Bygg ett smart hem med Tellstick

Introduktion

Svenska Telldus har skapat produktserien Tellstick och tjänsten Telldus Live som ­används för att styra fjärrströmbrytare i hela hemmet via datorn eller mobilen. Med hjälp av Tellstick går det att automatisera händelser vid till exempel specifika klockslag eller när en dörr öppnas. I detta kapitel går vi igenom hur ett Tellstick-styrt hem installeras och automatiseras.

Tellstick-hårdvaran

Hjärtat i ett Tellstick-baserat smart hem är controllern (som kopplas med nätverkskabel till hemmets router). I skrivande stund finns flera olika controller-modeller och skillnaden mellan dem ligger i vilka kommunikationstekniker de stöder och huruvida de har offlineläge.

Alla Tellstick-controllers kan sända 433 MHz-kommandon, vilket innebär att de kan slå på och av 433 MHz-fjärrströmbrytare. Vissa av dem har även stöd för att ta emot 433 MHz-kommandon, vilket innebär att de till exempel kan styras av 433 MHz-detektorer och ta emot temperatur från 433 MHz-termometrar. Modellerna som heter Znet har dessutom stöd för att kommunicera med Z-wave-komponenter (Z-wave är alltid dubbelriktat).

Offlinestöd innebär att intelligensen i styrningen ligger i själva controllern och inte i molnet. Med offlinestöd fortsätter det smarta hemmet att fungera trots att internet ligger nere.   

  Tellstick Net v.1 Tellstick Net v.2 Tellstick Znet Lite v.1 Tellstick Znet Lite v.2
Artikelnummer Utgången Utgången Utgången Utgången
Sända 433 MHz Ja Ja Ja Ja
Ta emot 433 MHz Ja Ja Nej Ja
Sända Z-wave Nej Nej Ja Ja
Ta emot Z-wave Nej Nej Ja Ja
Offline-läge
Nej Ja Ja Ja

Relaterade produkter

Nedan ser du ett urval av smarta hem-produkter från vårt sortiment.
Klicka in på en produkt för att läsa mer om den eller scrolla vidare för att fortsätta läsa artikeln.

Telldus Live

Webbtjänsten Telldus Live gör det möjligt att styra sitt smarta hem från en webbläsare eller en app. Telldus erbjuder dessutom öppna API:er som gör att tredjepartsutvecklare kan bygga in stöd för tjänsten i sina lösningar.

I den följande guiden visar vi hur ett hem installeras i Telldus Live. Målsättningen är att kunna styra en lampa, en dimbar lampa och ett element via webbtjänsten. Den icke-dimbara lampan ska tändas vid en specifik tid. Den dimbara lampan ska justeras i ljusstyrka när solen går ned. Elementet ska slås på om det blir för kallt. För detta krävs tre 433 MHz-fjärrströmbrytare och en 433 MHz-temperatursensor.

Eftersom tjänsten är molnbaserad behöver vi inte göra några inställningar i vår router. Tjänsten kräver exempelvis inte att vi öppnar portar i routern. Vi kan därför inleda med att ansluta vår Tellstick-controller till vår router, skapa ett konto på Telldus Live (telldus.com) och registrera vår Tellstick-controller på kontot genom att ange Tellstick-enhetens aktiveringsnummer.

Skapa 433 MHz-system i Telldus Live

Det första steget i Telldus Live-konfigurationen är att lägga till en geografisk position där systemet ska användas. Den informationen krävs för att automatisering som baseras på solens upp- och nedgång ska fungera. Tidpunkterna för solens upp- och nedgång tillhandahåller Telldus Live, så funktionen kräver ingen ljussensor. Om den uppskattade positionen inte stämmer kan koordinaterna (latitud och longitud) anges manuellt eller väljas från en karta. Vi behåller de föreslagna koordinaterna och ställer in rätt tidzon. Vi namnger platsen Södergatan 19 Entréplan.

3-3_1.png

Konfiguration av plats

Tips! Ett konto kan hantera flera platser. Det innebär att en Tellstick i hemmet och en Tellstick i sommarstugan kan styras via samma konto. I riktigt stora hus kan flera Tellstick-enheter också användas för att lösa räckviddsproblem. Genom att placera Tellstick-enheter runt om i huset kan de tillsammans tillgodose fullgod täckning.

3-3_2.png

Flera Tellstick-enheter kan samarbeta för att täcka hela huset.

Nästa steg är att lägga till en fjärrströmbrytare (på enhetsfliken). Det gör vi genom att välja vilken Tellstick som fjärrströmbrytaren ska kommunicera med (behövs enbart vid användning av flera Tellstick-enheter), vilket märke fjärrströmbrytaren har och ­vilken modell det är. Vi ger också fjärrströmbrytaren ett namn och lär den att lyssna på Tellstick-enheten genom att sätta fjärrströmbrytaren i inlärningsläge och klicka på ”Lär upp”.

Vi upprepar samma procedur för de andra fjärrströmbrytarna så att vi sedan har båda lamporna och elementet inlagda i systemet. Detta är allt som krävs för att kunna styra lamporna och elementet direkt från webbläsaren eller mobilappen.

3-3_3.png

De tre fjärrströmbrytarna är tillagda.

Vi växlar sedan till sensor-fliken för att lägga till en temperatursensor. Så fort vi sätter i batterierna i en kompatibel temperatursensor dyker den upp i listan över sensorer. Den behöver alltså inte registreras på samma sätt som fjärrströmbrytarna. Vi trycker ändå på Redigera för att ge den ett passande namn. Detta är allt som krävs för att kunna se temperaturen i webbläsaren och mobilappen.

3-3_4.png

Sensorer kan få egna namn.

Schemalägg 433 MHz-system i Telldus Live

När alla involverade enheter är tillagda är det dags att koppla på schemaläggningen. Vi växlar därför till schemaläggningsfliken och klickar på plus för att lägga till ett schema. Där ställer vi in att enheten Fönsterlampa ska slås på (On) klockan 19.00 varje vardag.

Vi upprepar proceduren för enheten Golvlampa. Den ska dimras till 70 % ljusstyrka 30 minuter före solnedgången.

3-4_1.png

Konfiguration av golvlampan

Automatisera 433 MHz-system i Telldus Live

Avslutningsvis är det dags att automatisera påslagningen av elementet när det blir för kallt. Det gör vi genom att växla till händelsefliken och lägga till en händelse som vi namnger ”Slå på element”.

3-5_1.png

Händelser byggs upp enligt dra- och släpp-metoden.

Händelser byggs upp i tre delar. Först utses en trigger som ska utlösa händelsen. Det kan vara något av följande:

  • när en fjärrströmbrytare eller en detektor skickar ett kommando
  • när en sensor under- eller överstiger ett visst värde
  • när solen går upp eller ned
  • ett bestämt klockslag.

Det finns även en funktion för motorvärmare, men den ingår inte i den kostnadsfria grundfunktionaliteten.

Därefter utses en åtgärd. Det är vanligtvis att en fjärrströmbrytare ska slås på eller av (alternativt att en dimmer ska byta nivå). Det går att utmärkt lägga till flera åtgärder. Avancerade användare kan betala för extrafunktioner och få möjlighet att skicka ett mejl, ett SMS eller en HTTP-begäran som åtgärd.

Mellan triggern och åtgärden kan ett eller flera villkor läggas. Alla villkor måste uppfyllas för att åtgärden ska utföras. Exempel på villkor är:

  • utför endast om en specifik fjärrströmbrytare är påslagen
  • utför endast om en specifik sensor är under eller över ett visst värde
  • utför endast om solen är uppe eller nere
  • utför endast om klockan är i ett specifikt tidsintervall
  • utför endast om det är en av de valda veckodagarna.

Vi vill i vårt exempel att elementet i ett garageutrymme ska slås på om inomhustemperaturen understiger 6 °C. Vi lägger därför till inomhustermometern som trigger.

Vi vill att elementet alltid ska slås på om temperaturen understiger den valda och hoppar därför över alla villkor. Vi lägger däremot till åtgärden att enheten Element ska slås på.

3-5_2.png

Elementet slås på om temperaturen understier 6 °C.

Vi upprepar sedan proceduren genom att lägga till ytterligare en händelse som vi namnger ”Slå av element”. Som trigger väljer vi att inomhustemperaturen överstiger 10 °C. Som åtgärd väljer vi att slå av elementet.

Använd Tellstick som 433 MHz-nav

Vanligtvis används Tellstick som ett komplement till fjärrkontroller och andra sändare. Detta är möjligt eftersom de flesta självlärande fjärrströmbrytare har flera minnesplatser. De kan därför lagra sändar-ID-numret från både en fjärrkontroll och en Tellstick. Det gör att fjärrströmbrytarna kan slås på från Tellsticken och slås av från fjärrkontrollen (eller tvärtom).

3-6_1.png

Med Tellstick som ett komplement lyssnar fjärrströmbrytarna på flera sändare.

Nackdelen med denna lösning är att Tellstick-enheten inte kan veta om en fjärrströmbrytare är på- eller avslagen. Om fjärrströmbrytaren slås på med en fjärrkontroll får Tellstick inte reda på det och tror således att fjärrströmbrytaren fortfarande är avslagen. Det har två nackdelar. För det första blir automatiseringsvillkor som baseras på en fjärrströmbrytares status opålitliga. För det andra visas inte fjärrströmbrytarnas korrekta status i webbläsaren och appen. Av denna anledning bör avancerade användare i stället ha Tellstick-enheten som ett nav.

Om Tellstick används som ett nav skickar fjärrkontrollerna inte sina kommandon direkt till fjärrströmbrytarna. Fjärrkontrollerna triggar i stället händelser i Tellstick-enheten som i sin tur slår på eller av fjärrströmbrytarna.

3-6_2.png

Med Tellstick Net som nav går all kommunikation via Tellstick.

Exempel

Att sätta upp ett system med Tellstick som nav kräver några extra konfigurationssteg. I denna guide vill vi styra fönsterlampan med en batteridriven väggströmställare (d.v.s. en väggmonterad fjärrkontroll som ser ut som en vanlig strömställare). Om Tellstick hade använts som ett komplement i stället för som ett nav, hade vi helt enkelt lärt fjärrströmbrytaren att även lyssna på väggströmställarens kommandon. Nu när Tellstick ska användas som nav väljer vi att lära Tellstick-enheten att lyssna på väggströmställarens kommandon. Det gör vi genom att lägga till ytterligare en enhet.

Vi väljer en fjärrkontroll som enhetstyp och namnger enheten Väggknapp. När webbgränssnittet indikerar att Tellstick-enheten är i inlärningsläge trycker vi på den fysiska väggströmsställaren. Då lär sig Tellstick-enheten att lyssna på väggströmställarens sändar-ID-nummer (30000001).

Sedan skapar vi en händelse. I detta exempel vill vi att Tellstick-enheten ska slå på Fönster­lampa när Väggknapp skickar sitt påslagningskommando. Vi lägger därför till en ny händelse som vi namnger Tänd lampa.

3-6_3.png

När någon trycker på Väggknapp ska Tellstick triggas och tända Lampa.

Vi lägger till en Trigger. Som enhet väljer vi Väggknapp och att triggern ska utlösas när någon trycker på On. Vi lägger inte till något villkor eftersom vi vill att händelsen ska ske utan undantag. Vi lägger däremot till en åtgärd. Åtgärden ska beröra enheten Fönster­lampa och vi vill att den ska slås på.

3-6_4.png

Väggknapp triggar Tellstick-enheten att tända Fönsterlampa.

Vi vill ställa ned tidsintervallet och klickar därför på kugghjulsikonerna bredvid händelserna. Där ställer vi ned parametern Minsta repetitionsintervall till fem sekunder.

3-6_5.png

Händelsen ska få upprepas i femsekundersintervall.

Vi skapar därefter en likadan händelse vid namn Släck lampa. Den innehåller samma trigger och åtgärd som händelsen Tänd lampa. Den enda skillnaden är att den lyssnar och skickar avstängningskommandon i stället för påslagningskommandon (i dialog­rutorna väljs Off i stället för On).

Konfigurationen är därefter klar. Nu kan vi tända och släcka lampan från väggströmställaren. All kommunikation går via vår Tellstick, så att Tellstick-systemet alltid har full koll på lampans status. Ett system likt detta kan givetvis byggas ut. Samma väggknapp kan trigga Tellstick att tända flera olika lampor. Samma lampa kan också (via Tellstick) tändas från flera olika väggknappar. Det är fantasin som sätter gränserna.

3-6_6.png

Flera väggknappar kan tända samma lampa.

Vi har i detta reportage valt att låta Tellstick lyssna på ett kommando och sända ett ­annat. Denna princip valde vi för att tydliggöra vilka komponenter som lyssnar på vilka. För att inte göra sig helt beroende av en internetuppkoppling rekommenderar vi att låta Tellstick Net sända samma kommando som den lyssnar på. Då fungerar lösningen på samma sätt, men det går även att tända lampan direkt från en av väggströmställarna om uppkopplingen mot internet skulle avbrytas.

3-6_7.png

Låt Tellstick lyssna och sända samma kommandon för att säkra lösningen mot internetavbrott.

Använd Tellstick som Z-wave-controller

Uppbyggnaden av ett Z-wave-nätverk med Tellstick följer samma princip som uppbyggnaden av ett 433 MHz-system. Tellstick-enheten skapar först ett nytt Z-wave-nätverk. Administratören får sedan inkludera alla Z-wave-komponenter som ska finnas i nätverket. I följande exempel inkluderar vi en fjärrströmbrytare (Hallampa) och en magnetkontakt (Halldörr) som detekterar dörröppningar. Det gör vi genom att trycka på Z-wave-komponenternas fysiska knappar medan Tellstick-enheten är försatt i inkluderingsläge.

3-7_2.png

Två Z-wave-komponenter är inkluderade i Z-wave-nätverket.

Vi vill att Hallampa ska tändas när Halldörr öppnas. Vi skapar därför en ny händelse (även kallat scen) som vi namnger Tänd i hallen. Sedan bygger vi upp händelsen på samma sätt som vi gjorde tidigare i detta kapitel.

3-7_3.png

En Z-wave-händelse (scen) som tänder hallampan när dörren öppnas.

 

Populära kampanjvaror

Se alla kampanjprodukter
Senast ändrad: 2017-08-03
IntroduktionTellstick-hårdvaranRelaterade produkterTelldus LiveSkapa 433 MHz-system i Telldus LiveSchemalägg 433 MHz-system i Telldus LiveAutomatisera 433 MHz-system i Telldus LiveAnvänd Tellstick som 433 MHz-navAnvänd Tellstick som Z-wave-controller
Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.