Programmeringslathund

Programmeringslathund

Innehåll

Variabler

VariabelStorlekMinsta värdeStörsta värde
boolean 8 bitar 0 1
byte 8 bitar 0 255
char 8 bitar -128 127
int 16 bitar -32768 32767
int (osignerad) 16 bitar 0 65535
long 32 bitar -2147483648 2147483647
long (osignerad) 32 bitar 0 4294967295
float 32 bitar -3,4028235 ∙ 1038 3,4028235 ∙ 1038

Jämförelseoperatorer

KodInnebörd
x==y x är lika med y
x!=y x är inte lika med y
x<y x är mindre än y
x<=y x är mindre än eller lika med y
x>y x är större än y
x>=y x är större än eller lika med y

Logiska operatorer

KodInnebörd
&& och
|| eller
! inte

Deklarera variabel

Deklarera variabeln name.

int name;

Deklarera och initiera variabel

Deklarera varibeln name och sätt värdet till 42.

int name = 42;

Deklarera array

Deklarera arrayen name med längden length.

int name[length];

Deklarera och initiera array

Deklarera arrayen name och sätt värdena till 1000, 1100, 1200 och 1300.

int name[] = {1000, 1100, 1200, 1300};

If-sats

Kör code 1 om x är mindre än y, code 2 om x är större än y och code 3 om inget av de andra villkoren uppfylldes (d.v.s. om x är y).

  if(x < y) {
    // code 1
  }
  else if(x > y) {
    // code 2
  }
  else {
    // code 3
  }

Switch-sats

Kör code 1 om värdet på value är 0, code 2 om värdet är 1 och alltid annars code 3.

 switch(value) {
    case 0:
      // code 1
      break;
    case 1:
      // code 2
      break;
    default:
      // code 3
      break;
  }

For-loop

Kör koden så länge i är mindre än x och öka i med 1 varje gång.

  for(int i = 0; i < x; i++) {
    // code
  }

While-loop

Kör koden så länge i är mindre än x och öka i med 1 varje gång.

  while(i < x) {
    // code
    i++;
  }

Do-loop

Kör koden och öka i med 1 varje gång. Upprepa så länge i är mindre än x.

do {
  // code
  i++;
} while (i < x);

Oändlig loop

Se Oändlig loop.

Senast ändrad: 2017-01-19