Bildskärmsanslutningar

VGA

VGA är den äldsta bildskärmsanslutningen som fortfarande används. VGA-signalen är analog och bilden blir därför suddig och oskarp vid användning av långa kablar eller överföring av signal med hög upplösning.

Det är i praktiken nästintill omöjligt att överföra en perfekt VGA-signal, något som gör VGA mindre lämpligt än övriga gränssnitt. Idag används VGA framförallt för inkoppling av äldre utrustning, till exempel projektorer i konferenssalar och klassrum. Eftersom det sällan finns ett krav på perfekt bild i sådana miljöer är VGA ”good enough”.

html_image

VGA-kontakterna. Notera att VGA-kontakten är utrustad med 15 småstift.

 

VGA-kablar

Nedan ser du ett urval av VGA-kablar i vårt sortiment. Klicka in på en produkt för att läsa mer om den eller scrolla vidare för att fortsätta läsa artikeln.

DVI

DVI är bildskärmsanslutningen som tog över efter VGA. Skillnaden mellan signalerna är att DVI kan skickas digitalt hela vägen fram till bildskärmen. Det minimerar risken för störningar i bilden. DVI möjliggör dessutom högre upplösningar utan att bilden blir oskarp.

html_image

 

DVI (Digital Visual Interface) är ett missvisande namn eftersom det även finns analoga DVI-anslutningar. DVI-kontakten förekommer i olika utföranden beroende på vilka signaler den ska klara av. De benämns DVI-D (Digital), DVI-A (Analog) och DVI-I (Integrated, både digital och analog).

En DVI-D-kabel har DVI-kontakt i båda ändar och överför en helt digital signal. En DVI-A-kabel har DVI-kontakt i ena änden och VGA-kontakt i andra änden. Den överför en helt analog signal. För att kunna använda en sådan kabel måste grafikkortet ha stöd för att mata ut en analog signal ur DVI-kontakten. Förr i tiden hade alla grafikkort det, men stödet började försvinna från nya grafikkort runt 2015. Huruvida ett grafikkorts DVI-kontakt har stöd för analog bildsignal syns tydligt då VGA-kompatibla DVI-kontakter har fyra extra stift. 

 

html_image

 

Det finns även DVI-I-kablar, men de bör inte användas för att ansluta datorskärmar direkt till datorn. På datorskärmar sitter nämligen normalt DVI-D-honor till vilka det inte går att koppla in DVI-I-hanar (de fyra extra stiften gör att kontakten inte passar).

DVI-D och DVI-I finns i både single-link- och dual-link-utförande. En vanlig ­missuppfattning är att skillnaden skulle ligga i huruvida kabeln är dubbelriktad eller inte. Vad det egentligen handlar om är den maximala upplösningen. Med single-link är den maximala upplösningen 1920x1200 pixlar vid 60 Hz uppdateringsfrekvens. Dual-link kan skicka dubbelt så mycket data tack vare fler kontaktstift, något som räcker för att skicka 2560x1600 vid samma uppdateringsfrekvens.

 

html_image
DVI dual-link-kablar (höger) är utrustade med fler kontaktstift.

 

Det är inget problem att koppla en DVI-D dual-link-kabel till en skärm även om den bara klarar single-link. Det finns nämligen hål för dessa stift i alla fall.

DVI-D dual-link kan även användas för att driva skärmar med hög uppdateringsfrekvens. DVI-D dual-link klarar av upp till 120 Hz bilduppdatering vid 1920x1200 och 144 Hz vid 1920x1080 (Full HD).

DVI-kablar

Nedan ser du ett urval av DVI-kablar i vårt sortiment. Klicka in på en produkt för att läsa mer om den eller scrolla vidare för att fortsätta läsa artikeln.

HDMI

HDMI är den vanligaste anslutningen på TV-apparater, men är även vanlig på skärmar och datorer. HDMI är i grunden samma signal som DVI single-link och hade i grundutförandet samma maxupplösning. HDMI stödjer inte dual-link och därför ger en övergång mellan DVI och HDMI samma maxupplösning som DVI single-link.

 

html_image

 

Den stora skillnaden mellan gränssnitten är att HDMI har stöd för ljud, något som DVI saknar. Vid en övergång mellan DVI-D och HDMI försvinner därför möjligheten att skicka ljud. 

Versioner

HDMI finns i flera olika versioner (t.ex. HDMI 1.3, HDMI 1.4 och HDMI 2.0). Version 1.3 lanserades 2006. Det var i samband med lanseringen av HDMI 1.3 som HDMI och DVI-D började gå skilda vägar. DVI-D single-link och äldre versioner av HDMI kunde överföra upp till 4,95 Gb/s, vilket räckte för 1920x1080 i 60 Hz. HDMI 1.3 fördubblade denna databandbredd till 10,2 Gb/s för att möjliggöra samma upplösning i upp till 120 Hz.

Version 1.4 lanserades 2009 och introducerade möjligheten att överföra videomaterial i Ultra HD 4K-upplösning (3840x2160), det vill säga fyra gånger högre upplösning än Full HD. Det var inget revolutionerande i sig, då den fyra gånger högre upplösningen möjliggjordes av att uppdateringsfrekvensen begränsades till en fjärdedel (d.v.s. totalt sett lika mycket data). HDMI 1.4 möjliggjorde således antingen Full HD-upplösning i 120 Hz eller Ultra HD 4K-upplösning i 30 Hz. 30 Hz är för låg uppdateringsfrekvens för att kunna användas till datorskärmar, men det räcker för film (som oftast visas i 24 bildrutor per sekund).

HDMI 2.0 lanserades 2013 och höjde databandbredden ytterligare till 18 Gb/s (från 10,2 Gb/s) för att därigenom också kunna höja uppdateringsfrekvensen på Ultra HD 4K-upplöst videosignal. Med HDMI 2.0 går det att överföra Ultra HD 4K-signal i 60 Hz, vilket gör HDMI-gränssnittet lämpligt även för högupplösta datorskärmar. HDMI 2.0 har också stöd för HDR.

2017 presenterades HDMI 2.1 som, trots namnet, är en stor revision av HDMI-standarden. Databandbredden höjs till 48 Gb/s för att möjliggöra upplösningar upp till Ultra HD 8K vid 60 Hz och Ultra HD 4K vid 120 Hz utan komprimering. Standarden stödjer faktiskt upplösningar upp till 10K (9600x5400), men det kräver komprimering (se DSC i Displayport-avsnittet längre fram i detta kapitel) och begränsat färgspektrum. HDMI 2.1 introducerar också stöd för Game Mode VRR, en teknik för adaptiv synkronisering av bilduppdatering.

En vanlig missuppfattning är att HDMI inte stöder högre bilduppdateringsfrekvens än 60 Hz. Tillverkare stryper ofta HDMI-porten (både utgång och ingång) till samma nivå som DVI single-link, oavsett om porten är märkt med 1.3 eller 1.4. Maxupplösningen blir då 1920x1200 vid 60 Hz, trots att HDMI stödjer högre upplösningar än så. Det går därför inte att utläsa av versionsnumret vilken upplösning en HDMI-port hanterar (det måste utläsas i specifikationerna för enheten).

Läs mer om HDMI-gränssnittet i bokens hembiosektion.

HDMI-kablar

Nedan ser du ett urval av HDMI-kablar i vårt sortiment. Klicka in på en produkt för att läsa mer om den eller scrolla vidare för att fortsätta läsa artikeln.

Displayport

Displayport kan ses som ersättaren till DVI. Displayportskontakten finns i två varianter: Displayport (DP) och Mini-displayport (mDP). Det enda som skiljer kontakterna är deras fysiska storlek. Displayport har många fördelar jämfört med DVI och HDMI, bland annat att kontakterna är mindre och smidigare. Dessutom är standarden utvecklad av Vesa och de tar, till skillnad från HDMI, inte ut någon licensavgift av produkttillverkarna som väljer att använda kontakten.

 

html_image
Mini-displayport-kontakten har stöd för samma upplösningar som Displayport-kontakten.

 

Displayport har stöd för ljud, men det är inget krav. Exempelvis hade Apples första Macbook Pro-datorer med Mini-displayport endast stöd för bild. Från och med 2010-modellerna skickar Macarna även ljud ur kontakten.

Sätten som Displayport och DVI/HDMI skickar bildsignalen är visserligen helt olika, men Displayport-utgångar klarar av att mata ut en DVI/HDMI-signal på Displayport­stiften. Sedan krävs det bara en passiv adapter för att göra om kontakten till en DVI- eller HDMI-kontakt. Om Displayport-kontakten kan skicka ut en DVI- eller HDMI-signal är den ofta märkt med logotypen DP++ (dual-mode).

DP++-lösningen fungerar endast med DVI single-link (inte dual-link), eftersom antalet stift i Displayport-kontakten inte räcker till för att mata ut en DVI dual-link-signal. För att gå till VGA krävs en aktiv omvandlare. Sådana omvandlare kan drivas på ­drivströmmen som Displayport levererar.

html_image

En Displayport- till VGA-adapter drivs direkt från Displayportskontakten.

 

Versioner

Likt HDMI har Displayport funnits i flera olika versioner. Displayport 1.2 lanserades 2010 och kan ses som basversionen av Displayport. Den har stöd för att överföra upp till 3840x2400 vid 60 Hz, vilket är högre upplösning än Ultra HD 4K. Displayport klarar dessutom att överföra 2560x1440 vid 144 Hz, vilket gör gränssnittet lämpligt för spelskärmar. Displayport 1.3 lanserades 2014 och har stöd för så kallad 5K-upplösning (5120x2880) i 60 Hz. Displayport 1.3 introducerade också stöd för HDMI 2.0.

html_image
Maximala databandbredden för Displayportsversionerna.

 

2016 presenterades Displayport 1.4 som introducerade stöd för upplösningar upp till Ultra HD 8K (7680x4320) vid 60 Hz eller Ultra HD 4K vid 120 Hz. Displayport 1.4 har dock inte högre databandbredd. De höga upplösningarna är möjliga tack vare en teknik som kallas DSC (Display Stream Compression). DSC är en förlustfri komprimeringsteknik som möjliggör överföring av mer bilddata utan att bandbredden behöver höjas. Utöver högre upplösningar har Displayport 1.4 även stöd för HDR (större färgrymd) och 32-kanalsljud.

Funktioner

Displayport-kabeln kan bära fler än en bildsignal. Det gör att datorns grafikkort kan kopplas till flera skärmar från samma Displayport-utgång. För att kunna dra nytta av detta krävs att skärmarna har både en ingång och en utgång för Displayport eller att en Displayport-splitter används. På detta sätt är det möjligt att få olika bild på skärmarna (utvidgning), något som inte är möjligt med till exempel HDMI.

html_image
En Displayport-kabel kopplas från datorn till den första skärmen. Om skärmen är utrustad med en Displayport-utgång kan den skicka vidare signalen till nästa skärm.

 

Vid 60 Hz kan Displayport 1.2 driva två 2560x1600-skärmar eller fyra 1920x1200-skärmar. Displayport 1.3 kan överföra signal till antingen två 3840x2160-skärmar, fyra 2560x1600-skärmar eller sju 1920x1200-skärmar! Displayport 1.4 kan i teorin överföra signal till fler skärmar och vid högre upplösning, men det kräver att inkopplade skärmar har stöd för DSC.

Displayport har också stöd för Adaptiv synkronisering. Teknikerna som kan användas för synkroniseringen heter Freesync från AMD och G-sync från Nvidia. Adaptiv synkronisering är en valbar del av standarden.

USB-C

USB-C kan genom ett protokoll som kallas ”DisplayPort-over-USB” användas för att koppla skärmar med Displayport eller HDMI till enheter med USB-C. Det är dock inte säkert att tillverkaren har implementerat detta genom att koppla porten till enhetens grafikdel (som hanterar skärmar), och det är därför alltid bäst att dubbelkolla detta.

Vissa skärmar med USB-C som ingång stödjer dessutom laddning (USB-C PD) via porten så att man totalt sett behöver färre sladdar till tex hemmakontoret.

 

Möjliga bildskärmskopplingar

Här följer en översikt över vilka sammankopplingar som är möjliga utan användning av specialadaptrar.

En VGA-utrustad dator kan endast kopplas till VGA-utrustade skärmar.

html_image

En VGA-utrustad dator kan endast kopplas till VGA-utrustade skärmar.

 

En DVI-utrustad dator kan givetvis kopplas till DVI-utrustade skärmar (DVI-D-kabel) och likaså till HDMI-utrustade skärmar eftersom DVI och HDMI är samma signal i grund och botten (dock endast single-link). En DVI-utrustad dator kan oftast också kopplas till VGA-utrustade skärmar med en VGA-adapter eller DVI-A-kabel (kräver analogt stöd i datorns grafikkort). Den kan däremot inte skicka bildsignal till Displayport-utrustade skärmar, eftersom dessa endast kan tolka Displayport-signaler.

html_image

En DVI-utrustad dator kan kopplas till VGA-, DVI- och HDMI-utrustade skärmar.

 

En HDMI-utrustad dator kan av ovannämnda anledningar skicka bildsignal till DVI- och HDMI-skärmar, men inte till Displayport-skärmar. Till skillnad från en DVI-­utrustad dator kan en HDMI-utrustad dator inte kopplas till en VGA-skärm. En DVI-utgång kan skicka både analog och digital bildsignal medan en HDMI-utgång är helt digital.

html_image

En HDMI-utrustad dator kan kopplas till DVI- och HDMI-utrustade skärmar.

 

Det finns aktiva adaptrar som omvandlar HDMI-signal till VGA-signal. Numera är de så strömsnåla att de ibland fungerar utan en separat nätadapter, vilket gör att de ser ut som passiva adaptrar. Det går dock inte att veta på förhand om en dators grafikkort klarar av att strömförsörja en sådan adapter via HDMI-kontakten. Adaptrarna utrustas därför generellt med Micro-USB-kontakter, så att de vid behov kan strömförsörjas med vanliga mobilladdare.

html_image

Aktiv VGA-adapter för HDMI-signal.

 

En Displayport-utrustad dator kan kopplas direkt till en Displayport-utrustad skärm. Om datorn har stöd för DP++ (vilket den normalt har) kan den även kopplas till VGA-, HDMI- och DVI-utrustade (DVI-D single-link) skärmar.

html_image

En Displayport-utrustad dator kan kopplas till alla skärmar.

 

Sammanfattning

  • DVI finns i single-link- och dual-link-utförande. Dual-link möjliggör högre upplösningar.
  • DVI-I kan kopplas till både HDMI och VGA.
  • HDMI stöder som regel ljud, något som DVI och VGA inte gör.
  • HDMI-gränssnittet stödjer högre bilduppdateringsfrekvens än 60 Hz, men är många gånger begränsad till 60 Hz.
  • Displayport stödjer högst upplösning av de vanliga gränssnitten och har oftast stöd för ljud.
  • Displayport (DP++) kan kopplas till DVI, HDMI och VGA.
  • Displayport kan seriekopplas till flera skärmar.

Utöka skrivbordet med två skärmar

Allt fler upplever fördelarna med att ha två skärmar kopplade till samma dator. Om grafikkortet har två utgångar är det sällan några problem att installera en extra bildskärm.

De dubbla skärmarna kan konfigureras på tre sätt:

Utökat skrivbord

Ett utökat skrivbord är dubbelt så brett som ett vanligt. Det går att ha två maximerade fönster bredvid varandra. Samtidigt går det att flytta fönster mellan skärmarna.
Det går också att använda olika upplösningar på de två skärmarna (kan vara nöd­vändigt om två skärmar av olika typ skall anslutas).

 

html_image

 

Klonat skrivbord

Används klonat skrivbord visar skärmarna samma bild med samma upplösning. Det är användbart till exempelvis bärbara datorer för att visa bilden på både den inbyggda skärmen och på en projektor.

 

html_image

 

Växlande skärmar
html_image

 

Windows har ett inbyggt program för att konfigurera de dubbla skärmarna (det är dock viktigt att den senaste grafikkortsdrivrutinen är installerad för att det ska ­fungera bra). Programmet går att nå både via Kontrollpanelen och genom att högerklicka på skriv­bordet. I Windows 10, Windows 8 och Windows 7 finns det även ett snabbkommando (Windowsknappen + P) som låter användaren välja mellan de vanligaste konfigura­tionerna.

html_image
Konfigurationen i Windows 10

 

I Mac OS görs inställningarna genom att gå in i Systeminställningar och välja Bildskärmar.

html_image
Konfigurationen i Mac OS

 


Populära kampanjvaror

Se alla kampanjprodukter
Senast ändrad: 2022-06-17
VGAVGA-kablarDVIDVI-kablarHDMIHDMI-kablarDisplayportUSB-CMöjliga bildskärmskopplingarSammanfattningUtöka skrivbordet med två skärmar
Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.