15% på tusentals produkter! Handla här

Wifi - Trådlöst nätverk

Vad är Wifi?

I hemnätverk finns vanligtvis en trådlös anslutningsmöjlighet. Den kallas wifi eller WLAN (Wireless Local Area Network) och använder radiovågor på 2,4 GHz-, 5 GHz- eller 6 GHz-bandet. Den snabba utvecklingen av den trådlösa kommunikationens hastighet har gjort tekniken till en möjlig ersättare till den traditionella nätverkskabeln. Kabeltrassel undviks och inga kabeldragningar genom väggar behöver göras.

Relaterade produkter

Alltid hos Kjell

•  Fri retur i butik •  Snabba leveranser
•  Hämta i butik •  Handla tryggt hos Kjell

Trådlösa nätverksstandarder

I slutet av nittiotalet skapade standardiseringsorganisationen IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) en första standard för trådlöst nätverk som fick namnet 802.11. Efterhand har vidareutveckling skett och 802.11 finns nu i flera olika versioner, bland annat Wifi 1 (802.11b), Wifi 3 (802.11g), Wifi 4 (802.11n), Wifi 5 (802.11ac) och Wifi 6/6e (802.11ax). Alla trådlösa nätverksprodukter (till exempel USB-nätverkskort, routrar och accesspunkter) bygger på någon av dessa standarder.

Den huvudsakligen skillnaden mellan standarderna ligger i deras teoretiska maxhastighet. Ursprungliga Wifi 1 (802.11b) hade stöd för överföringshastigheter på upp till 11 Mb/s. Det är betydligt långsammare än de 1201 Mb/s per dataström som den senaste standarden Wifi 6/6e (802.11ax) erbjuder. Wifi 5 (802.11ac), som är den mest utbredda standarden idag, erbjuder hastigheter på upp till 433 Mb/s per dataström. 

wifi_diagram_wifi_version_speed.png
Hastigheten (per dataström) för de olika nätverksteknikerna.

 

Lyckligtvis är de nämnda standarderna bakåtkompatibla med varandra. Det gör att inte all trådlös nätverksutrustning behöver bytas ut i samband med uppgradering. En Wifi 4-utrustad dator kan ansluta till en Wifi 5-router och en Wifi 5-utrustad dator kan ansluta till en gammal Wifi 3-router. Hastigheten på en aktuell anslutning blir dock aldrig högre än den minsta gemensamma nämnaren.

Su-mimo

Wifi 4-routrar och -tillbehör kan ha olika många antenner. Det beror på att de ofta arbetar med flera parallella dataströmmar, vilket innebär att de skickar flera signaler för att därigenom nå högre hastigheter. Tekniken kallas Mimo (Multiple Input Multiple Output) eller Su-mimo (Single User Mimo).

Wifi 4-produkter utan Su-mimo-teknik har enbart en antenn. En sådan router och ett matchande nätverkskort kan skicka data till varandra i upp till 150 Mb/s.

html_image
Router och nätverkskort utan Su-mimo-stöd.

 

  html_image
Wifi 4-produkter utan Su-mimo-stöd överför data i 150 Mb/s.

 

Om routern har minst två antenner kan den dra nytta av Su-mimo. Då delar routern upp datan som den ska överföra i två dataströmmar, så att de två dataströmmarna skickar halva datan var. Under förutsättning att den mottagande datorn kan ta emot två dataströmmar ökar hastigheten upp till 300 Mb/s (150 Mb/s + 150 Mb/s).

 

html_image

Router och nätverkskort med stöd för två parallella dataströmmar.

 


  html_image

Wifi 4-produkter som arbetar med två parallella dataströmmar kan överföra data i upp till 300 Mb/s.

 

Wifi 4-produkter kan som mest arbeta med upp till tre parallella dataströmmar. I och med att varje dataström kan överföra upp till 150 Mb/s, blir den totala hastigheten som högst upp till 450 Mb/s (150 Mb/s + 150 Mb/s + 150 Mb/s). Enligt standarden skulle det gå att bygga Wifi 4-produkter som arbetar med fyra parallella dataströmmar, men användes sällan. På produkter med Wifi 5 och Wifi 6/6e är det inte ovanligt att fyra parallella dataströmmar används vilket, tillsammans med den högre överföringshastigheten per dataström, möjliggör mycket högre hastighet.

 

html_image

Wifi 4-produkter som arbetar med tre parallella dataströmmar kan överföra data i upp till 450 Mb/s.

 


  html_image

Hastigheterna som är möjliga med Wifi 4.

 

Observera att Wifi 4 med fyra dataströmmar inte ska förväxlas med Turbo-qam (som också möjliggör hastigheter på upp till 600 Mb/s).

Antalet antenner på en router indikerar inte nödvändigtvis hur många dataströmmar den kan arbeta med. Vissa routrar har stöd för fler dataströmmar än antalet synliga antenner, eftersom antennerna också kan vara inbyggda i routern. Andra routrar har fler externa antenner än antalet dataströmmar som de har stöd för. Mimo-tekniken kan nämligen också användas för att sända ut samma dataström flera gånger, vilket ger bättre täckning även om den teoretiska hastigheten förblir densamma.

Dual-band

2,4 GHz-bandet är standardfrekvensbandet för trådlösa nätverk. Det är ett mycket trafikerat frekvensband, vilket gör att risken för störningar är överhängande. Störningarna kan orsakas av bland annat mikrovågsugnar, trådlös videoöverföring, Bluetooth-enheter och trådlösa möss. Om den trådlösa nätverksöverföringen störs måste datapaketen skickas om, vilket leder till att överföringshastigheten sjunker.

Till råga på allt störs grannars trådlösa nätverk av varandra. I de flesta routrar går det att vid installationen välja mellan 13 olika kanaler (eller låta routern välja automatiskt). Problemet med dessa kanaler är att flera av dem överlappar varandra. Av historiska skäl är det framförallt kanal 1, kanal 6 och kanal 11 som används, då dessa kanaler inte överlappar varandra. Det skulle gå att effektivisera frekvensanvändningen, men eftersom det skulle kräva att alla ställde om sina routrar är det svårt att genomföra. Det gör att det endast får plats tre nätverk på 2,4 GHz-bandet utan att de stör varandra. Läs mer om kanaler i Kanalplanering.

Det räcker dock med att det finns ett annat trådlöst nätverk i närheten för att den trådlösa prestandan ska sjunka. En router kan antingen använda 20 MHz eller 40 MHz breda kanaler på 2,4 GHz-bandet. Ju större kanalbredd (antal MHz) som det trådlösa nätverket får använda, desto högre hastighet kan det hålla. Det är dock sällan routern kan dra nytta av de 40 MHz breda kanalerna på 2,4 GHz-bandet. Om routern märker att det finns andra nätverk i närheten går den automatiskt ned till 20 MHz kanalbredd för att göra plats för fler trådlösa nätverk. Annars hade det inte ens fått plats tre trådlösa nätverk. Det leder i sin tur till att prestandan sjunker.

Som tur är finns en lösning på problemet. Med Wifi 4- och 5-standarden (läs mer om Wifi 5 nedan) kan de trådlösa nätverken även använda kanaler på 5 GHz-bandet. Där får det plats många fler nätverk och störningarna är mycket färre.

För att kunna använda 5 GHz-bandet måste både routern och nätverkskorten ha stöd för kommunikation över 5 GHz-bandet. Routrar som har stöd för 5 GHz-bandet kallas dual-band-routrar (efter­som de kan arbeta på två frekvensband). Det är mycket ovanligt med routrar som enbart arbetar på 5 GHz-bandet. Detta eftersom många trådlöst anslutna enheter saknar 5 GHz-stöd. 2,4 GHz-bandet har också bättre räckvidd, vilket behandlas längre fram i detta kapitel.

Single-band-routrar har endast ett SSID (trådlöst nätverksnamn). Dual-band-routrar har två sådana: ett för 2,4 GHz-bandet och ett för 5 GHz-bandet. De trådlösa nätverken kan exempelvis heta Kjellnet 2,4 GHz respektive Kjellnet 5 GHz.

html_image
En dual-band-router skapar två trådlösa nätverksnamn.

 

De trådlösa klienterna (t.ex. datorerna och mobilerna) väljer vilket frekvensband de ska använda i samband med att de ansluter till ett av de trådlösa nätverksnamnen.

html_image
En Mac (Mac OS El Capitan) väljer frekvensband genom att ansluta till ett av de trådlösa nätverken.

 

  html_image

En Windows-dator (Windows 10) väljer frekvensband genom att ansluta till ett av de trådlösa nätverken.

 

Om en dator saknar stöd för 5 GHz-bandet, dyker 5 GHz-nätverket helt enkelt inte upp i listan över tillgängliga nätverk. Den aktuella datorn får då antingen ansluta på 2,4 GHz-bandet eller kompletteras med ett 5 GHz-kompatibelt nätverkskort.

html_image

En Windows-dator (Windows 10) som saknar 5 GHz-stöd hittar inte 5 GHz-nätverket.

 

Även om en dual-band-router skapar två trådlösa nätverksnamn hamnar alla anslutna enheter i samma nätverk. Precis som en trådbundet ansluten dator kan kommunicera med en trådlöst ansluten dator, kan en dator på 2,4 GHz-bandet kommunicera med en dator på 5 GHz-bandet. Det är till och med en fördel att dela upp nätverket så att vissa enheter använder 2,4 GHz-bandet och andra enheter använder 5 GHz-bandet. Genom att exempelvis lägga långsamma enheter på 2,4 GHz-bandet blir mer bandbredd ledig på 5 GHz-bandet till enheter som har behov av hög prestanda (t.ex. gamingdatorer, mediaspelare och spelkonsoler).

html_image

Genom att använda båda frekvensbanden ökar prestandan i det trådlösa nätverket.

 

Idag är det ovanligt med Dual band-routrar baserade på Wifi 4. I stället används Wifi 5 på 5 GHz-bandet.

Wifi 5

De flesta av dagens nya routrar bygger på Wifi 5-standarden, vilken retronymt kallas Wireless AC Wave 1-standarden. Den är tänkt som ett komplement snarare än en ersättning till Wifi 4-standarden. Till skillnad från de äldre standarderna använder Wireless AC-standarden uteslutande 5 GHz-bandet. Trots det är Wireless AC-produkter fullt bakåtkompatibla. De använder nämligen Wireless AC på 5 GHz-bandet och Wireless N på 2,4 GHz-bandet.

Den stora nyheten med Wireless AC är högre hastighet per dataström: upp till 433,3 Mb/s. Precis som med Wireless N går det att kombinera upp till tre dataströmmar, vilket ger hastigheter på upp till 1300 Mb/s.

html_image
Hastigheterna som Wireless AC-kan använda.

 

Wifi 5-routrar

Den huvudsakliga skillnaden mellan Wifi 5-routrar är hur många parallella dataströmmar de kan arbeta med. För att indikera prestandan använder routertillverkarna benämningar som inleds med bokstäverna AC, eftersom standarden heter 802.11ac, och följs av en siffra. Siffran motsvarar den avrundande, totala databandbredden (summan av databandbredden för de båda frekvensbanden). AC1750 betyder att routern klarar upp till 1300 Mb/s med Wifi 5 på 5 GHz-bandet och 450 Mb/s med Wifi 4 på 2,4 GHz-bandet.

Här följer en lista över vad beteckningarna brukar syfta på.

Benämning Wifi 5 på 5 GHz Wifi 4 på 2,4 GHz
AC600 433 Mb/s 150 Mb/s
AC750 (733) 433 Mb/s 300 Mb/s
AC1200 (1167) 867 Mb/s 300 Mb/s
AC1300 (1267) 867 Mb/s 400 Mb/s*
AC1350 (1317) 867 Mb/s 450 Mb/s
AC1750 1300 Mb/s 450 Mb/s
AC1900 1300 Mb/s 600 Mb/s*

* Använder Turbo-qam.

Det går att ansluta Wifi 4-klienter till Wifi 5-routrar på 5 GHz-bandet, även om det påverkar prestandan negativt för ansluten Wifi 5-utrustning.

Relaterade produkter

Turbo-qam

Routrarna som är av typen AC1900 har stöd för en teknik som kallas Turbo-qam. Den gör att de kan överföra upp till 1300 Mb/s på 5 GHz-bandet (precis som AC1750-routrar) och hela 600 Mb/s på 2,4 GHz-bandet (att jämföra med 450 Mb/s för AC1750-routrar). Turbo-qam begåvar Wireless N med några av fördelarna från Wireless AC-tekniken, vilket gör att hastigheten per dataström ökar till 200 Mb/s. AC1900-routrar använder tre parallella dataströmmar, och når därigenom upp till 600 Mb/s på 2,4 GHz-bandet. 

  Wireless AC Wireless N turbo-qam Wireless N
1 ström 433 Mb/s 200 Mb/s 150 Mb/s
2 strömmar 867 Mb/s 400 Mb/s 300 Mb/s
3 strömmar 1300 Mb/s 600 Mb/s 450 Mb/s

För att dra nytta av Turbo-qam-tekniken måste även klienten som ansluter ha Turbo-qam-stöd. Tekniken är lyckligtvis fullt bakåtkompatibel, vilket gör att vanliga Wireless N-klienter kan ansluta som vanligt till en Turbo-qam-kompatibel router. Då sänks hastigheten per dataström av förklarliga skäl (från 200 Mb/s till 150 Mb/s).

I verkligheten ger AC1900-routrar sällan högre prestanda än AC1750-routrar. Detta efter­som de riktigt höga hastigheterna möjliggörs på 5 GHz-bandet. Där är de två router­typerna lika snabba. AC1900-routrar kan ge högre prestanda vid riktigt långa avstånd, eftersom räckvidden är den stora fördelen med 2,4 GHz-bandet.

Wifi 5-nätverkskort

Precis som Wifi 4-nätverkskorten förekommer Wifi 5-nätverkskorten i olika utföranden. Det gäller både separata kort som kopplas till datorer och sådana som är inbyggda i bland annat datorer, mobiler och surfplattor.

Wifi 5-nätverkskorten för datorer kan hantera olika många dataströmmar och ­anslutas med olika fysiska gränssnitt. Nätverkskorten benämns ofta utifrån vilken ­router de matchar, till exempel AC1900. Det är dock lite missvisande då nätverkskorten i sig (till skillnad från routrarna) aldrig arbetar på båda frekvensbanden samtidigt. Ett nätverkskort som kan överföra data i upp till 1300 Mb/s är det snabbaste nätverkskortet för både en AC1750- och en AC1900-router.

Alla Wifi 5-nätverkskort är fullt bakåtkompatibla med äldre routrar, vilket gör att de kan ansluta till alla nätverk oavsett frekvensband och trådlös standard. Vissa Wifi 5-nätverkskort har stöd för Turbo-qam, medan andra saknar det.

De vanligaste fysiska gränssnitten för Wifi 5-nätverkskort är USB 2.0, USB 3.0 och PCI-express. Av dessa gränssnitt är USB 3.0 eller PCI-express att föredra, eftersom USB 2.0-gränssnittet i sig är långsammare än många Wifi 5-anslutningar. Om nätverkskortet endast har stöd för en Wireless AC-dataström (upp till 433 Mb/s) går det bra att ansluta det med USB 2.0, men för snabbare nätverkskort blir USB 2.0 en flaskhals. Ett tvåströmsnätverkskort med USB 2.0 kan trots detta bli snabbare än ett enströmsnätverkskort med samma gränssnitt. USB 2.0 har en teoretisk maxhastighet på 480 Mb/s och en verklig hastighet på cirka 320 Mb/s. Ett enströmsnätverkskort ­kommer aldrig upp i 320 Mb/s i verkligheten, vilket däremot ett tvåströmsnätverkskort kan göra.

Mu-mimo

Den ständigt ökande efterfrågan på högre trådlösa nätverkshastigheter bidrog till att Wifi 5-standarden släpptes innan den var riktigt färdig. Vissa tekniker som var tänkta att användas i Wifi 5-standarden blev uppskjutna för att implementeras vid senare tillfälle. Produkter som använder teknikerna sägs bygga på den andra versionen av Wifi 5-standarden, känd som Wireless AC Wave 2.

En av de nya teknikerna som kom med Wireless AC Wave 2 är Mu-mimo (Multi User Multiple Input Multiple Output). Den är framtagen för att förbättra den verkliga prestandan i trådlösa nätverk med många anslutna enheter. Skillnaden mellan Su-mimo och Mu-mimo kan summeras på följande sätt: Su-mimo höjer hastigheten mellan routern och en ansluten enhet, Mu-mimo höjer hastigheten mellan routern och många anslutna enheter.

Om en Wifi 5-router har stöd för att arbeta med tre parallella dataströmmar och får en motsvarande Wifi 5-dator ansluten till sig, kommer den teoretiska hastigheten mellan routern och datorn att vara upp till 1300 Mb/s. Om två treströmskompatibla Wifi 5-datorer ansluter till routern kommer de att få dela på den teoretiska maxhastigheten. Om en av de två datorerna slösurfar på webben och den andra laddar ned stora filer, kommer surfdatorn att få färre megabit per sekund och den andra datorn att få fler megabit per sekund. Om de två datorerna båda laddar ned filer (och ingen av dem har prioriterats upp i routern) kommer de att få halva teoretiska hastigheten var. Om tre jämnbelastade och treströmskompatibla Wifi 5-datorer ansluter samtidigt kommer de att få en tredjedel av den teoretiska hastigheten var. Så långt är allt som det ska. Problemet uppstår när en långsammare klient ansluter. Utan Mu-mimo-stöd drar då de anslutna klienterna ned hastigheten för varandra.

En router med tre anslutna enströmsklienter hade under optimala förutsättningar ­kunnat skicka 433 Mb/s till var och en av de anslutna klienterna. Problemet är att utan Mu-mimo-stöd kan inte routern göra det. Den får i stället skicka data till var och en av de anslutna klienterna i respektive klients maxhastighet. När routern ska skicka data i 433 Mb/s i stället för 1300 Mb/s tar det tre gånger så lång tid för den att överföra datan. Om de tre enströmskompatibla Wifi 5-klienterna belastar routern jämnt (laddar ned lika mycket data och med samma prioritet) kommer de att få maxhastigheter på upp till 144 Mb/s (433 Mb/s dividerat med tre).

html_image
Utan Mu-mimo turas routern om att kommunicera med klienterna i deras respektive maxhastighet.

 

Samma problem uppstår om en tvåströmskompatibel dator och en enströmskompatibel mobil ansluter till routern och belastar den jämnt. Då kommer mobilen att dra ned prestandan för datorn.

Lösningen är Mu-mimo-tekniken som gör att routern kan skicka data till flera klienter samtidigt. Den teoretiska hastigheten ökar inte genom användandet av Mu-mimo, men det gör däremot de verkliga hastigheterna. I exemplet med den treströmskompatibla Wifi 5-routern och de tre enströmskompatibla klienterna, kommer routern att kunna leverera upp till 433 Mb/s till varje klient, i stället för att låta dem dela på 433 Mb/s.

html_image
Med Mu-mimo kan routern kommunicera med flera klienter samtidigt.

 

Förr i tiden projekterades ofta trådlösa nätverk utifrån teorin att varje person ägde en trådlös enhet. Idag projekteras trådlösa nätverk utifrån att varje person äger minst tre trådlösa enheter. Vi bär med oss datorer, mobiler, surfplattor, smarta klockor och annan elektronik som gärna ansluter till trådlösa nätverk. I hemmen börjar dessutom alltmer stationär apparatur ha wifi-stöd (t.ex. tvättmaskinen, belysningen och fjärrström­brytarna). Behovet av Mu-mimo kommer därför att bli ännu större med tiden.

Problemet som Mu-mimo dras med är att inte alla datorer, mobiler och surfplattor har stöd för tekniken. Utan Mu-mimo-stöd i bägge ändar kan tekniken inte användas. Det räcker dock med att två enheter som ansluter till en Mu-mimo-router har stöd för att en prestandavinst ska uppnås. Ju fler enheter som ansluter Mu-mimo-kompatibelt, desto större bandbredd blir över till övriga enheter. Alla certifierade Wifi 6/6e-enheter måste stödja Mu-mimo vilket gör att våra nätverk blir allt snabbare i och med att vi uppdaterar våra enheter.

Wireless AC Wave 2-routrar

Routrar som har stöd för Wireless AC Wave 2 kan dra nytta av Mu-mimo-tekniken. De kan dessutom uppnå ännu högre trådlösa hastigheter. Wireless AC Wave 2 introducerade nämligen stödet för att arbeta med fyra parallella dataströmmar. Det ger trådlösa hastigheter på upp till 1733 Mb/s.

html_image
Wireless AC Wave 2 introducerade stödet för fyra parallella dataströmmar.

 

Precis som med vanliga Wifi 5-routrar är Wave 2-routrarna fullt bakåtkompa­tibla. Routertillverkarna kan själva välja hur många dataströmmar de vill ha stöd för och huruvida de vill använda Turbo-qam-tekniken på 2,4 GHz-bandet.

Utöver tidigare nämnda router-märkningar är följande Wireless AC Wave 2-routertyp vanlig.

Benämning Wifi 5 på 5 GHz Wifi 4 på 2,4 GHz
AC2350 (2333) 1733 Mb/s 600 Mb/s*
AC2600 (2533) 1733 Mb/s 800 Mb/s*

* Använder Turbo-qam.

 

Triple band

Mu-mimo-tekniken kommer på sikt att lösa problemet med många trådlösa klienter. Eftersom det redan finns stor efterfrågan på en lösning som fungerar med dagens produkter, har routertillverkarna tagit fram modeller som kallas triple-band-routrar. Precis som det hörs på namnet arbetar dessa routrar med tre band: dels det vanliga 2,4 GHz-bandet och dels två band på det breda 5 GHz-bandet. På Wifi 6e kommer det att vara tre frekvensband fördelat på 2,4GHz, 5GHz och 6GHz.  

Triple-band-routrar med Wifi 5 har vanligtvis stöd för tre parallella dataströmmar på de tre banden. Det gör att de kan överföra upp till 3200 Mb/s. På 2,4 GHz-bandet kan de överföra upp till 600 Mb/s (tack vare Turbo-qam) och på de båda 5 GHz-banden kan de överföra upp till 1300 Mb/s (2600 Mb/s summerat). Denna routertyp kallas AC3200.

Benämning Wifi 5 på 5 GHz Wifi 4 på 2,4 GHz
AC3200(2333) 1300 Mb/s + 1300 Mb/s 600 Mb/s*

*Använder Turbo-qam

Poängen med de dubbla 5 GHz-banden är möjligheten att separera långsamma och snabba klienter. De snabbaste Wifi 5-klienterna får ansluta på det ena 5 GHz-bandet. De långsammare Wifi 5-klienterna och snabbare Wifi 4-klienterna får ansluta på det andra 5 GHz-bandet. 2,4 GHz-bandet fortsätter användas för klienter som ska ansluta på långa avstånd och klienter som saknar stöd för 5 GHz-bandet.

html_image
I triple-band-nätverk delas klienterna upp utifrån deras prestanda.

 

Eftersom triple-band-routrarna använder tre band, skapar de också tre trådlösa nätverksnamn (SSID:n). Även om det är tre olika trådlösa nätverksnamn, hamnar alla ­anslutna klienter i samma nätverk så att de kan kommunicera med varandra. Det finns även triple-band-routrar som enbart skapar ett trådlöst nätverksnamn för de två 5 GHz-banden och automatiskt flyttar klienterna mellan banden beroende på vilken prestanda de kan leverera.

Triple-band-tekniken kräver, till skillnad från Mu-mimo, inget speciellt stöd hos klienterna. Det gör att triple-band-routrar kan förbättra prestandan i trådlösa nätverk med många klienter utan att något annat än routern behöver bytas ut. 

Prestandaskillnad mellan frekvensband

Hur hög hastigheten i ett trådlöst nätverk blir i verkligheten beror på avstånden, väggarna, störningarna och vilket frekvensband som används. Här följer ett exempel för att visa prestandaskillnaden mellan de två banden.

Prestandaskillnad vid samma förutsättning

Routern i följande exempel har samma grundhastighet à 300 Mb/s på både 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet. Mätningen visar vilken hastighet som routern kan överföra data i till en trådlöst ansluten dator. Den trådlösa mätningen gjordes på tre noga utvalda ställen:

  • Mätplats ”Optimal”
    Den trådlösa datorn placerades 3,5 m från routern i ett öppet rum.
  • Mätplats ”Inomhus”
    Den trådlösa datorn placerades 11,5 m från routern. Mellan de två komponenterna fanns en gipsvägg med en nästan heltäckande whiteboard-tavla på.
  • Mätplats ”Långdistans”
    Den trådlösa datorn placerades 43 m från routern och 3 m högre upp. De skiljdes dessutom åt av en gipsvägg med en nästan heltäckande whiteboard-tavla på samt två stora fönsterpartier med dubbelglas.

Det fanns inga andra trådlösa nätverk i närheten när mätningen gjordes. Routern låstes dock till 20 MHz-breda kanaler på 2,4 GHz-bandet för att simulera inverkan av ett närliggande nätverk.

html_image

Mätningen visar tydligt att 5 GHz-bandet är synnerligen förmånligt att använda, framförallt på korta avstånd. I testet mättes även prestandan på sex andra dual-band-kompatibla Wifi 4-routrar. De fick liknande resultat för förhållandet mellan prestandan på 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet.

 

Prestandaskillnad vid olika förutsättningar

Skillnaden mellan frekvensbanden blir av förklarliga skäl ännu större vid användning av Wifi 5. Här följer ett exempel från samma test där en AC1750-router mättes upp. Det är en router med stöd för upp till 1300 Mb/s med Wifi 5 på 5 GHz-bandet och upp till 450 Mb/s med Wifi 4 på 2,4 GHz-bandet. I testet mättes även prestandan på tre andra AC1750-routrar. De fick liknande resultat för förhållandet mellan prestandan på 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet.

html_image

 


Alltid hos Kjell

•  Fri retur i butik •  Snabba leveranser
•  Hämta i butik •  Handla tryggt hos Kjell

Kundfavoriter

Aktuella Kampanjer
Senast ändrad: 2022-06-20
Vad är Wifi?Alltid hos KjellTrådlösa nätverksstandarderSu-mimoDual-bandWifi 5Wifi 5-routrarTurbo-qamWifi 5-nätverkskortMu-mimoWireless AC Wave 2-routrarTriple bandPrestandaskillnad mellan frekvensbandAlltid hos Kjell
Få mer. Bli medlem!

Som medlem hos oss får du alltid lite mer. Som till exempel låga medlemspriser, unika kampanjer, 100 dagars öppet köp och bonuscheckar. Dessutom sparas alla dina köp i ditt medlemskap så att du slipper spara papperskvitton för eventuella returer. Ditt medlemskap är helt digitalt och helt kortlöst. Och väldigt smidigt.

Läs mer
Medlem i trygg e-handel
KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK© Copyright 2024 Kjell & Company
Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.