Tema / poddradio
2016-08-02

Dags att ladda bilbatteriet?

Bild på batteriladdare

Kör du korta sträckor med bilen hinner inte bilens generator ladda upp batteriet. Till slut kommer batteriet vara så urladdat att bilen inte längre kan starta. För att undvika detta kan du själv ladda batteriet. Bäst resultat får du med en intelligent laddare som laddar batteriet i flera steg.

Batteriet

Batterier finns överallt runt omkring oss. Batteriteknikerna har utvecklats och blivit förfinade över tiden. Lägre vikt, obefintlig självurladdning, högre kapacitet och bättre funktion i kyla är några av förbättringarna. I vanliga personbilar har utvecklingen inte varit lika intensiv. Den vanligaste batteritypen hos personbilar är bly-syra (en teknik som är över 150 år gammal). Ett välskött bly-syra-batteri kombinerar lågt pris med tillräcklig kapacitet för ändamålet (45-120 Ah) och möjlighet till högt strömuttag (300-400 A).

Det traditionella bly-syra-batteriet är lätt att känna igen eftersom det finns lock på toppen för att fylla på batterivatten vid behov. Det är således en öppen konstruktion och kräver att användaren håller ett öga på vattennivån. Evolutionen av det öppna bly-syra-batteriet är det slutna bly-syra-batteriet. Denna batterityp kräver ingen kontroll av vattennivån och är mer användarvänlig. Det finns två vanliga sätt att konstruera ett slutet bly-syra-batteri. Det vanligaste sättet är att fylla på mycket syra vid tillverkningen och göra batterilådan tät så att inte vätskan kan gasa och försvinna (vilket är problemet hos en öppen konstruktion). Denna konstruktion säljs under namn som Maintenance Free (MF) eller Sealed Maintenance Free (SMF).

Bilbatteri
Bilden visar ett öppet bly-syra-batteri. Ett slutet batteri saknar locken på toppen.

Den andra slutna konstruktionen är den ventilreglerade (VRLA). Här är batterilådan ett tryckkärl med säkerhetsventiler. Gasen stängs in och återbildas. VRLA finns i två huvudprinciper: Gel och AGM.

Gel-batteriet har inte, som det traditionella bly-syra-batteriet, fri syra som kan rinna ut. I stället används tillsatsämnen i syran som gör den till gel. Gel-batteriet används sällan som bilbatteri. Detta eftersom gelén har högre motstånd än fri syra och har inte möjlighet till samma höga strömuttag. Däremot hanterar det djupurladdningar bättre än ett bly-syra-batteri och anses därför mycket robust. UPS:er, larmsystem och eldrivna leksaksfordon är vanliga användningsområden.

AGM-batteriet  (Absorbent Glass Matt) använder inte heller fri syra. I stället för att binda syran som gel används glasfibermatta som fungerar likt en svamp. Konstruktionen går att göra kompakt med väldigt lågt inre motstånd kombinerat med hög kapacitet. Därför fungerar det bra som bilbatteri. Det går även att tillföra mycket energi snabbt, vilket gör AGM-batteriet lämpligt att snabbladda. Glasfibermattan gör batteriet vibrationståligt och det används därför ofta till arbetsfordon, motorcyklar och moderna bilar med start/stopp-funktion. AGM-batteriet räknas som ett av de bästa bilbatterierna som finns idag. Nackdelen är kostnaden och laddspänningen. AGM-batteriets konstruktion gör att det kan krävas högre laddspänning (14,4-14,7 V) än till de övriga batterierna nämnda ovan (14,4 V).

Klimatets inverkan på batteriet

Ett laddat bly-syra-batteri klarar temperaturer under -60 °C innan det fryser. Ett urladdat klarar bara några få minusgrader. Prestandan hos bilbatteriet är beroende av omgivningstemperaturen. Ett batteri som har 100 % kapacitet vid 25 °C har bara 50 % kapacitet vid -18 °C. Detta eftersom det inre motståndet ökar. Ett rimligt scenario är att batteriet inte är fulladdat. 70 % kapacitet vid 25 °C ger endast 35 % kapacitet vid -18 °C. För att undvika startproblem är det därför viktigt att se till att batteriet är laddat och fräscht.

Kontrollera batteriets laddning

Batteriets laddningsgrad är direkt kopplad till batteriets spänning. Även om startbatteriets spänning anges som 12 V är ett fulladdat batteri 12,7 V. Om batteriet är helt obelastat kan en enkel multimeter användas för att mäta spänningen på batteriets poler. Notera att omgivningstemperaturen ska vara +25 °C vid denna testmetod.

LaddningBatterispänning (vid + 25 °C)
100 % 12,72 V
75 % 12,5 V
50 % 12,15 V
25 % 11,9 V
0 % 11,4 V

På ett öppet bly-syra-batteri kan en syramätare användas för att kontrollera densiteten på syran i batteriet. Densiteten avslöjar i sin tur hur laddat batteriet är. Testas bilbatterier frekvent finns det även elektroniska batteritestare. Dessa instrument fungerar precis som en vanlig multimeter både på öppna och slutna batterier. De elektroniska batteritestarna kan även testa generators laddström vilket kan vara bra vid felsökning.

Bilens egen batteriladdare

Vid normal användning behöver bilbatteriet endast laddas av bilens generator. En normalstor personbilsgenerator kan lämna 60 A vid optimala förhållanden. I teorin skulle detta innebära att ett normalt bilbatteri med en kapacitet på 60 Ah är fulladdat efter en timmes bilkörning (60 Ah / 60 A = 1 h). Dessvärre laddar inte generatorn med samma ström konstant utan bilens varvtal spelar in och en sliten generator laddar sämre. I verkligheten delar hela bilens strömförbrukare på strömmen från generatorn (lampor, klimatanläggning, stereo o.s.v.). Därför är det omöjligt att säga hur lång tid det tar för bilen att själv ladda upp ett batteri. Om bilen endast rullar kortare sträckor är det troligt att startströmsuttaget överstiger energin som generatorn hinner återge till batteriet. Batteriet kommer därför gradvis tappas ut på ström.

För att ladda ett batteri måste laddspänningen alltid vara högre än hos batteriet. Därför lämnar bilens generator omkring 14 V (13,8 - 14,2 V) vid normal bilkörning. För att inte överladda batteriet (och förstöra det) finns det en spänningsregulator i generatorsystemet. Spänningsregulatorn är konstruerad så att spänningen som skickas till batteriet aldrig ska vara så hög att batteriet gasar. Gasning är skadligt för batteriet eftersom batterisyra försvinner och batteriet kan till slut inte fungera.

Extern batteriladdare

Blir bilen svårstartad och det låter som att startmotorn tappar ork är det ett tecken på att bilen inte orkar ladda upp batteriet själv. Då är det hög tid att ladda batteriet med en batteriladdare. Det går att dela in bilbatteriladdare i två konstruktioner: linjära och primärswitchade med laddning i flera steg.

Den linjära laddaren är den enklaste batteriladdaren och normalt även den med lägst pris. Konstruktionen kan bestå av en transformator och en likriktare. Laddströmmen styrs av batteriets inre motstånd. Vid startskedet i laddningsprocessen, när spänningen i batteriet är låg, orkar laddaren ladda med en hög ström. Efterhand som spänningen i batteriet ökar sjunker laddströmmen. Detta innebär att en laddare som är märkt med 6 A i laddström bara kan lämna detta när batteriet är urladdat. Laddningstiden kan därför vara långsammare än med en primärswitchad laddare som uppger en lägre laddström. Den linjära typen av laddare har normalt problem att ladda upp batteriet helt.

Bild på linjär laddare
Den linjära batteriladdaren är den enklaste typen av laddare.

Den moderna batteriladdaren är den primärswitchade där laddningen sker i flera steg. Denna typ är normalt också helautomatisk och kräver ingen övervakning av användaren. I stället för att låta batteriet själv reglera laddströmmen så anpassar laddaren strömmen för bästa resultat.

Bild på primärswitchad laddare
Den moderna laddaren är normalt helautomatisk och laddar i flera steg för bästa resultat.

Den moderna primärswitchade-laddaren använder sig av olika steg i laddningsprocessen. Vid normal laddning används tre steg (men väldigt avancerade laddare kan ha ännu fler steg).

Bild på primärswitchad laddare

Steg ett benämns bulk-fasen. Här skickar laddaren en konstant ström till batteriet. Batteriets kapacitet fylls snabbt och batteriets spänning ökar. Batteriet får merparten av sin kapacitet under denna fas (upp till 80 %).

Steg två benämns absortions-fasen. Nu hålls spänningen på en konstant nivå (runt 14,4 V). Efterhand som batteriet blir mer uppladdat sjunker laddströmmen. Absortions-fasen avslutas när laddströmmen har sjunkit till en förutbestämd nivå (normalt 0,2-0,5 A) eller vid en förutbestämd tid.

Steg tre benämns floating-fasen och är en underhållsladdning. Nu är batteriet i det närmaste fulladdat. Laddaren sänker laddspänningen till omkring 13,5 V och anpassar laddströmmen till några hundra milliampere (mA) för att motverka batteriets självurladdning.

Batteriladdarens laddström

Ett normalstort bilbatteri har vanligtvis en kapacitet runt 45-100 Ah. Att ladda ett batteri med för mycket ström sliter på batteriet eftersom värmeutvecklingen ökar (AGM-batterier kan dock snabbladdas). Att ladda ett batteri med låg ström gör att det tar väldigt lång tid för batteriet att nå sin fulla kapacitet. Därför är lagom bäst och en lämplig laddare till normalstora bilbatterier är omkring 3 A till 8 A.

Ansluta batteriladdaren till batteriet

Att ladda med en automatisk bilbatteriladdare är väldigt enkelt. När du har stängt av bilen måste först batteriet lokaliseras. Normalt sitter detta under en plastkåpa som är märkt med batterisymbol under motorhuven eller i bagageutrymmet. I bilens manual kan du snabbt se var batteriet finns om du är osäker. I bilens manual kan du även se hur laddaren ska anslutas till batteriet.

På vissa bilar ska batteriladdarens klämmor kopplas direkt på batteriets plus- (röd) och minuspol (svart). Det finns även bilar där laddarens pluspol ska anslutas direkt till batteriet och laddarens minuspol ska kopplas till bilens chassi. Ta för vana att alltid ansluta pluspolen först och därefter minuspolen. När du tar av laddaren börjar du med minuspolen och därefter pluspolen. Detta görs för att undvika gnistbildning. När laddaren är ansluten kan du koppla in laddaren till elnätet. När batteriet är färdigladdat indikerar laddaren detta.

Bild på inverter
Anslut först laddarens klämma till pluspolen och därefter till minuspolen. Koppla bort i omvänd ordning.

Luxorparts batteriladdare

Tillverkaren Luxorparts har en modern helautomatisk bilbatteriladdare. Den laddar traditionella bly-syrabatterier (även underhållsfria) samt gel- och AGM-batterier. Tidigare har vi utgått från att alla startbatterier har varit av 12 V-modell. Äldre bilar, motorcyklar och arbetsmaskiner kan använda 6 V-batterier. Då går det inte att använda en laddare för 12 V-batterier. Antingen måste en speciell 6 V-laddare användas alternativt en laddare som hanterar båda spänningarna. Luxorpartsladdaren hanterar både 6 V och 12 V. Vilken laddspänning som ska användas väljs med ett skjutreglage på laddarens framsida.

Bild på batteriladdare
Laddaren från Luxorparts kan ladda både 6 och 12 V-batterier.

Eftersom laddaren är helautomatiskt är den otroligt enkel att använda. Utöver skjutreglaget på framsidan finns tre lysdioder som indikerar: laddning, färdig laddat och felaktig inkoppling. Det är viktigt att polerna (plus och minus) ansluts rätt, men laddaren varnar om de ansluts fel. Laddaren är dessutom kortslutningsskyddad, så om laddarens två poler rör varandra händer inget.

Laddaren använder tre steg för att ladda (bulk, absortion och floating). Floating-steget innebär att laddaren övergår till underhållsladdning när batteriet är fullt. Det finns därför ingen risk att batteriet överladdas och användaren behöver inte övervaka processen. Laddaren kan ladda med upp till 6 A. Luxorparts rekommenderar laddaren till bilbatterier med en kapacitet på 12 – 120 Ah.

Inkoppling av laddare
En laddare från Luxorparts håller ditt batteri i topptrim så du kan tänka på annat.
Senast ändrad: 2016-08-08
 • Noco Genius Boost+ GB40 Starthjälp för bil

  Noco Genius Boost+ GB40 Starthjälp för bil (Art. 44950)

  Starthjälp och powerbank

  • Startar en bil med dött batteri
  • Klarar motorstorlekar upp till 6 L
  • Powerbank och ficklampa

  Kompakt starthjälp som kan starta bilar och andra fordon med 12 V-elsystem. Ansluts med kraftiga klämmor och är skyddad mot kortslutning och felpolarisering. 24 Wh kapacitet som räcker upp till 20 startförsök. USB-utgång (2,1 A) för laddning av mobil eller surfplatta. Kan ladda en mobil upp till 2 gånger. Inbyggd ficklampa (100 lm) med SOS- och strobfunktion. Kappslingsklass: IP65 (stänk och dammsäker). Max. startström: 1000 A. Max. motorstorlek: bensin 6 liter, diesel 3 liter. Levereras med billaddare, Micro-USB-kabel samt förvaringsväska. Mått: 167x80x43 mm.

   
  N
  1499:-
 • Luxorparts Batteriladdare 6 A

  Luxorparts Batteriladdare 6 A (Art. 44510)

  Laddare för 6 och 12 V-batterier

  • Helautomatisk laddare
  • 3-stegsladdning
  • Skonsam underhållsladdning

  Helautomatisk 3-stegsladdare för fordonsbatterier, 6 V och 12 V. För alla typer av blysyrabatterier t.ex. öppna, MF, GEL och AGM. Fungerar med batterier från 12 Ah till 150 Ah. Går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. Laddaren kan vara ansluten under längre perioder och passar därför perfekt till säsongsfordon (husvagn, husbil, båt, etc.). Laddström: upp till 6 A. Skyddad mot kortslutning och felaktig inkoppling. För inomhusbruk. Mått: 188x48x75 mm.

   
  399:90
 • Ctek CT5 Time to go Batteriladdare 5 A

  Ctek CT5 Time to go Batteriladdare 5 A (Art. 44945)

  Laddare för 12 V-batterier

  • Visar tydligt laddstatus
  • Helautomatisk laddare
  • Recond-läge

  Helautomatisk laddare för 12-volts fordonsbatterier. Laddaren visar tydligt med antal timmar, hur lång tid det är kvar till fulladdning samt när batteriet nått den gräns som krävs för att startas efter urladdning. För alla typer av blysyrabatterier t.ex. öppna, MF, GEL, CA/CA och AGM. Fungerar med batterier från 20 Ah till 160 Ah. Går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. Har även Recond-läge för att återställa djupt urladdade batterier genom att höja till 15,8 V som leder till bättre kapacitet och livslängd. Laddaren kan vara ansluten under längre perioder och passar därför perfekt till säsongsfordon (husvagn, husbil, båt, etc.). Laddningsspänningen har inbyggd kompensering för omgivningstemperaturen. Laddström: upp till 5 A. Enheten är gnistsäker samt skyddad mot kortslutning och felaktig inkoppling. Drifttemperatur: -20 °C till 50 °C. Kappslingsklass: IP65 (stänk och dammsäker). Backström: mindre än 1,5 Ah/månad. Levereras med två laddkablar (rinkkabelskor samt krokodilklämmor).

   
  N
  999:-
 • Noco Genius G3500 Batteriladdare 3,5 A

  Noco Genius G3500 Batteriladdare 3,5 A (Art. 44951)

  Laddare för 6 och 12 V-batterier

  • Kan ladda litiumbatterier
  • Helautomatisk laddare
  • Recond-läge

  Helautomatisk laddare i 8 steg för 6 och 12-volts fordonsbatterier. Laddaren visar tydligt laddningsnivån. För alla typer av blysyrabatterier t.ex. öppna, MF, GEL, CA/CA och AGM samt 12 V litiumbatterier. Fungerar med batterier upp till 120 Ah. Går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. Har även Recond-läge för att återställa djupt urladdade batterier som leder till bättre kapacitet och längre livslängd. Laddaren kan vara ansluten under längre perioder och passar därför perfekt till säsongsfordon (husvagn, husbil, båt, etc.). Laddningsspänningen har inbyggd kompensering för omgivningstemperaturen. Laddström: upp till 3,5 A. Enheten är gnistsäker samt skyddad mot kortslutning och felaktig inkoppling. Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C. Kappslingsklass: IP65 (stänk och dammsäker). Levereras med laddkablar med både rinkkabelskor och krokodilklämmor.

   
  N
  799:-
 • Ctek CTX Battery Sense Batterimonitor

  Ctek CTX Battery Sense Batterimonitor (Art. 44946)

  Batteriövervakning för bil och MC

  • Få batteriinformation till mobilen
  • IP67-klassad
  • Lagrar upp till 3 månader av information

  Batteriövervakning som ansluts direkt till bilens eller motorcykelns batteri. All information synkroniseras via app (Android och iOS) över Bluetooth och ger statistik samt hälsa. Appen lagrar upp till tre månader av statistik och kan även ge push-notiser när användaren är nära fordonet om laddningen är låg. Enheten är IP67-klassad för att klara samtliga väder och kan sitta på plats kontinuerligt. Lämplig för samtliga 12 V-batterier till bil och motorcykel med en kapacitet på minst 4,5 Ah. Appen har stöd för att hantera flera enheter för att ge en överskådlig bild på samtliga batterier som finns tillgängliga. Levereras med dubbelhäftande tejp samt buntband. Kompatibel med Android 4.4 eller senare samt iOS 7 eller senare.

   
  N
  599:90
 • Ctek Indicator Eyelet M8 Laddkabel

  Ctek Indicator Eyelet M8 Laddkabel (Art. 44947)

  Laddkabel för Ctek-batteriladdare

  • Visar batteristatus direkt på kabeln
  • Kan vara permanent ansluten till battteriet

  Laddkabel för Ctek-batteriladdare t.ex. (44944) och (44945). Utrustad med batteriindikator direkt på kabeln. Låg självurladdning med ca 1,5 Ah per månad gör att laddkabeln alltid kan vara inkopplad. Utrustad med 15 A-säkring. Kappslingsklass: IP65 (stänk och dammsäker). Kabellängd: 55 cm.

   
  N
  99:90
 • Ctek CT5 Start/stop Batteriladdare 3,8 A

  Ctek CT5 Start/stop Batteriladdare 3,8 A (Art. 44944)

  Laddare för 12 V-batterier

  • Optimerad för Start/stopp-batterier
  • Helautomatisk laddare
  • Skonsam underhållsladdning

  Helautomatisk laddare för 12-volts fordonsbatterier. Laddaren visar tydligt stadierna av laddning. Optimerad för batterier av typen Start/stopp t.ex. AGM och EFB-batterier men kan även ladda vanliga blysyrabatterier. Fungerar med batterier från 14 Ah till 110 Ah (underhållsladdning upp till 130 Ah). Går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. Laddaren kan vara ansluten under längre perioder och passar därför perfekt till säsongsfordon (husvagn, husbil, båt, etc.). Laddningsspänningen har inbyggd kompensering för omgivningstemperaturen. Laddström: upp till 3,8 A. Drifttemperatur: -20 °C till 50 °C. Kappslingsklass: IP65 (stänk och dammsäker). Backström: mindre än 1,5 Ah/månad. Levereras med två laddkablar (rinkkabelskor samt krokodilklämmor).

   
  N
  899:-
 • Noco GBC007 Eyelet M6 Snabbkoppling

  Noco GBC007 Eyelet M6 Snabbkoppling (Art. 44952)

  Laddkabel för Noco-batteriladdare

  • Kan vara permanent ansluten till batteriet
  • Passar både batteriladdare och starthjälp

  Laddkabel för Noco-batteriladdare t.ex. (44951) och starthjälp (44950). Låg självurladdning gör att laddkabeln alltid kan vara inkopplad. Utrustad med 10 A-säkring. Kabellängd: 47 cm.

   
  N
  199:90
2018-10-04

LIFX – smartare belysning

LIFX – smartare belysning

Ett av de enklaste sätten att utrusta hemmet med smart belysning är med smarta lampor. I stället för att installera en mottagare bakom väggströmbrytaren skruvas den gamla lampan ur och en smart lampa i. LIFX erbjuder en enkel installation, oöverträffad kvalitet och många smarta funktioner med sina smarta lampor. Lamporna kan dessutom hjälpa övervakningskameror att se bättre i mörker.

Läs hela
2018-09-17

Fotografering förr och nu – från filmrulle till megapixel

Fotografering förr och nu – från filmrulle till megapixel

För en yngre generation kan det vara svårt att sätta sig in i hur det såg ut i en värld helt utan Instagram, Facebook och Snapchat, men faktum är att en så vardaglig sak som det idag är att ta ett foto och som de flesta av oss gör flera gånger dagligen, bara för 30 år sedan krävde ganska mycket eftertanke.

Läs hela
2018-09-17

Hur var det på 80-talet? – en ljudresa från kassettband till streaming

Hur var det på 80-talet? – en ljudresa från kassettband till streaming

Det laddades för klassfest, studentfirande, sommarparty eller kräftskivan. Men hur skulle musiken lösas? Inga problem. Antingen lånade man av kompisarna eller köpte vinylsinglar och LP-skivor. Sedan var det en helkväll med jobb framför stereon.

Läs hela
2018-08-31

DJI Mavic 2 – ett stort steg framåt

DJI Mavic 2 – ett stort steg framåt

DJI är världens största tillverkare av drönare, mycket tack vare deras tradition av innovativa och högkvalitativa drönare. De fortsätter den traditionen med lanseringen av Mavic 2 Pro och Zoom, som ersätter den äldre Mavic Pro. Det finns många skillnader mellan de nya modellerna och den gamla. Läs vidare för att lära dig om de viktigaste skillnaderna och vad de nya drönarna kan göra.

Läs hela
2018-08-14

TP-link Deco M9 Plus – nästa generations mesh-system

TP-link Deco M9 Plus – nästa generations mesh-system

Ett mesh-system gör det enkelt att få stabil och snabb trådlös täckning i hemmet, oavsett storlek på boendet. TP-link var tidigt ute med sitt första mesh-system Deco M5. Uppföljaren Deco M9 Plus har möjlighet att överföra ännu högre trådlösa hastigheter och lägger dessutom till stöd för att kunna styra smarta hem-tillbehör.

Läs vidare för att lära dig mer! En jämförelse mellan olika mesh-system hittar du i Välj rätt mesh-system för ditt hem.

Läs hela