Trådlös laddning

Trådlös laddning

Trådlös laddning har länge funnits tillgängligt på marknaden. De vanligaste trådlösa laddarna är så kallade induktiva laddare. De flesta eltandborstar har sedan länge laddats trådlöst.

2012 blev året då trådlös laddning började dyka upp på allvar i mobilvärlden. Tanken med trådlös mobilladdning är att mobilen ska kunna laddas när den placeras på en laddyta. Laddningen upphör när mobilen flyttas från ytan.

Qi-laddning

Den största trådlösa laddningstandarden heter Qi. Qi tas fram av WPC (Wireless Power Consortsium). Med i WPC finns de flesta av de stora mobiltillverkarna i världen till exempel Apple, HTC, LG, Motorola, Samsung och Sony.

Qi-logotype
WPC använder sin Qi-logotyp för att indikera kompatibilitet.

För att Qi-laddning ska fungera krävs en kompatibel laddare tillsammans med en enhet med stöd för Qi. Trots att majoriteten av alla stora mobiltillverkare är medlemmar i WPC saknas stödet i många av dagens mobiler. Samsung utrustar nästan alla sina flaggskeppsmobiler och många va de billigare modellerna med stöd för Qi-laddning. Apples första mobiler med inbyggt stöd för tekniken blev iPhone 8 och iPhone X. Övriga tillverkare har utrustat delar av sina senaste mobiler med Qi-stöd, men begränsas av att mobilens bakstycke inte kan vara tillverkat i metall om laddningen ska fungera. Av den anledningen är mobilerna inte alltid utrustade.

Enheter som saknar stöd för Qi-laddning kan utrustas med adaptrar för att få Qi-laddningsstöd. Adaptern placeras i ett skal och kopplas sedan in i laddningsporten eller placeras direkt vid batteriet.

Skal med Qi-stöd till iPhone 6 och 7 och batteriadapter till Samsung Galaxy S5.
Skal med Qi-stöd till iPhone 6 och 7 och batteriadapter till Samsung Galaxy S5.

Qi laddare

När Qi-standarden introducerades hade den stöd för att överföra upp till 5 watt (relativt långsam laddning jämfört med laddning med kabel). Idag har standarden stöd för att överföra upp 15 watt och är i teorin lika snabb som vanlig USB-laddning. Hur snabbt en enhet kan laddas med Qi beror på hur mycket ström laddaren kan lämna samt hur mycket ström enheten kan ta emot. Som exempel har Samsung Galaxy S8 stöd för att laddas med 15 watt medan iPhone 8 är begränsad till 7,5 watt.

En Qi-laddare består av en magnetisk spole som överför laddningen till en spole på mottagande enhet. Om spolarna inte ligger rakt över varandra blir laddningen antingen långsammare eller fungerar inte alls (beroende på avstånd mellan laddaren och mottagarens spolar). Qi-laddare kan därför utrustas med flera spolar. Vissa laddare med flera spolar kan dessutom ladda flera enheter samtidigt. Eftersom överföringen sker magnetiskt fungerar inte Qi-laddning genom metall (t.ex. skal tillverkade i aluminium).

En Qi-laddare består av en eller flera spolar.
En Qi-laddare består av en eller flera spolar.

Det finns två olika typer av Qi-laddning: induktiv och resonant. Induktiv laddning är det vanligaste och snabbaste sättet. Vid induktiv laddning placeras laddare och mottagande enhet nära varandra (under 7 mm). Längre avstånd mellan laddare och mottagare ger långsammare laddning. Användning av skal kan därför sänka laddningshastigheten.

Resonant laddning används när laddaren ska byggas in under till exempel en bordskiva (maximalt 45 mm). Resonant laddning är långsammare på grund av avståndet mellan laddare och mottagande enhet. Alla moderna Qi-kompatibla enheter stödjer både induktiv och resonant laddning. Qi-laddarna stödjer oftast antingen den ena eller andra laddningstypen.

PMA-laddning

Konkurrenten till Qi-laddning heter PMA (Power Matters Alliance). PMA-laddning har framförallt använts av Samsung som begåvat sina flaggskeppsmobiler med stöd för både Qi- och PMA-laddning. 2014 gick PMA samman med en annan trådlös laddningsteknik vid namn A4WP (Alliance for Wireless Power) för att standarden skulle få stöd för både induktiv och resonant laddning. 2015 bildade företagen Airfuel Alliance.

PMA-laddning är idag ytterst ovanligt. En av de stora förespråkarna för PMA var den amerikanska kafékedjan Starbucks som installerade PMA-laddare i många av deras kaféer. De har nu meddelat att de kommer lägga till stöd för Qi-laddning. 

Senast ändrad: 2019-09-06