • Poeng på alt du handler
 • Se kjøpene dine på kjell.com
 • Personlige tilbud
Som medlem av Kjell & Company får du kjøpt utvalgte forbruksvarer til ekstra gode priser. Du kan også samle poeng og motta bonussjekker og benytte deg av unike medlemstilbud.Les mer
Alltid trygt å handle hos Kjell
Fri standardfrakt

Fri standardfrakt ved kjøp fra 499,-

Fri retur

Fri retur i alle butikkene våre.

Rask levering

2–4 virkedagers leveringstid på lagervarer

Hent i butikk, GRATIS!

Reserver online – klar til henting etter 15 minutter

Medlem av...

Medlem av Trygg E-Handel

Du betaler enkelt med

Få bestillingen din levert med

Du kan handle fra både

Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Det kan gjøre at ikke alt fungerer eller ser ut som det skal.