Placering och montering

Placering och montering

Om hembioutrustningen är felplacerad kommer den inte till sin rätta. Exakt hur ­placeringen ska göras för optimalt ljud beror på rummets utformning, vilka komponenter som används och var TV-tittaren brukar sitta.

Placeringsguide för högtalare

Dolby Laboratories har en riktigt bra interaktiv guide på sin webbplats. Där kan användaren välja sin högtalaruppsättning (t.ex. 5.1 eller 7.1) och på vilket avstånd han eller hon sitter från TV:n. Guiden rekommenderar sedan optimala placeringar för högtalarna. 

Guiden finns på kjll.cm/placeringsguide.

Guide för högtalarplacering
Dolby Laboratories har en bra guide för högtalarplacering.

Tänk på att en högpresterande hembioanläggning behöver omkalibreras efter en omflyttning av högtalarna. Använd en kalibreringsmikrofon för detta (sådana brukar följa med vid köp av receiver). Kom ihåg att mikronen ska placeras i öronhöjd.

Obs! Var noga med hur högtalarkablarna kopplas in (plus och minus måste kopplas rätt). Högtalarkablar brukar ha någon typ av markering på ena ledaren i form av till exempel en grå rand eller fasning i plasten. Detta för att det ska vara lätt att särskilja plus- och minusledaren. 

Markering på högtalarkabel
Markering för att kunna särskilja plus- och minusledare.
Relaterade produkter

Placeringsguide för TV

En TV ska givetvis placeras mitt framför sittplatsen som oftast används. Hur långt ­avståndet ska vara mellan TV:n och sittplatsen beror på hur stor TV:n är. Hembioentusiasterna på THX rekommenderar att öppningsvinkeln från sittplatsen till TV-skärmens respektive kanter är 40 grader eller mindre2.

THX-rekommendationen motsvarar följande minimiavstånd:

TV-storlek (diagonal)Minimiavstånd
32 tum 0,97 m
37 tum 1,13 m
40 tum 1,22 m
42 tum 1,28 m
46 tum 1,40 m
47 tum 1,43 m
50 tum 1,52 m
55 tum 1,67 m
60 tum 1,82 m
64 tum 1,95 m
65 tum 1,98 m
70 tum 2,13 m
75 tum 2,28 m
80 tum 2,43 m
84 tum 2,55 m
85 tum 2,59 m

THX rekommenderar även följande maxavstånd:

TV-storlek (diagonal)Maxavstånd
40-tumsstorlek 1,8 m
50-tumsstorlek 2,3 m
60-tumsstorlek 2,7 m
70-tumsstorlek 3,2 m
80-tumsstorlek 3,7 m

Monteringshöjd för TV

Ett vanligt misstag är att montera TV:n alltför högt upp på väggen. Tänk på att i takt med att TV-apparaterna har blivit allt större, har också det rekommenderade avståndet mellan golv och TV:ns underkant krympt.

TV:n ska bara sitta så högt upp att den hamnar mitt framför ögonen på TV-tittaren när han eller hon sitter i sin favoritställning. THX rekommenderar att den sitter så att TV-tittaren aldrig behöver blicka mer än 15 grader uppåt.

VESA-fäste för TV

I princip alla TV-tillverkare har kommit överens om att använda FDMI-standarden (Flat Display Mounting Interface) för väggfästen. Det är VESA (Video Electronics Standards Association) som ligger bakom den standarden, och den kallas därför ”VESA-standarden” i folkmun.

Den stora fördelen med VESA-standarden är att väggfästena ­varken blir TV-modell- eller TV-tillverkarspecifika. Det gör att det finns en stor marknad för väggfästen och att tillverkarna kan utveckla specialväggfästen som endast ­används i ett fåtal nischsammanhang. Om väggfästetillverkarna hade varit tvungna att anpassa väggfästena för varje enskild TV-modell, hade vi inte haft den enorma floran av olika väggfästen som finns idag.

Inom VESA-standarden finns flera olika storlekar. Storlekarna brukar kallas exempelvis VESA 200x200, vilket syftar till att skruvhålen sitter i en kvadrat med 200 millimeters mellanrum. VESA 400x300 betyder likaledes att skruvhålen sitter i en rektangel med 400 millimeters mellanrum horisontellt och 300 millimeters mellanrum vertikalt. Ju större TV:n är, desto större storlek i VESA-standarden använder den generellt sett.

Olika väggfästen är kompatibla med olika VESA-storlekar. Det är därför viktigt att välja ett väggfäste som inte bara klarar av TV:ns tyngd, utan även ett som har stöd för den rätta VESA-storleken och därmed har de rätta skruvhålen.

Vesa-fäste
VESA-standarden har standardiserade avstånd mellan skruvhålen.

Referenser

2. THX (2014). HDTV Set Up. Webbsida. www.thx.com/consumer/home-entertainment/home-theater/hdtv-set-up/. Hämtad 2014-01-31.

Senast ändrad: 2018-04-16