15% på tusentals produkter! Handla här

Nätverkskabeln

Inledning nätverkskabel

Denna del går igenom hur en nätverkskabel är uppbyggd och fungerar. Nästa delfortsätter sedan med att behandla hur nätverkskabel installeras. Att kunna göra sina egna kabelinstallationer har många fördelar eftersom det då går att få exakta längder och undvika kabelhärvor. För att kunna dra en kabel genom väggar är det en nödvändig kunskap eftersom hålet annars måste vara mycket stort för att hela kontakten ska gå igenom. Läs gärna igenom guiden några gånger och prova först på en kabelstump. Det är lite pilligt men faktiskt inte så svårt som det ser ut.

Vid installation av nätverk används så kallad TP-kabel. TP står för Twisted Pair vilket innebär att de åtta ledarna i kabeln är tvinnade parvis. Detta spelar stor roll för kabelns elektriska egenskaper.

TP-kabeln är känslig och fel kan uppstå om:

  • Kabeln monteras i alltför skarpa böjar. Böj inte kabeln mer än att det går att lägga en snusdosa i böjen.
  • Kabeln kläms åt för hårt med buntband eller spikas fast med för små klamrar. 7 mm brukar vara en lagom storlek på spikklammer.
  • Paren tvinnas upp för mycket (max 13 mm för Cat. 5e respektive max 5 mm för Cat. 6 och Cat. 6a).
  • Kablarna är för långa (max. 100 meter mellan två enheter).

Alltid hos Kjell

•  Fri retur i butik •  Snabba leveranser
•  Hämta i butik •  Handla tryggt hos Kjell

Typer av nätverkskablar

Kablarna delas upp i olika kategorier. De berättar i huvudsak vilka hastigheter kablarna klarar av. 

Cat. 5e

Cat. 5e är fortfarande vanlig i hemsammanhang, men håller på att bytas ut till fördel för Cat. 6. Den stödjer en hastighet på upp till 1 Gb/s, vilket räcker gott och väl för de vanligaste användningsområdena. Bandbredden ligger på 100 MHz. E:et i Cat. 5e står för enhanced, vilket berättar att det rör sig om en vidareutveckling av den äldre Cat. 5-klassen som inte kunde prestera högre än 100 Mb/s.

Genom en uppdatering av Ethernet-protokollet (IEEE 803.3) kan Cat. 5e-kablar stödja upp till 2,5 Gb/s. Läs mer i Fast Ethernet längre ned.

Cat. 6

Cat. 6 är uppföljaren på Cat. 5e och klarar bandbredden 250 MHz. Det gör det möjligt att leverera ännu högre hastigheter. Cat. 6 är lämplig för hastigheter över 1 Gb/s. Cat. 6 klarar faktiskt hastigheter upp till 10 Gb/s, men då endast på kortare kablar (max. 55 m). Ska nätverkskabel installeras i hela hemmet bör en kabel ur denna kategori, eller uppföljaren, användas för att förbereda för framtiden.

Genom en uppdatering av Ethernet-protokollet (IEEE 803.3) kan Cat. 6-kablar stödja upp till 5 Gb/s. Läs mer i Fast Ethernet längre ned.

Cat. 6a och Cat. 7

Cat. 6a är uppföljaren på Cat. 6 där A:et står för Augmented. Cat. 6a klarar bandbredden 500 MHz och stödjer hastigheter upp till 10 Gb/s, även på kablar som är 100 meter långa. Cat. 6a-ledarna är grövre än Cat. 6-kablarna och oftast tvinnade med tätare avstånd för att klara den högre bandbredden. Cat. 6a-kablar är dessutom ofta skärmade (läs mer längre ner).

Cat. 7 är en annan uppföljare som också är gjord för och är lämplig för 10 Gb/s (bandbredd 600 MHz). Den måste ha individuellt skärmade par för att klara detta utan att ledarna börjar störa varandra. Cat. 7 använder inte en vanlig RJ45-kontakt och har därför inte blivit populär hos hemanvändare.

Cat. 8.1 och Cat. 8.2

Cat. 8 är den senaste standarden för nätverkskablar och delas upp i två olika klasser, Cat 8.1 och Cat. 8.2. Cat8 är alltid individuellt skärmade, har grövre ledare än tidigare standarder och klarar bandbredden 2000MHz.  Cat8.1 använder vanligt RJ45-kontakt och stödjer hastigheter upp till 25 Gb/s på maximalt 30 meter.

Cat. 8.2 klarar hastigheter upp till 40 Gb/s men använder precis som Cat. 7 inte vanlig RJ45-kontakt.

Skärmning

UTP och FTP är två förkortningar som anger om nätverkskabeln är skärmad eller ej. FTP (Foiled Twisted Pair) har ett lager av folie runt de samlade ledarna för att undvika störningar utifrån. Upplevs problem med elektromagnetiska störningar eller om kabeln ska dras tillsammans med starkströmsledningar är detta ett bra val. För de allra flesta installationer räcker dock UTP (Unshielded Twisted Pair). UTP-kabeln saknar den extra skärmen, vilket gör den enklare att jobba med.

UTP och FTP är egentligen förkortningar. För att vara riktigt noggrann ska det även anges huruvida de enskilda paren är individuellt skärmade eller ej. UTP skrivs på fackspråk U/UTP, vilket innebär att kabeln saknar skärm helt och hållet. FTP skrivs F/UTP för att beskriva att kabeln har en skärm runt alla ledarna, men inte runt de enskilda paren. För skärm runt både hela kabeln och runt de enskilda paren används F/FTP-kabel (FFTP) eller S/STP-kabel (SSTP), där bokstaven S står för shield. Då är det en fläta runt kabeln och en folieskärm runt de enskilda paren.

Kablar

Nedan ser du ett urval av nätverkskablar i vårt sortiment. Klicka in på en produkt för att läsa mer om den.

Mjuk och solid kabel

Mjuk kabel är mångkardelig, vilket innebär att de åtta ledarna i sin tur består av många tunna trådar (kardeler). Den mjuka kabeln används till anslutningskablar (patch­kablar). Vid montering av RJ45-kontakter ska mjuk kabel användas.

Solid kabel är lite stelare då den är enkelkardelig (enkeltrådade ledare). Solid kabel används vid fast installation. För att kunna slitsa (kontaktera) kabeln i plint krävs solid kabel. Plintar för slitsning sitter i alla nätverksuttag och patchpaneler.

RJ45-kontakten

Bortsett från fiberlösningar används uteslutande RJ45-kontakter på nätverkskablar. Kontakten har stift för åtta ledare, och vid montering måste ett speciellt pressverktyg användas. RJ45-kontakten finns i både skärmat och oskärmat utförande beroende på om den ska sitta på en UTP- eller FTP-kabel. Den skärmade är lätt att känna igen eftersom den har ett hölje av metall längst ut, medan den oskärmade är genomskinlig.

html_image
Oskärmad RJ45-kontakt monterad på en Cat. 5e-kabel. Notera det lilla låsblecket på undersidan som används för att kontakten ska sitta fast ordentligt.

 

Koppling av RJ45

Inkoppling av ledarna kan göras enligt två olika strukturer, där skillnaden är ordningen som ledarna placeras efter. De tekniska namnen på dessa strukturer är T568A och T568B där den sistnämnda är vanligast i Sverige. Vilken av strukturerna som väljs spelar ingen roll så länge kabeln får samma koppling i båda ändar.

Paren i en TP-kabel har varsin färg (orange, grön, blå och brun). Den ena ledaren är helfärgad och den andra är vit med ett streck av den aktuella färgen. Denna färgkodning används för att på ett enkelt sätt kunna särskilja de olika ledarna.

html_image
Parens placering vid T568A-standard.

 

  html_image
Parens placering vid T568B-standard. B-standarden är den vanligaste i Sverige.

 

  html_image

Stiftens placering i RJ45-kontakt respektive RJ45-jack.


 

10/100 Mb/s-koppling 1000+ Mb/s-koppling (gigabit)
Stift Namn Beskrivning Stift Namn   Beskrivning
1 TX+ Sänd data + (par 2) 1 Data1 + Bidirectional data (par 1)
2 TX- Sänd data - (par 2) 2 Data1 - Bidirectional data (par 1)
3 RX+ Mottag data + (par 3) 3 Data2 + Bidirectional data (par 2)
4 Ej använd (par 1) 4 Data3 + Bidirectional data (par 3)
5 Ej använd (par 1) 5 Data3 - Bidirectional data (par 3)
6 RX- Mottag data - (par 3) 6 Data2 - Bidirectional data (par 2)
7 Ej använd (par 4) 7 Data4 + Bidirectional data (par 4)
8 Ej använd (par 4) 8 Data4 - Bidirectional data (par 4)

Korskoppling

När två likadana enheter ska anslutas direkt till varandra ska kablaget vara kors­kopplat. Idag är de flesta nätverksenheter utrustade med en funktion som kallas Auto-negotiation (MDI/MDIX). Med den funktionen på någon av enheterna kommer det eventuella behovet av en korskoppling att lösas automatiskt, oavsett om enheterna är sammanlänkade med en rak eller korskopplad kabel. Saknas funktionen kan en rak kabel korskopplas med hjälp av en korskopplingsadapter.

html_image
Hur en korskopplad kabel kopplas (vänster) och en korskopplingsadapter (höger).

 

Fast Ethernet

Fast Ethernet är samlingsnamnet på överföringsstandarder i nätverk med hastighet på 100 Mb/s eller högre. Vanliga Ethernet är egentligen endast avsett för upp till 10 Mb/s och därmed föråldrat.

Beteckningar såsom 100Base-TX används för att beskriva vilken hastighet och vilken typ av kabel som standarden nyttjar. I exemplet 100Base-TX anger 100 hastigheten i megabit per sekund, Base innebär att det är basbandsöverföring (vanlig nätverkstrafik) och TX betyder att det är en TP-kabel där endast två av de fyra paren är i bruk.

Standard Hastighet Beskrivning
10BaseT 10 Mb/s TP-kabel, två ledningspar är i bruk.
Används inte längre.
100Base-TX 100 Mb/s TP-kabel, två ledningspar är i bruk.
Fungerar med Cat. 5e-kablar.
1000Base-T 1000 Mb/s (1 Gb/s) TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
Lämpligt med Cat. 6-kablar (fungerar med Cat. 5e-kablar).
1000Base-F 1000 Mb/s (1 Gb/s) Fiberoptik.
2,5GBase-T 2500 Mb/s (2,5 Gb/s) TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
Lämpligt med Cat. 5e-kablar.
5GBase-T 5000 Mb/s (5 Gb/s) TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
Lämpligt med Cat. 6-kablar.
10GBaseT 10000 Mb/s (10 Gb/s) TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
Fungerar med Cat. 6, Cat. 6a-, Cat. 7- och Cat 8-kablar.

2,5GBase-T och 5 GBase-T presenterades 2016. De möjliggör hastigheter upp till 2,5 Gb/s på Cat. 5e-kablar respektive 5 Gb/s på Cat. 6-kablar. För att detta ska fungera krävs stöd i båda ändarna av nätverkskabeln, till exempel routern och datorn.

Två nätverkskablar i en

Ett vanligt problem är att det finns två datorer som står nära varandra men båda två är långt borta från routern eller switchen. Då står valet mellan att dra två långa kablar eller att använda kabeldelare och på så sätt bara behöva dra en kabel (eller använda en befintlig).

I vanliga 10/100 Mb/s-nätverk används bara två av de fyra ledarparen i nätverkskabeln. En kabeldelare tar de två aktiva ledarparen från varje nätverkskabel och kopplar ihop dem på en gemensam kabel där alla fyra ledarpar används. Med en kabeldelare i varje ände är det på så sätt möjligt att kombinera två signaler och sedan dela upp dem igen.

html_image
Med en kabeldelare kan två signaler samsas på en nätverkskabel. För detta krävs en kabeldelare i varje ände. Det går inte att använda kabeldelaren som en switch. Lösningen begränsar hastigheten till 100 Mb/s.

 

Kabeldelare av denna typ har generellt två honor och en hane. Detta eftersom de oftast kopplas till patchpaneler och nätverksuttag som finns i nätverksförberedda hus och lägenheter.

Den ena kabeldelaren kopplas från patchpanelen till två av routerns/switchens portar. Den andra kabeldelaren kopplas in i nätverksuttaget i rummet där datorerna står, så att det på så sätt blir ett uttag till varje dator. Skulle det saknas nätverk i väggarna går det att använda en lös kabel och två könbytare för att lösa problemet.

Observera att en kabeldelare inte kan fungera som en router eller en switch. Detta är en vanlig missuppfattning eftersom den ser ut att ha den funktionen.

Populära kampanjvaror

Se alla kampanjprodukter
Senast ändrad: 2022-06-22
Inledning nätverkskabelAlltid hos KjellTyper av nätverkskablarSkärmningKablarMjuk och solid kabelRJ45-kontaktenKoppling av RJ45KorskopplingFast EthernetTvå nätverkskablar i en
Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.