Koble en Android-enhet til hjemmekino

Innledning

Mikro-USB-kontakten er nå standard på mobiltelefoner (og til dels også på nettbrett). Ettersom produsentene ønsker å begrense antallet kontakter på enhetene sine, har de utviklet løsninger for å dra nytte av Mikro-USB-kontakten til flere formål enn USB-dataoverføring og lading. To av løsningene for å sende videomateriale via Mikro-USB-kontakten, er MHL og Slimport (også kalt MyDP). Ved hjelp av disse teknologiene er det mulig å koble en Mikro-USB-utstyrt Android-enhet til hjemmekinoen med en standard HDMI-kontakt.

MHL

MHL (Mobile High-Definition Link) er en teknologi for overføring av digitale bilde- og lydsignaler. MHL-signalet kan konverteres til et vanlig HDMI-signal ved hjelp av en MHL-adapter, og kan sendes videre med en HDMI-kabel til en hvilken som helst HDMI-kompatibel TV, mottaker eller projektor.

MHL (Mobile High-Definition Link) är en teknik för att överföra digital bild- och ljudsignal. MHL-signalen kan omvandlas till en vanlig HDMI-signal med hjälp av en MHL-adapter, och skickas vidare med en HDMI-kabel till vilken HDMI-kompatibel TV, receiver eller projektor som helst.

11-3_mhl_logo.png

En mobiltelefon eller et nettbrett må ha støtte for MHL for at det skal være mulig å få ut bilde og lyd via enhetens Mikro-USB-kontakt. MHL er nemlig en helt egen signaltype som ikke har noe til felles med USB! Hvis en mobiltelefon eller et nettbrett har en MHL-kompatibel Mikro-USB-tilkobling, betyr det at den fysiske kontakten kan brukes til å sende to helt forskjellige signaltyper. Kontakten kan enten brukes til å sende USB-trafikk, eller den kan brukes til å sende MHL-trafikk. Hva kontakten skal brukes til i et gitt øyeblikk, avhenger av hva mobiltelefonen eller nettbrettet er koblet til.

11-1_2.png

Den samme kontakten kan brukes til å sende enten et USB- eller et MHL-signal.

Ettersom MHL er en egen signaltype, kreves det en aktiv omformer (inneholder elektronikk) for å konvertere MHL-signalet til et HDMI-signal. Slike omformere har en Mikro-USB-hann i den ene enden og enten en HDMI-hann eller en HDMI-hunn i den andre enden, avhengig av om adapteren skal kobles direkte til en TV eller kobles til en HDMI-kabel i ønsket lengde.

11-3_mhl_adapter.jpg

MHL-adapter til HDMI

Som man ser på adapteren ovenfor, er den til og med utstyrt med en Mikro-USB-hunn. Mikro-USB-hunnen brukes for å koble til mobiltelefonens eller nettbrettets lader. Ettersom MHL-adapteren er en aktiv adapter, krever den strømforsyning for å fungere. Som en bonus kan laderen lade mobiltelefonen eller nettbrettet som er koblet til, via MHL-adapteren, noe som er nyttig for eksempel ved avspilling av film eller speiling av skjermen i spillsammenheng.

11-1_4.png

Prinsipp for tilkobling av en MHL-kompatibel mobiltelefon og en vanlig TV.

Obs! MHL-adaptere krever en tilkoblet lader for å fungere. Det finnes bare et fåtall Android-enheter som kan drive MHL-adapteren via sitt eget batteri. Samsung Galaxy S4 er én av dem.

Etter hvert som MHL har blitt en stadig vanligere tilkoblingsmetode, har produsenter begynt å bygge inn støtte for MHL i blant annet TV-skjermer, projektorer, dataskjermer og mottakere (for viderekobling til TV-skjermer/projektorer). Fordelen med å ha innebygd MHL-støtte i både mobiltelefonen (eller nettbrettet) og hjemmekinoen som enheten kobles til, er at det eliminerer behovet for MHL-adapteren. Da kan man i stedet bruke en passiv MHL-kabel som ikke trenger noen strømforsyning. Mobiltelefonen ­eller nettbrettet kan til og med lades av hjemmekinoens MHL-kompatible HDMI-port.

Obs! Av og til må MHL-funksjonen aktiveres i innstillingsmenyen på TV-en/mottakeren. Hvis TV-en/mottakeren har flere HDMI-innganger, kan det hende at bare én av dem har MHL-støtte. Hvis det oppstår problemer, kan du derfor prøve å bytte HDMI-inngang og kontrollere at MHL-funksjonen virkelig er aktivert.

19-1_passiv_mhl.jpg

Passiv MHL-kabel. Krever MHL-støtte i TV-en for å fungere.

11-1_6.png

Prinsipp for tilkobling av MHL-kompatibel mobiltelefon og MHL-kompatibel TV.

5- og 11-pinners MHL-kontakter

MHL-standarden har en egenskap som kan anses både som en fordel og en ulempe: den har ingen standardplugg. Dette betyr at produsenter av mobiltelefoner og nettbrett kan lage sine egne MHL-løsninger.

I skrivende stund (juli 2015) finnes det to vanlig forekommende MHL-kontakter. ­Begge to ligner på helt vanlige Mikro-USB-kontakter, men mens den ene har fem pinner (som en vanlig Mikro-USB-kontakt), har den andre elleve pinner. I tillegg til de vanlige USB-pinnene har den altså seks ekstra pinner. Fordelen med den 11-pinners Mikro-USB-kontakten er at mobiltelefonen eller nettbrettet kan ha både en USB-tilkobling og en MHL-tilkobling samtidig. Med den 5-pinners Mikro-USB-kontakten kan bare den ene tilkoblingstypen brukes om gangen. Behovet for å kunne bruke MHL og USB samtidig, oppstår når mobiltelefonen eller nettbrettet skal kobles både til en skjerm og for eksempel til et tastatur via USB-OTG (omtales nærmere i Lagringsmediet). Vær oppmerksom på at ikke alle mobiltelefoner og nettbrett har støtte for USB-OTG.

Dessverre er ikke de 5-pinnede og 11-pinnede kontaktene kompatible med hverandre! Man kan dermed ikke bruke en 5-pinners MHL-adapter til en 11-pinners Android-enhet eller omvendt. Det er også vanskelig å se forskjellen på 5-pinners og 11-pinners kontakter, fordi de har samme dimensjoner.

Den 11-pinners kontakten dukket først opp våren 2012, i forbindelse med lanseringen av Samsung Galaxy S III. Samsung har deretter fortsatt å bruke den på toppmodellene sine (bl.a. Galaxy S4, Galaxy Note II og Galaxy Note III). De kommer sannsynligvis også til å fortsette å bruke den på fremtidige modeller. På eldre Galaxy-modeller (f.eks. Galaxy S II) brukes den vanlige 5-pinners MHL-kontakten.

MHL 1-standarden

Hvor høy bilde- og lydkvalitet det er mulig å oppnå med signalet fra MHL-utstyrte mobil­telefoner eller nettbrett, avhenger av hvor kraftig den aktuelle modellen er. Det kan til og med finnes begrensninger i MHL-adapteren, men MHL-teknologien i seg selv er svært kompetent. Versjon 1 av MHL har støtte for følgende:

  • Bilde i Full HD (1080p ved 60 Hz)
  • Opptil 7.1-kanals ukomprimert surroundlyd, komprimert Dolby Digital-lyd eller komprimert DTS-lyd.
  • Kopieringsbeskyttelse med HDCP (se HDMI).
  • Mulighet for overføring av fjernkontrollsignaler (CEC), slik at kompatible mobil­telefoner og nettbrett kan styres via TV-apparatets fjernkontroll.
  • Mulighet for lading av tilkoblede mobiltelefoner og nettbrett med opptil 500 mA (2,5 W).

I skrivende stund har vi i redaksjonen ikke funnet noen MHL 1-adapter som fullt ut støtter spesifikasjonen. Adapterne havner i stedet på 30 Hz ved Full HD-oppløsning, noe som er tilstrekkelig for filmavspilling, men som kan oppleves litt ustabilt i spillsammenheng.

MHL 2-standarden

MHL 2-teknologien ble tatt i bruk på det svenske markedet våren 2013. Samsung ­Galaxy S4 ble den første modellen med MHL 2-støtte.

Den store nyheten med den nye standarden er bedre støtte for overføring av 3D-video (stereoskopi). MHL 2 øker også den mulige ladestrømmen fra 500 mA til 900 mA (4,5 W) og forbedrer støtten for sending av komplekse fjernkontrollsignaler (f.eks. overføring av alfanumeriske tegn).

For at MHL 2-utstyrte mobiltelefoner og nettbrett skal kunne dra full nytte av den nye teknologien, må de kobles til med en MHL 2-kompatibel adapter. Du kan også bruke en eldre MHL 1-adapter, men da kan ikke de MHL 2-unike funksjonene brukes. Videre kan du bruke en MHL 2-adapter på en MHL 1-enhet, selv om adapteren da fungerer som en MHL 1-adapter.

MHL 1-standarden hadde støtte for 60 Hz i Full HD-oppløsning, men det synes å først være i sammenheng med MHL 2 at støtten for alvor blir vanlig. Samsungs MHL 2-­originaladapter til Galaxy S4 har for eksempel støtte for 60 Hz ved Full HD-oppløsning, noe som deres MHL 1-originaladapter til Galaxy S3 ikke har. Dessverre ser det ut til at begrensningen i bildeoppdateringsfrekvensen ikke bare sitter i adapteren, men også i mobiltelefonen, ettersom Galaxy S3 ikke får støtte for 60 Hz ved Full HD-oppløsning selv om den kobles til med den nye MHL 2-adapteren.

MHL 3-standarden

Allerede før MHL 2 hadde rukket å slå gjennom i stor skala, begynte MHL Consortium å forberede neste versjon av standarden: MHL 3. De store nyhetene i den tredje versjonen er støtte for Ultra HD-oppløsning (se Dagens oppløsninger) i opptil 30 Hz, samt støtte for de tapsfrie lydkodekene Dolby True-HD og DTS-HD Master Audio (se Dagens surroundlyd). MHL 3 gjør det også mulig å lade den tilkoblede enheten med opptil 10 W (sammenlignet med 4,5 W for MHL 2), noe som er en velkommen nyhet for nettbrett. Sist men ikke minst har MHL 3 støtte for sending av signaler til flere skjermer samtidig samt styring av mobiltelefoner fra brukergrensesnittet i biler.

  MHL 1 MHL 2 MHL 3
Tilgjengelighet Våren 2011 Våren 2013 2015
Oppløsning 1080p ved 60 Hz* 1080p ved 60 Hz 2160p ved 30 Hz
3D-støtte - Ja Ja
HDCP Ja Ja Ja
Strømforsyning 2,5 W 4,5 W 10 W
Lyd (LPCM) 7.1 7.1 7.1
Dolby True-HD - - Ja
DTS-HD Master Audio - - Ja

* I testene våre har vi ikke funnet noen MHL 1-adapter som kan håndtere mer enn 30 Hz ved Full HD-oppløsning, selv om standarden i seg selv har støtte for opptil 60 Hz.

Valg av MHL-adapter

Ettersom det finnes to (snart tre) ulike versjoner av MHL-standarden og to ulike kontakter, kan det være vanskelig å finne riktig MHL-adapter. Det viktigste er å undersøke hvorvidt mobiltelefonen eller nettbrettet har en 5- eller 11-pinners Mikro-USB-kontakt. Følgende er en tommelfingerregel (juli 2015):

Hvis mobiltelefonen eller nettbrettet ble lansert i 2012 eller tidligere, er det garantert MHL-versjon 1 som brukes. Hvis mobiltelefonen eller nettbrettet ble lansert i 2013 eller senere, kan enheten bruke enten MHL 1 eller MHL 2. Ettersom MHL 2-adapterne er bakoverkompatible med MHL 1, kan du velge en slik for å være på den sikre siden (med mindre mobiltelefonprodusenten spesifiserer versjonsnummeret). Det samme gjelder for MHL 3.

Slimport og MyDP

Slimport er en lisensfri løsning som er svært lik MHL. Akkurat som MHL brukes Slimport for å hente digitale bilde- og lydsignaler fra Mikro-USB-porten på en mobiltelefon eller et nettbrett. Slimport er basert på MyDP (Mobility DisplayPort), som er en del av den åpne DisplayPort-standarden (les mer i Skjermtilkoblinger). Dessverre er ikke MHL- og Slimport-løsningene kompatible med hverandre.

19-7_slimportadapter.jpg

Slimport skiller seg litt fra MHL. Slimport-adaptere mellom Mikro-USB og HDMI trenger nemlig ikke strømforsyning fra noen ekstern strømadapter (selv om de ofte har en Mikro-USB-port for å muliggjøre samtidig lading).

Teknisk sett er Slimport-løsningen svært kompetent og i samme klasse som MHL 2. Slimport kan maksimalt håndtere Full HD-oppløsning (1080p) ved 60 Hz, 7.1 ukomprimert surroundlyd og 3D (stereoskopi).

Sist endret: 25.09.2019
InnledningMHL5- og 11-pinners MHL-kontakterMHL 1-standardenMHL 2-standardenMHL 3-standardenValg av MHL-adapterSlimport og MyDP
Bli medlem i dagBenytt deg av våre fantastiske tilbud!

Som medlem får du:

  • 100 dagers åpent kjøp
  • Eksklusive medlemstilbud
  • Poeng på alt du handler
  • Se kjøpene dine på kjell.com
  • Personlige tilbud
Som medlem av Kjell & Company får du kjøpt utvalgte forbruksvarer til ekstra gode priser. Du kan også samle poeng og motta bonussjekker og benytte deg av unike medlemstilbud.Les mer
Alltid trygt å handle hos Kjell
Fri standardfrakt

Fri standardfrakt ved kjøp fra 499,-

Fri retur

Fri retur i alle butikkene våre.

Rask levering

2–4 virkedagers leveringstid på lagervarer

Hent i butikk, GRATIS!

Reserver online – klar til henting etter 15 minutter

Medlem av...

Medlem av Trygg E-Handel

Du betaler enkelt med

Få bestillingen din levert med

Du kan handle fra både

Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Det kan gjøre at ikke alt fungerer eller ser ut som det skal.