Elarbeten du får göra själv

Introduktion

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa i detalj vad du som privatperson får göra för elarbete i hemmet. Det är viktigt att följa Elsäkerhetsverkets rekommendationer för att få en säker elinstallation och inte äventyra din eller andras säkerhet. I din egen fastighet är det du själv som är ansvarig för att elinstallationen är säker.

Nedan följer exempel på elarbeten du får göra själv om du vet hur du ska göra. Informationen är hämtad september 2017. För aktuella bestämmelser, se Elsäkerhetsverkets hemsida.

Byta trasig propp/återställa automatsäkring i elcentralen

Om du ansluter får många apparater till samma grupp i elcentralen kan säkringen lösa ut (för att skydda elledningarna). Då får du minska antalet apparater och byta/återställa säkring. Löser säkringen ut igen, utan att du har för många apparater inkopplade, får du kontakta en elektriker som får felsöka.

Byta lampa

Går en utbytbar lampa sönder i en armatur får du byta den. Kontrollera att du följer anvisningar på armaturen och att effekten på den nya lampan inte överstiger ­maxeffekten för armaturen.

Byta ljusarmatur (i torra ej brandfarliga miljöer)

I din bostad får du får lov att byta ut en befintlig, fast ansluten, ljusarmatur mot en ny (förutsatt att den är i en torr ej brandfarlig miljö).

Kontrollera att det är spänningslöst där du ska arbeta.

Byta ut vägguttag och väggströmbrytare

I din bostad får du byta ut befintliga vägguttag och väggströmbrytare (max. 16 A).

Kontrollera att det är spänningslöst där du ska arbeta.

Montering av förlängningskabel

Vill du inte köpa en färdig förlängningskabel (skarvsladd), får du själv tillverka en av godkända delar. Ansluter du förlängningskabeln till ett jordat uttag, måste alla delar vara i jordat utförande.

Kontrollera att det är spänningslöst där du ska arbeta.

Reparation av defekt förlängningskabel och apparatkabel

Har du en förlängningskabel eller apparatkabel som blivit skadad kan du, om det är möjligt, ta bort den defekta delen och ersätta med samma typ av kabel, stickpropp eller skarvuttag. Du får inte själv ändra till annan modell av stickpropp/skarvuttag (t.ex. ojordad till jordad), det får bara en fackman göra.

Kontrollera att det är spänningslöst där du ska arbeta.

Att göra ett område spänningslöst (bryta strömmen)

Vid alla elarbeten är det viktigt att göra området där arbetet utförs spänningslöst. Det är direkt livsfarligt att utföra arbete på ett område med spänning. För att göra ett område spänningslöst finns det olika alternativ. Ett enkelt och säkert alternativ är att slå av huvudströmbrytaren i elcentralen och därmed göra hela anläggningen spänningslös. Därefter mäter du med en multimeter att det är spänningslöst där du tänkt arbeta.

I vissa fall är det inte möjligt att bryta strömmen i hela fastigheten och då kan det vara möjligt att endast bryta strömmen i just det område du ska arbeta i. Detta görs genom att skruva ur säkringen för det berörda området (om du har en äldre elcentral) eller slå av automatsäkringen (om du har en nyare elcentral). Här är det, om möjligt, ännu viktigare att du kontrollerar att du gjort området spänningslöst. Eftersom det kan vara dåligt uppmärkt (eller felkopplat) på elcentralens grupper så strömmen inte bryts.

För att undvika att någon av misstag slår på spänningen där du arbetar är det viktigt att du vidtar någon åtgärd för att undvika detta. Till exempel genom att låsa elcentralen eller demontera säkringar.

Att endast bryta strömmen på en väggströmbrytare (vid t.ex. armaturbyte) är inte att rekommendera. Om väggströmbrytaren är felkopplad kan det fortfarande finnas spänning vid armaturen, även om lampan inte lyser. Det är även enkelt att väggströmbrytaren slås på av misstag.

Montering av jordad stickpropp

Börja med att skala av ytterhöljet på kabeln för att exponera ledarna som finns i kabeln. Var noga med att inte skära eller klippa för djupt i ytterhöljet så du skadar ledarna. En bra metod kan vara att lägga ett försiktigt snitt runt hela ytterhöljet för att sen böja kabeln fram och tillbaka så ytterhöljet lossnar.

När ledarna är exponerade lägger du dessa mot stickproppen för att se hur långa ledare du behöver, därefter klipper du av överflödet. Det går inte att ange ett exakt mått eftersom det skiljer mellan olika kontakter. De enskilda ledarna skalas på isolering så kopparledaren sticker ut cirka sex till sju mm (skadas kopparledarna får du skala om kabeln).

exposed_high_current_cables.jpg

Därefter tvinnas ledarna för att de enkelt ska kunna föras in i kopplingspunkten. Kontrollera så du ansluter ledarna till rätt kopplingspunkt. Används en stickpropp med ”öppna skruvar utan bricka” bör ledarna läggas till vänster om skallen så de inte kryper ut när skruvarna spänns.

Jordledaren (gul/grön) måste anslutas till jordstiftet (ansluts det fel är det förenat med livsfara). Kontrollera därför noga vilket stift som är märkt med jordsymbolen. Eftersom jordledaren är en skyddsledare ska den göras längre än de övriga, så att den åker ur stickproppen sist vid en olycka. 

power_cable_ground.jpg

Jordledaren ska göras längre än övriga ledare.

Hur fas (brun) och nolla (blå) ansluts spelar ingen roll (eftersom kontakten kan roteras 180 grader i eluttaget). Var noga så att inga enskilda kardeler sticker utanför kopplingspunkten.

power_cable_live_neutral.jpg

Fas och nolla ansluts efter jordledaren.

Kontrollera att du skruvat fast alla ledare korrekt och att det inte finns någon glappkontakt. Skruvarna i kopplingslisten ska vila mot kopparn, inte isoleringen. Det kan vara bra att dra i de enskilda ledarna så du vet att de sitter ordentligt. Därefter monteras dragavlastning (över hela kabelns hölje). Dragavlastningen är väsentlig för att förebygga olyckor. Den håller fast kabeln i kontakten, var därför noga med monteringen.

power_cable_pull_relief.jpg

Dragavlastningen håller fast kabeln. Var därför noga med monteringen.

Nu kan du provstänga kontakten. Allt ska stängas smidigt utan att du upplever något motstånd vid stängningen. Du kan öppna kontakten igen för att kontrollera att ingen kabel blivit klämd. När du är nöjd med ditt jobb kan du skruva åt skruven som försluter kontakten.

power_cable_mounting_last_step.jpg

Har du tillgång till en multimeter kan du summermäta ledarna så du vet att kabeln inte är kortsluten och ledarna ligger rätt. Ett skarvuttag monteras enligt samma princip.

Är du osäker om du gjort rätt måste en fackman godkänna ditt arbete.

Montering av jordad lamppropp

Montering av lamppropp är till stor del lik monteringen av en jordad stickpropp (därför kan monteringstegen ovan användas). Skillnaden är att designen på kontakten skiljer. Det finns två typer av jordade lampproppar som är vanliga idag. Den äldre jordade lampproppen (två stift och ett hål) och den nyare lampproppen DCL (tre stift) som på sikt kommer ersätta den äldre.

Hos den äldre kontakten ska jordledaren anslutas till hålet och de två stiften ansluts till fas och nolla. Locket på kontakten fungerar även som dragavlastning, säkerställ därför att locket vilar mot kabelns ytterhölje.

lighting_old_plug_mounting.jpg

Jordledaren ska anslutas till hålet. Tänk på att locket ska vila mot kabelns ytterhölje.

På den modernare DCL-kontakten ansluts det längre mittstiftet till jordledaren och de två stiften på vardera sida till fas och nolla enligt märkning på kontakten. Som dragavlastning används en skruv på kontaktens sida som skruvas åt tills den fixerar kabeln (notera att den ska vila mot kabelns ytterhölje).

lighting_new_plug_mounting.jpg

Jordledaren ska anslutas till mittenstiftet. Tänk på att dragavlastningen ska vila mot kabelns ytterhölje.

Är du osäker om du gjort rätt måste en fackman godkänna ditt arbete.

Montering av ojordad kabelskarv

För att skarva en ojordad kabel kan du använda en ledningsskarv. Principen är densamma för jordad kabel men då finns även en jordledare (gul/grön) som ska vara något längre än de övriga ledarna.

Börja med att skala av ytterhöljet på kabeln för att exponera ledarna som finns i kabeln. Var noga med att inte skära eller klippa för djupt i ytterhöljet så du skadar ledarna. En bra metod kan vara att lägga ett försiktigt snitt runt hela ytterhöljet för att sen böja kabeln fram och tillbaka så ytterhöljet lossnar.

När ledarna är exponerade lägger du dessa mot kabelskarven för att se hur långa ledare du behöver, därefter klipper du av överflödet. Det går inte att ange ett exakt mått eftersom det skiljer mellan olika kabelskarvar. De enskilda ledarna skalas på isolering så kopparledaren sticker ut cirka sex till sju mm (skadas kopparledarna får du skala om kabeln).

Därefter tvinnas ledarna för att de enkelt ska kunna föras in i kopplingslisten (sockerbiten). Anslut ledarna så det är samma färg på båda sidor (färgerna ska inte korsas). Skruvarna i kopplingslisten ska vila mot kopparn, inte isoleringen. Kontrollera att ledarna sitter fast ordentligt i kopplingslisten.

power_cable_joint_two_cables.jpg

Nu läggs kopplingslisten i kabelskarven. Notera att höljet på kabeln går in en bit i kabelskarven. Detta är ett måste eftersom locket på kabelskarven även fungerar som dragavlastning. Skruva fast locket och kontrollera att alla skruvar är åtdragna.

power_cable_joint_last_step.jpg

Locket används som dragavlastning. Var därför noga med att dra åt den.

Är du osäker om du gjort rätt måste en fackman godkänna ditt arbete.


Populära kampanjvaror

Se alla kampanjprodukter
Senast ändrad: 2018-05-09
IntroduktionByta trasig propp/återställa automatsäkring i elcentralenByta lampaByta ljusarmatur (i torra ej brandfarliga miljöer)Byta ut vägguttag och väggströmbrytareMontering av förlängningskabelReparation av defekt förlängningskabel och apparatkabelAtt göra ett område spänningslöst (bryta strömmen)Montering av jordad stickproppMontering av jordad lampproppMontering av ojordad kabelskarv
Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.