Tema / poddradio
2016-08-02

Dags att ladda bilbatteriet?

Bild på batteriladdare

Kör du korta sträckor med bilen hinner inte bilens generator ladda upp batteriet. Till slut kommer batteriet vara så urladdat att bilen inte längre kan starta. För att undvika detta kan du själv ladda batteriet. Bäst resultat får du med en intelligent laddare som laddar batteriet i flera steg.

Batteriet

Batterier finns överallt runt omkring oss. Batteriteknikerna har utvecklats och blivit förfinade över tiden. Lägre vikt, obefintlig självurladdning, högre kapacitet och bättre funktion i kyla är några av förbättringarna. I vanliga personbilar har utvecklingen inte varit lika intensiv. Den vanligaste batteritypen hos personbilar är bly-syra (en teknik som är över 150 år gammal). Ett välskött bly-syra-batteri kombinerar lågt pris med tillräcklig kapacitet för ändamålet (45-120 Ah) och möjlighet till högt strömuttag (300-400 A).

Det traditionella bly-syra-batteriet är lätt att känna igen eftersom det finns lock på toppen för att fylla på batterivatten vid behov. Det är således en öppen konstruktion och kräver att användaren håller ett öga på vattennivån. Evolutionen av det öppna bly-syra-batteriet är det slutna bly-syra-batteriet. Denna batterityp kräver ingen kontroll av vattennivån och är mer användarvänlig. Det finns två vanliga sätt att konstruera ett slutet bly-syra-batteri. Det vanligaste sättet är att fylla på mycket syra vid tillverkningen och göra batterilådan tät så att inte vätskan kan gasa och försvinna (vilket är problemet hos en öppen konstruktion). Denna konstruktion säljs under namn som Maintenance Free (MF) eller Sealed Maintenance Free (SMF).

Bilbatteri
Bilden visar ett öppet bly-syra-batteri. Ett slutet batteri saknar locken på toppen.

Den andra slutna konstruktionen är den ventilreglerade (VRLA). Här är batterilådan ett tryckkärl med säkerhetsventiler. Gasen stängs in och återbildas. VRLA finns i två huvudprinciper: Gel och AGM.

Gel-batteriet har inte, som det traditionella bly-syra-batteriet, fri syra som kan rinna ut. I stället används tillsatsämnen i syran som gör den till gel. Gel-batteriet används sällan som bilbatteri. Detta eftersom gelén har högre motstånd än fri syra och har inte möjlighet till samma höga strömuttag. Däremot hanterar det djupurladdningar bättre än ett bly-syra-batteri och anses därför mycket robust. UPS:er, larmsystem och eldrivna leksaksfordon är vanliga användningsområden.

AGM-batteriet  (Absorbent Glass Matt) använder inte heller fri syra. I stället för att binda syran som gel används glasfibermatta som fungerar likt en svamp. Konstruktionen går att göra kompakt med väldigt lågt inre motstånd kombinerat med hög kapacitet. Därför fungerar det bra som bilbatteri. Det går även att tillföra mycket energi snabbt, vilket gör AGM-batteriet lämpligt att snabbladda. Glasfibermattan gör batteriet vibrationståligt och det används därför ofta till arbetsfordon, motorcyklar och moderna bilar med start/stopp-funktion. AGM-batteriet räknas som ett av de bästa bilbatterierna som finns idag. Nackdelen är kostnaden och laddspänningen. AGM-batteriets konstruktion gör att det kan krävas högre laddspänning (14,4-14,7 V) än till de övriga batterierna nämnda ovan (14,4 V).

Klimatets inverkan på batteriet

Ett laddat bly-syra-batteri klarar temperaturer under -60 °C innan det fryser. Ett urladdat klarar bara några få minusgrader. Prestandan hos bilbatteriet är beroende av omgivningstemperaturen. Ett batteri som har 100 % kapacitet vid 25 °C har bara 50 % kapacitet vid -18 °C. Detta eftersom det inre motståndet ökar. Ett rimligt scenario är att batteriet inte är fulladdat. 70 % kapacitet vid 25 °C ger endast 35 % kapacitet vid -18 °C. För att undvika startproblem är det därför viktigt att se till att batteriet är laddat och fräscht.

Kontrollera batteriets laddning

Batteriets laddningsgrad är direkt kopplad till batteriets spänning. Även om startbatteriets spänning anges som 12 V är ett fulladdat batteri 12,7 V. Om batteriet är helt obelastat kan en enkel multimeter användas för att mäta spänningen på batteriets poler. Notera att omgivningstemperaturen ska vara +25 °C vid denna testmetod.

LaddningBatterispänning (vid + 25 °C)
100 % 12,72 V
75 % 12,5 V
50 % 12,15 V
25 % 11,9 V
0 % 11,4 V

På ett öppet bly-syra-batteri kan en syramätare användas för att kontrollera densiteten på syran i batteriet. Densiteten avslöjar i sin tur hur laddat batteriet är. Testas bilbatterier frekvent finns det även elektroniska batteritestare. Dessa instrument fungerar precis som en vanlig multimeter både på öppna och slutna batterier. De elektroniska batteritestarna kan även testa generators laddström vilket kan vara bra vid felsökning.

Bilens egen batteriladdare

Vid normal användning behöver bilbatteriet endast laddas av bilens generator. En normalstor personbilsgenerator kan lämna 60 A vid optimala förhållanden. I teorin skulle detta innebära att ett normalt bilbatteri med en kapacitet på 60 Ah är fulladdat efter en timmes bilkörning (60 Ah / 60 A = 1 h). Dessvärre laddar inte generatorn med samma ström konstant utan bilens varvtal spelar in och en sliten generator laddar sämre. I verkligheten delar hela bilens strömförbrukare på strömmen från generatorn (lampor, klimatanläggning, stereo o.s.v.). Därför är det omöjligt att säga hur lång tid det tar för bilen att själv ladda upp ett batteri. Om bilen endast rullar kortare sträckor är det troligt att startströmsuttaget överstiger energin som generatorn hinner återge till batteriet. Batteriet kommer därför gradvis tappas ut på ström.

För att ladda ett batteri måste laddspänningen alltid vara högre än hos batteriet. Därför lämnar bilens generator omkring 14 V (13,8 - 14,2 V) vid normal bilkörning. För att inte överladda batteriet (och förstöra det) finns det en spänningsregulator i generatorsystemet. Spänningsregulatorn är konstruerad så att spänningen som skickas till batteriet aldrig ska vara så hög att batteriet gasar. Gasning är skadligt för batteriet eftersom batterisyra försvinner och batteriet kan till slut inte fungera.

Extern batteriladdare

Blir bilen svårstartad och det låter som att startmotorn tappar ork är det ett tecken på att bilen inte orkar ladda upp batteriet själv. Då är det hög tid att ladda batteriet med en batteriladdare. Det går att dela in bilbatteriladdare i två konstruktioner: linjära och primärswitchade med laddning i flera steg.

Den linjära laddaren är den enklaste batteriladdaren och normalt även den med lägst pris. Konstruktionen kan bestå av en transformator och en likriktare. Laddströmmen styrs av batteriets inre motstånd. Vid startskedet i laddningsprocessen, när spänningen i batteriet är låg, orkar laddaren ladda med en hög ström. Efterhand som spänningen i batteriet ökar sjunker laddströmmen. Detta innebär att en laddare som är märkt med 6 A i laddström bara kan lämna detta när batteriet är urladdat. Laddningstiden kan därför vara långsammare än med en primärswitchad laddare som uppger en lägre laddström. Den linjära typen av laddare har normalt problem att ladda upp batteriet helt.

Bild på linjär laddare
Den linjära batteriladdaren är den enklaste typen av laddare.

Den moderna batteriladdaren är den primärswitchade där laddningen sker i flera steg. Denna typ är normalt också helautomatisk och kräver ingen övervakning av användaren. I stället för att låta batteriet själv reglera laddströmmen så anpassar laddaren strömmen för bästa resultat.

Bild på primärswitchad laddare
Den moderna laddaren är normalt helautomatisk och laddar i flera steg för bästa resultat.

Den moderna primärswitchade-laddaren använder sig av olika steg i laddningsprocessen. Vid normal laddning används tre steg (men väldigt avancerade laddare kan ha ännu fler steg).

Bild på primärswitchad laddare

Steg ett benämns bulk-fasen. Här skickar laddaren en konstant ström till batteriet. Batteriets kapacitet fylls snabbt och batteriets spänning ökar. Batteriet får merparten av sin kapacitet under denna fas (upp till 80 %).

Steg två benämns absortions-fasen. Nu hålls spänningen på en konstant nivå (runt 14,4 V). Efterhand som batteriet blir mer uppladdat sjunker laddströmmen. Absortions-fasen avslutas när laddströmmen har sjunkit till en förutbestämd nivå (normalt 0,2-0,5 A) eller vid en förutbestämd tid.

Steg tre benämns floating-fasen och är en underhållsladdning. Nu är batteriet i det närmaste fulladdat. Laddaren sänker laddspänningen till omkring 13,5 V och anpassar laddströmmen till några hundra milliampere (mA) för att motverka batteriets självurladdning.

Batteriladdarens laddström

Ett normalstort bilbatteri har vanligtvis en kapacitet runt 45-100 Ah. Att ladda ett batteri med för mycket ström sliter på batteriet eftersom värmeutvecklingen ökar (AGM-batterier kan dock snabbladdas). Att ladda ett batteri med låg ström gör att det tar väldigt lång tid för batteriet att nå sin fulla kapacitet. Därför är lagom bäst och en lämplig laddare till normalstora bilbatterier är omkring 3 A till 8 A.

Ansluta batteriladdaren till batteriet

Att ladda med en automatisk bilbatteriladdare är väldigt enkelt. När du har stängt av bilen måste först batteriet lokaliseras. Normalt sitter detta under en plastkåpa som är märkt med batterisymbol under motorhuven eller i bagageutrymmet. I bilens manual kan du snabbt se var batteriet finns om du är osäker. I bilens manual kan du även se hur laddaren ska anslutas till batteriet.

På vissa bilar ska batteriladdarens klämmor kopplas direkt på batteriets plus- (röd) och minuspol (svart). Det finns även bilar där laddarens pluspol ska anslutas direkt till batteriet och laddarens minuspol ska kopplas till bilens chassi. Ta för vana att alltid ansluta pluspolen först och därefter minuspolen. När du tar av laddaren börjar du med minuspolen och därefter pluspolen. Detta görs för att undvika gnistbildning. När laddaren är ansluten kan du koppla in laddaren till elnätet. När batteriet är färdigladdat indikerar laddaren detta.

Bild på inverter
Anslut först laddarens klämma till pluspolen och därefter till minuspolen. Koppla bort i omvänd ordning.

Luxorparts batteriladdare

Tillverkaren Luxorparts har en modern helautomatisk bilbatteriladdare. Den laddar traditionella bly-syrabatterier (även underhållsfria) samt gel- och AGM-batterier. Tidigare har vi utgått från att alla startbatterier har varit av 12 V-modell. Äldre bilar, motorcyklar och arbetsmaskiner kan använda 6 V-batterier. Då går det inte att använda en laddare för 12 V-batterier. Antingen måste en speciell 6 V-laddare användas alternativt en laddare som hanterar båda spänningarna. Luxorpartsladdaren hanterar både 6 V och 12 V. Vilken laddspänning som ska användas väljs med ett skjutreglage på laddarens framsida.

Bild på batteriladdare
Laddaren från Luxorparts kan ladda både 6 och 12 V-batterier.

Eftersom laddaren är helautomatiskt är den otroligt enkel att använda. Utöver skjutreglaget på framsidan finns tre lysdioder som indikerar: laddning, färdig laddat och felaktig inkoppling. Det är viktigt att polerna (plus och minus) ansluts rätt, men laddaren varnar om de ansluts fel. Laddaren är dessutom kortslutningsskyddad, så om laddarens två poler rör varandra händer inget.

Laddaren använder tre steg för att ladda (bulk, absortion och floating). Floating-steget innebär att laddaren övergår till underhållsladdning när batteriet är fullt. Det finns därför ingen risk att batteriet överladdas och användaren behöver inte övervaka processen. Laddaren kan ladda med upp till 6 A. Luxorparts rekommenderar laddaren till bilbatterier med en kapacitet på 12 – 120 Ah.

Inkoppling av laddare
En laddare från Luxorparts håller ditt batteri i topptrim så du kan tänka på annat.
Senast ändrad: 2016-08-08
 • Luxorparts Batteriladdare 6 A

  Luxorparts Batteriladdare 6 A (Art. 44510)

  Laddare för 6 och 12 V-batterier

  • Helautomatisk laddare
  • 3-stegsladdning
  • Skonsam underhållsladdning

  Helautomatisk 3-stegsladdare för fordonsbatterier, 6 V och 12 V. För alla typer av blysyrabatterier t.ex. öppna, MF, GEL och AGM. Fungerar med batterier från 12 Ah till 150 Ah. Går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. Laddaren kan vara ansluten under längre perioder och passar därför perfekt till säsongsfordon (husvagn, husbil, båt, etc.). Laddström: upp till 6 A. Skyddad mot kortslutning och felaktig inkoppling. För inomhusbruk. Mått: 188x48x75 mm.

   
  399:90
 • Batteriladdare 12 V 2,8 A

  Batteriladdare 12 V 2,8 A (Art. 44566)

  Laddare för fordonsbatterier

  12 V-fordonsladdare som laddar med upp till 2,8 A (4 A peak). Passar blysyrabatterier (även MF, Gel och AGM) mellan 20 och 75 Ah. Lysdiod indikerar full laddning. Levereras med batteriklämmor. Tillverkad i slagtålig plast. Skydd mot omvänd polaritet samt överbelastning. Vikt: 1,2 kg. Mått: 140x180x80 mm.

   
  249:90
2018-07-12

Google Home Mini – en enklare vardag

Röstassistenter är på stark frammarsch. Röstassistenter är ingenting nytt, men först nu börjar tekniken bli mogen för att underlätta vår vardag. Google Home Mini är Googles instegsvariant av deras serie röstassistenter. Med Home Mini kan du med endast din röst kontrollera musik, starta serier och videoklipp, styra belysning och mycket mer. Läs vidare för att lära dig mer!

Läs hela
2018-06-20

Mophie – kvalitet och hållbarhet

Mophie – Kvalitet och hållbarhet

Tillbehörstillverkaren Mophie tillverkar högkvalitativa powerbanks till mobiler, surfplattor och datorer. Kombinationen av bra finish, väluttänkt design och hög prestanda gör Mophie till ett intressant alternativ. Men vad skiljer egentligen Mophies produkter från ”vanliga” powerbanks och hur väljer man rätt powerbank?

PowerstationPowerstation PlusPowerstation Plus USB-CPowerstation USB-CPowerstation Charge forcePowerstation XXL USB-C
Beskrivning Aluminumkonstruktion
Dubbla USB-portar
Aluminumkonstruktion
Inbyggd kabel
+ extra USB-port
Aluminumkonstruktion
inbyggd USB-C-kabel
+ extra USB-port
Aluminumkonstruktion
USB-C- och USB-A-port
Trådlös laddning
+ extra USB-port
Tygbeklädd aluminumkonstruktion
Hög kapacitet
Latopladdning med USB-C
+ extra USB-port
Kapacitet 6000 mAh
10 000 mAh
20 000 mAh
6000 mAh
12 000 mAh
6000 mAh
12 000 mAh
10 000 mAh 10 000 mAh 19 500 mAh
Max. uteffekt (per port) 10,5 W 10,5 W 18 W (USB-C) 15 W (USB-A) 15 W (USB-C) 10,5 W (USB-A) 15 W (Qi) 10,5 W (USB-A) 30 W (USB-C) 12 W (USB-A)
Micro-USB-kabel Ja Ja     Ja  
USB-C-kabel     Ja Ja   Ja
Lightning-kabel   Ja        
Kan ladda laptop
med USB-C
          Ja
Kan ladda Nintendo
Switch
    Ja     Ja
Läs hela
2018-05-30

Ryze Tello – drönaren för alla

Drönare blir mer och mer populära. Det finns allt från drönare som kostar några hundralappar till professionella drönare för många tusenlappar. Ryze Tello är en lättflugen drönare med många funktioner till en fördelaktig prislapp. Tack varje väluttänkt hårdvara och lättlärda kontroller kan vem som helst flyga den. Tello kan till och med användas för att lära sig grundläggande programmering och få drönaren att flyga av sig själv.

Läs vidare i temasidan för att se hur enkel Tello är att flyga och hur den kan programmeras.

Läs hela
2018-05-15

Styr ditt hem med Homey

Athom är en relativt ny spelare på Smarta hem-marknaden. Med sin controller Homey, som från början var ett Kickstarter-projekt, har de valt en annan infallsvinkel än andra aktörer. I stället för att ta fram egna produkter kan Homey ansluta till många andra vanliga system, till exempel Philips Hue och Fibaro.

TillverkareKommunikationssätt
Nexa 433 MHz*
TP-link Wifi
LIFX Wifi
Philips Hue Zigbee
Fibaro Z-wave
Nexa Z-wave
Qubino Z-wave

*Installeras med appen KlikAanKlikUit.

Homey har inbyggt stöd för de flesta vanliga kommunikationssätt för Smarta hem. Förutom nämnda ovan har den dessutom stöd för Bluetooth LE, RF, NFC och IR vilket gör att de flesta produkterna kan kopplas direkt till Homeyn utan en extra brygga. IR-stödet gör att den dessutom kan styra eller styras med vanliga fjärrkontroller till TV-apparater, surroundsystem, stereoanläggningar och så vidare.

I den här temasidan går vi igenom hur du kommer igång med Homey och vad du faktiskt kan göra med den.

Läs hela
2018-05-07

Asus Zenfone 5Z - bäst prestanda i klassen

Asus Zenfone 5Z - Bäst prestanda i klassen

Marknaden för mobiler har förändrats de senaste åren med högre konkurrens från flera tillverkare. Nu tar Asus klivet in på den nordiska marknaden på riktigt med deras produktserie Zenfone. Prisvärda mobiler med premiumkänsla, högpresterande komponenter och funktionsrik mjukvara gör Zenfone-serien till väldigt intressanta alternativ.

I denna temasida ska vi titta närmare på Asus kommande flaggskepp Zenfone 5Z som erbjuder extremt hög prestanda till ett attraktivt pris.

Asus Zenfone 5Z
Skärm 6,2" IPS. 19:9 (1080x2246)
Minne 6 GB (LPDDR4X)
Lagring 64 GB inbyggt. Stöd för Micro-SD-kort (upp till 2 TB)
Primär kamera 12 megapixlar (Sony IMX363)
Sekundär kamera 8 megapixlar vidvinkel (120°)
Frontkamera 8 megapixlar, ansiktsigenkänning
Snabbladdning Ja. Quick Charge 3.0 (max. 18 W)
Anslutningar USB-C, 3,5 mm
Trådlös kommunikation Wireless AC, Bluetooth 5 med APTX
Övrigt Fingeravtrycksläsare, GPS, FM-radio, stereohögtalare, e-kompass, gyro, NFC, dubbla mikrofoner
Pris 4990 kronor
Läs hela