Strømadaptere

Introduksjon

I forrige kapittel behandlet vi det teoretiske grunnlaget. I dette kapittelet bruker vi informasjonen i et mer praktisk emne: strømaggregat. Strømaggregater har flere forskjellige navn, inkludert strømforsyning, transformator, lader, strømadapter, strømomformer eller rett og slett bare adapter.

Det finnes mange forskjellige typer strømaggregater. Det som skiller dem er konstruksjonen, spenningsnivået, strømstyrken og om det er like- eller vekselspenning. Felles for dem er at de må kobles til vegguttak og konvertere nettspenningen til en lavere spenning som passer for enheten de er koblet til.

luxorparts-stallbar-natadapter-3-12-v-(dc)-12-w (1).jpg

Eksempel på strømadapter med utskiftbar kontakt.

Valg av riktig strømadapter/strømforsyningsenhet

Hvis strømadapteren skulle gå i stykker og må skiftes ut, må den nye strømadapterens klassifisering samsvare med den gamle. Ellers er det fare for at enheten går i stykker. Her følger en beskrivelse om hvordan det enkelt kan unngås.

philips_power_supply.jpg

Del av merkingen på en strømadapter til en LCD-TV

Hva står det på etiketten på strømadapteren til Philips TV-en?

Driftspenning (input): 100-240 VAC. 
Frekvens 50-60 Hz. 
Strømforbruk på sterkstrømssiden: 1,5 A.
Strømadapteren avgir (output) 12 V likespenning og kan belastes med 4,58 A.

Maksimal effekt på strømadapteren kan beregnes på følgende måte.

P = U ∙ I

P = 12 ∙ 4,58 = 54,96 ≈ 55 W

Spenning (volt)

Start med å se etter en strømadapter med samme spenningsspesifikasjoner som på produktet. Hvis strømadapterens spenning er for lav er det fare for at produktet ikke starter. Det er imidlertid verre hvis spenningen er for høy fordi da kan produktet bli ødelagt. Generelt er det en viss toleranse, et produkt som krever 19,5 V kan ofte brukes på 19 V eller 20 V. Hvis en annen spenning enn den som er spesifisert må brukes kan du prøve deg med en lavere spenning. Ideelt sett bør den ha samme verdi, noe annet kan sjelden anbefales. Justerbare strømforsyninger har en trinnvis justerbar spenning som justeres med en glidebryter.

Det er ikke mulig å fastsette en verdi for hvor mye spenningen kan avvike. Noen produkter kan håndtere store forskjeller, mens andre må ha eksakt riktig spenning. Det vil også være en større prosentvis forskjell dersom spenningen senkes med én volt til et produkt som er spesifisert for 3 V, sammenlignet med et produkt som er laget for 19 V.

Strøm og effekt (ampere og watt)

I motsetning til spenningen kan strømstyrken til en strømadapter være høyere enn det enheten krever. Produktet bruker kun så mye strøm som det trenger. Hvis strømadapteren er for svak vil det imidlertid bli overbelastet og bli ødelagt. Hvis produktet for eksempel trenger 1500 mA, går det fint an å bruke en strømadapter som kan levere 2000 mA. Men hvis strømadapteren er spesifisert for 800 mA vil produktet prøve å trekke mer strøm enn det strømadapteren kan levere, det kan kanskje føre til at strømadapteren går i stykker.

Ettersom effekten har en direkte sammenheng med strøm og spenning, gjelder akkurat det samme der. Hvis enheten krever 15 W er det fullt mulig å drive den med en strømadapter som leverer 15 W, 25 W eller 350 W, men ikke 10 W.

Veksel- eller likespenning

Strømadapteren trenger ikke nødvendigvis å konvertere fra veksel- til likespenning. Inne i selve enhetene brukes nesten utelukkende likespenning, men det finnes tilfeller der likeretteren er innebygd i produktet i stedet for i strømadapteren. Det kan du enkelt kontrollere, fordi strømadapteren ofte indikerer en spesifikk polaritet hvis likeretteren er innebygd i den. På samme sted på produktet der spenning og strøm er angitt, kan du vanligvis også se betegnelsen DC (likestrøm/likespenning) eller AC (vekselstrøm/vekselspenning). Noen ganger er det oppsummert som 18 VDC, det skal tolkes som 18 V likespenning.

 

ac_dc_symbols_iso@2x.png

De to symbolene for like- og vekselspenning.

dc_male_dc_female.jpg

DC-tilkoblingsplugg og DC-chassiskontakt

DC-kontakten er en av de vanligste tilkoblingskontaktene for å koble strømadapteren til en enhet. Den er tilgjengelig med varierende diameter. Målene angis som 5,5/2,5, det vil si at den ytre diameteren er 5,5 mm og den indre diameteren er 2,5 mm. Det er viktig at DC-kontakten passer godt inn i hunnkontakten. Ved dårlig kontakt eller løs kontakt reduseres kontaktflaten. Da er det totale arealet som strømmen ledes over mindre, det kan føre til varmeutvikling, på samme måte som når strømmen går gjennom en underdimensjonert kabel.

Polaritet

Hvis produktet leveres med vekselspenning, trenger du ikke å ta hensyn til polaritet. Skal den derimot ha likespenning er det veldig viktig at de positive og negative polene ikke forveksles. Ellers kan enheten bli skadet.

På elektroniske enheter finnes det vanligvis et symbol som indikerer hvordan DC-kontakten er koblet til:

polarity_center_plus_iso.png

Symbolet over betyr at den positive polen er i midten av kontakten og den negative polen er i hylsen. Dette er den vanligste polariteten, men den kan også reverseres. Da ser det slik ut:

polarity_center_minus_iso.png

Hvis illustrasjonen mangler og det ikke fremgår tydelig av bruksanvisningen, strømadapteren eller produktet, bør du ikke ta noen sjanser. I så fall må du kontakte produsenten eller forhandleren.

Universale strømadaptere kan vanligvis kobles til på begge måter, avhengig av hvordan du setter i kontakten. Bildene ovenfor er DC-kontakter med loddet eller skrutilkoblinger. Kontaktene som følger med strømadapterne vi selger har i stedet kontakter fra O-dapt-systemet:

polaritet_hfd.jpg

Avhengig av polariteten enheten din skal ha, kan du sette O-dapt-kontaktene i forskjellige retninger. På kontaktene er det samme symbol som vi viste ovenfor. Det er også en pil på begge sider av kontakten, men det er bare en pil på den ene siden av tilkoblingskabelen som kommer fra strømadapteren. For å velge polaritet tar du den siden med riktig symbol og setter inn kontakten på tilkoblingskabelen, med pil mot pil. Vær oppmerksom på at vi snakker om de trykte hvite symbolene og ikke de som er inngraverte.

Eksempel i henhold til bildet ovenfor:
Venstre bilde: Strømmen leveres med den positive polen i midten og den negative i hylsen (det vanligste).
Venstre bilde: Strømmen leveres med den positive polen i hylsen og den negative i midten.

Sjekkliste ved utskifting av strømadapter

  • Undersøk om enheten skal drives på DC (likestrøm) eller AC (vekselstrøm).
  • Kontroller at strømadapteren avgir den spenningen (volt) som enheten er beregnet for.
  • Sjekk at strømadapteren kan belastes med minst like mye strøm (ampere) som enheten krever.
  • Sjekk at polariteten er korrekt (gjelder kun DC).

Produsentgarantien gjelder ikke hvis du bruker feil strømadapter.

Eksempel
En strømadapter med spesifikasjonene Output: DC 5 V 2,5 A er ødelagt. Kan en strømadapter som leverer 5 V og 25 W brukes som erstatning?

Spenningen 5 V er riktig, men vi må også sjekke at polariteten er korrekt.

Kan den nye adapteren levere tilstrekkelig nok strøm? Vi kan se at den gamle strømadapteren avgir maksimalt 2,5 A. Den nye avgir 25 W. For å beregne hvor mange ampere den nye maksimalt kan avgi bruker vi effektberegningsformelen:

P = U ∙ I

I = P / U = 25 / 5 = 5 A

Den nye strømadapteren tåler ifølge beregningen en maksimal belastning på 5 A, dvs. dobbel belastning i forhold til den gamle og du kan derfor utmerket bruke den som erstatning.

Sist endret: 27.09.2019
IntroduksjonValg av riktig strømadapter/strømforsyningsenhetPolaritetSjekkliste ved utskifting av strømadapter
Bli medlem hos Kjell & Company

Bli medlem og få ekstra bra medlemspriser, poeng på alt du handler og 100 dagers åpent kjøp. Medlemskapet ditt er helt digitalt – praktisk og kortløst!

Les mer
Medlem av Trygg E-Handel
RÅD OG TILBEHØR TIL HJEMMEELEKTRONIKK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Det kan gjøre at ikke alt fungerer eller ser ut som det skal.