Kondensatorer

Kondensatorer

I dette kapittelet skal vi se nærmere på kondensatorer og hva de kan brukes til. 

Kondensator

En kondensator minner litt om et batteri. På samme måte som et batteri kan en kondensator lagre energi for bruk senere. Hvor mye energi den kan lagre kalles kapasitans og betegnes med bokstaven C i formler. Kapasitans måles i farad (F), men en hel farad er ekstremt mye. Kondensatorer for kretskortmontering pleier å ha kapasitanser fra noen få pikofarad (pF) til noen mikrofarad (µF).

StorhetEnhet
kapasitans (C) farad (F)
Symbolet for polarisert og upolarisert kondensator.

Kondensatorer merkes med en spenning (f.eks. 16 V), som er den høyeste spenningen de kan utsettes for. Kondensatorene som følger med i denne bokens medfølgende komponentpakke, ligger på 10 µF (50 V) og 470 µF (16 V).

Glatting

Kondensatorer kan brukes til mye forskjellig, blant annet ved omforming fra vekselspenning til likespenning. Spenningen fra stikkontakten pendler opp og ned mellom positive og negative verdier.

Spenningskurven fra stikkontakten

For å få bare positiv spenning sendes strømmen gjennom en likeretterbro (fire koblede dioder) som gjør den negative spenningen om til positiv spenning.

Spenningskurven etter likerettingen  

Etter likeretterbroen er all spenning positiv, men den pendler fremdeles opp og ned. For å få jevnere spenning brukes en kondensator som "glatter" spenningen. Kondensatoren lades opp når spenningen stiger. Den oppladede energien kan kondensatoren deretter frigjøre når spenningskurven vender nedover. På denne måten kan kondensatoren holde spenningen på et passe jevnt nivå. 

Spenningskurven etter glattingen

Typer av kondensatorer

Det finnes flere typer kondensatorer. To av de vanligste typene kalles keramiske kondensatorer og elektrolyttkondensatorer. De keramiske er ufølsomme for hvordan de polariseres (hvordan pluss og minus kobles), men de kan ikke lagre like mye energi som elektrolyttkondensatorene. Elektrolyttkondensatorene må derimot polariseres riktig, ellers så utvider de seg og blir ødelagt.

Keramiske kondensatorer (venstre) og elektrolyttkondensatorer (høyre).

For tydelig å markere hvordan en elektrolyttkondensator skal kobles, pleier det være en grå stripe langs siden av den. Benet som er ved den grå stripen skal kobles nærmest minus. Obs! Dette er veldig viktig!

Den grå stripen indikerer minusbenet.16

Advarsel! Kondensatorer kan være ladet selv etter at spenningen er slått av.

Referenser

16. Illustrasjon laget med komponenter fra Fritzing (fritzing.org). CC BY-SA 3.0

Sist endret: 2017-09-08