Högtalarljud

Högtalarljud

Våra vardagsrum har blivit mycket finare sedan TV-apparaterna blev tunna och kunde sättas upp som tavlor på väggarna. Det skedde tyvärr på bekostnad av ljudkvaliteten. En platt TV för med sig precis lika platt ljud. Med dagens ultraslimmade TV-apparater är därför behovet av fristående högtalare större än någonsin!

Aktiva och passiva högtalare

Det är stor skillnad mellan aktiva och passiva högtalare. De aktiva har en inbyggd förstärkare som driver dem, medan de passiva kopplas till en separat förstärkare. Dator­högtalare och portabla lösningar använder i princip alltid aktiva högtalare, vilket känne­tecknas av att de antingen måste strömförsörjas från ett eluttag, en USB-port eller använda batterier.

Den absolut simplaste lösningen för att få bättre ljud från sin TV, är att koppla ett par helt vanliga datorhögtalare till TV:ns hörlursutgång. Det är definitivt ingen optimal lösning, men den kan i alla fall ge bättre ljud än TV:ns inbyggda högtalare.

För att få riktigt bra hembioljud rekommenderas givetvis att ett par riktiga hembio­högtalare används. Eftersom de är passiva behöver de en förstärkare. Förstärkaren ­brukar då också fungera som bildväxlare mellan de olika uppspelningsenheterna, så att det endast behöver kopplas en kabel till TV:n (se Hembio 9).

Hembiohögtalare

En hembio består av flera olika högtalare som är optimerade för olika ändamål.

Satellithögtalare
Ordet satellithögtalare förkortas ibland till bara ”satellit”. Det syftar oftast på höger och vänster front- och surroundhögtalare. De främre satellithögtalarna används för att spela upp musik och ljudeffekter. Surroundsatellithögtalarna används för att ge omgivningskänsla genom att spela upp bakgrundsljud.

Centerhögtalare
Centerhögtalarens funktion i systemet är i huvudsak att spela upp dialog. I ett stereosystem samsas de två fronthögtalarna om detta, men i hembiosammanhang är det önskvärt att ha en dedikerad högtalare för den uppgiften.

Subbashögtalare
Olika typer av högtalare är bra på att generera olika ljudfrekvenser. Bashögtalaren (eng. woofer) är bra på att spela basfrekvenser och subbashögtalaren (eng. sub-woofer) är av namnet att döma bra på att spela de riktigt låga basfrekvenserna. Hembions baslåda är ett exempel på en sådan högtalare.

Till skillnad från övriga högtalare i hembion brukar subbashögtalaren vara aktiv. Den brukar inte få det färdiga ljudet serverat av förstärkaren, utan istället får den en lågnivåsignal (genom en 50 Ω-koaxialkabel) som den själv förstärker och spelar upp. I och med att den förstärker signalen måste den kopplas till ett eluttag för att få ström.

Högtalaruppsättningar

En hembio kan ha flera olika typer av högtalaruppsättningar beroende på hur mycket plats som finns i rummet och hur omslutande ljudet ska vara. Här följer en lista över de vanligaste konfigurationerna.

2.0 och 2.1 (stereo)
Tvåan i ”2.0” eller ”2.1” indikerar att det rör sig om en stereosignal. 2.1 innebär att det inte bara är två högtalare som hanterar stereosignalen, utan att högtalarna även ackompanjeras av en baslåda. Denna typ av högtalaruppsättning är vanlig för datorer. I aktiva sammanhang kan hela systemet kopplas in med en vanlig 3,5 mm-kontakt (hörlurskontakt), även om en sådan kontakt endast är gjord för två kanaler. Det behövs ingen extra kabel för subbasen, eftersom signalen till den filtreras ut när signalen är framme vid högtalarsystemet.

5.1
5.1 är surroundljud med fem högtalare och en subbashögtalare. Till skillnad från i 2.1-system är signalen oftast uppdelad så att det finns ljud dedikerat till varje högtalare. En anledning till att det inte kallas ”sexkanaligt ljudsystem” är att det bara är fem kanaler som är fullständiga. Subbaskanalen behöver inte ta upp hela frekvensomfånget eftersom den ändå endast hanterar de allra lägsta frekvenserna. Det gör att bandbredd sparas in vid överföring av ljudet (mindre data behöver föras över).

7.1
7.1-surround är som 5.1 men med ytterligare två högtalare som (om möjligt) gör ljudbilden ännu mer realistisk; precis som om lyssnaren sitter mitt i händelsernas centrum.

5.2 och 7.2
Ersätts ettan med en tvåa indikerar det att det finns fler än en subbashögtalare. Än så länge är det inte speciellt vanligt eftersom bastonerna inte är lika riktade som de högre frekvenserna. Lyssnaren uppfattar enkelt varifrån en högfrekvent ton kommer men har betydligt svårare att avgöra varifrån basen spelas upp.

Senast ändrad: 2015-11-17